Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Smrt

Smrt

Kde jsou mrtví?

„Jsi . . . prach a do prachu se vrátíš.“ 1. Mojžíšova 3:19

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Někteří si představují, že po smrti se člověk dostane do nebe, pekla, očistce nebo předpeklí. Další věří, že se narodí znovu jako jiná forma života. A ti, kdo odmítají náboženské představy, jsou přesvědčeni, že smrtí život zkrátka končí.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Kazateli 9:10 je napsáno, že „není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu [hrobě], v místě, k němuž jdeš“. Bible také vysvětluje, co se s lidmi a zvířaty po smrti děje: „Všichni jdou k jednomu místu. Všichni vzešli z prachu a všichni se vracejí do prachu.“ (Kazatel 3:20)

 V jakém stavu jsou mrtví?

„Jeho duch vychází, on jde zpět do své zemské půdy; v ten den opravdu zanikají jeho myšlenky.“ Žalm 146:4

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnozí se učili, že to, co se s člověkem stane po smrti, závisí na tom, jak se choval za svého života na zemi. Pokud dělal dobré věci, čeká ho věčná blaženost. Pokud dělal špatné věci, jeho údělem budou věčná muka. Tvrdí se, že aby se lidé po smrti mohli dostat do Boží přítomnosti, musí být nejdřív očištěni od hříchu. Těm, kdo očištěni nejsou, je tato radost navždy odepřena.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Mrtví necítí ani radost, ani bolest. Jelikož si nejsou ničeho vědomi, nemohou prožívat vůbec nic. Stejně tak nemohou pomáhat ani ubližovat živým. V Kazateli 9:5, 6 se píše: „Živí si . . . uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic . . . Také již zanikla jejich láska i jejich nenávist i jejich žárlivost, a na neurčitý čas již nemají podíl na ničem, co se musí dělat pod sluncem.“

Mají mrtví nějakou naději?

„Jestliže zdatný muž zemře, může opět ožít? Všechny dny své povinné služby budu čekat, dokud mi nepřijde úleva.“ Job 14:14

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Existuje názor, že jakmile je člověk uvržen do pekla, nemá už žádnou naději, protože pekelná muka jsou věčná. Ti, kdo jsou v očistci, údajně dosáhnou nebeské blaženosti, ale až potom, co jsou ohněm očištěni od hříchů.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Mrtví budou vzkříšeni, neboli přivedeni k životu, a to zde na zemi. Křísit je bude Boží Syn. Bible říká: „Nedivte se tomu, protože přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas a vyjdou.“ (Jan 5:26, 28, 29) To, jak se pak člověk bude chovat, rozhodne o tom, zda bude žít věčně. *

^ 14. odst. Víc informací o vzkříšení najdete v 7. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.