Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Jak být dobrým přítelem?

Jak být dobrým přítelem?

V SOBOTU 25. prosince 2010 jedna 42letá Britka umístila na známou sociální síť vzkaz na rozloučenou. Zněl jako zoufalá prosba o pomoc. I když v tu chvíli bylo online přes tisíc jejích „přátel“, nikdo jí nepomohl. O den později našla policie její tělo. Předávkovala se léky.

Technika nám dnes umožňuje mít stovky, nebo dokonce tisíce „přátel“ na sociální síti. Stačí pouze přidat si jejich jména do seznamu kontaktů. A když chceme nějaké takové „přátelství“ ukončit, jednoduše jméno odstraníme. Zmíněná tragédie však podtrhuje znepokojivou skutečnost, že opravdové přátele má dnes málokdo. Jeden nedávný průzkum ukázal, že i když jsme v kontaktu se stále více lidmi, skutečných přátelství ubývá.

Podobně jako většina lidí i vy možná souhlasíte s tím, že mít dobré přátele je důležité. A nejspíš si také uvědomujete, že být přítelem znamená víc než jenom kliknout na odkaz na obrazovce počítače nebo na displeji smartphonu. Co od přátel očekáváte? Jak můžete být dobrým přítelem vy? A jak si vytvořit trvalé přátelství?

Uvažujte o následujících čtyřech zásadách a všimněte si, jak vám praktické rady z Bible mohou pomoci být takovým člověkem, se kterým se druzí budou chtít přátelit.

 1. Projevujte upřímný zájem

Pravé přátelství s sebou nese závazek. Jinými slovy, dobrý přítel cítí vůči vám odpovědnost a skutečně se o vás zajímá. Samozřejmě že takový závazek je vzájemný. Vyžaduje úsilí a oběti na obou stranách, ale vyplatí se to. Položte si otázku: Dělám rád něco pro své přátele a investuji do těchto vztahů svůj čas a prostředky? Pamatujte, že abyste měli dobrého přítele, nejdřív musíte být dobrým přítelem vy.

CO LIDÉ OD PŘÁTEL OČEKÁVAJÍ

Irene: „S přátelstvím je to podobné jako s nádhernou zahradou – vyžaduje spoustu času a péče. Začněte tím, že sami budete chtít být dobrým přítelem. Nešetřete laskavostí a osobním zájmem. A buďte ochotní obětovat svůj čas, když je to potřeba.“

Luis Alfonso: „Dnešní společnost propaguje sobectví. Takže když se o vás někdo upřímně zajímá a neočekává automaticky něco zpátky, je to velká věc.“

CO ŘÍKÁ BIBLE?

„Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Dávejte a bude vám dáno.“ (Lukáš 6:31, 38, Bible21) Ježíš těmito slovy doporučuje, abychom byli nesobečtí a štědří. Štědrost přispívá k dobrým vztahům. Pokud svým přátelům rádi pomáháte a nečekáte něco nazpět, přirozeně je to k vám bude přitahovat.

2. Dobře komunikujte

Pravé přátelství se nemůže rozvíjet bez pravidelné komunikace. Povídejte si spolu o věcech, které vás zajímají. Naslouchejte tomu druhému a respektujte jeho názory. Co možná nejvíc ho chvalte a povzbuzujte. Občas může být zapotřebí přítele upozornit, že něco dělá špatně a měl by to změnit. Nemusí to být snadné, ale věrný přítel bude mít odvahu poukázat na vážnou chybu a nabídne pomoc.

CO LIDÉ OD PŘÁTEL OČEKÁVAJÍ

Juan: „Opravdový přítel by měl svoje názory vyjadřovat otevřeně, ale neměl by se naštvat, pokud s ním v něčem nesouhlasíte.“

Eunice: „Nejvíc si vážím přátel, kteří si na mě udělají čas a naslouchají mi, zvlášť když mám problémy.“

Silvina: „Praví přátelé vám řeknou pravdu, i když si uvědomují, že vás to bude bolet. Ze srdce jim na vás záleží.“

CO ŘÍKÁ BIBLE?

„Každý člověk má být rychlý k slyšení, pomalý k mluvení, pomalý k zlobě.“ (Jakub 1:19) Vážíme si toho, když nám přátelé naslouchají. Pokud ale konverzaci ovládneme, dáme tím najevo, že naše názory jsou důležitější než jejich. Když se vám tedy přítel chce svěřit se svými nejniternějšími myšlenkami a obavami, věnujte mu pozornost. Neurazte se, když je k vám upřímný. „Zranění způsobená někým milujícím jsou věrná,“ píše se v Příslovích 27:6.

 3. Mějte realistická očekávání

Čím jsou si dva lidé blíž, tím je pravděpodobnější, že na sobě uvidí chyby. Naši přátelé nejsou dokonalí, ale dokonalí nejsme ani my. Nikdy bychom proto od nich neměli dokonalost očekávat, natož vyžadovat. Je lepší vážit si jejich pěkných vlastností a být shovívaví k jejich chybám.

CO LIDÉ OD PŘÁTEL OČEKÁVAJÍ

Samuel: „Často míváme na druhé vyšší nároky než na sebe. Když připustíme, že sami děláme chyby a že potřebujeme, aby nám druzí odpouštěli, pak budeme ochotněji odpouštět my jim.“

Daniel: „Přijměte fakt, že vaši přátelé budou dělat chyby. Když přijdou problémy, je dobré řešit je rychle a už se k nim nevracet.“

CO ŘÍKÁ BIBLE?

Jste ochotní odpouštět? (Kolosanům 3:13, 14)

„Všichni . . . v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu.“ (Jakub 3:2, Bible21) Když si tuto jednoduchou pravdu uvědomíme, může nám to pomoci mít pro své přátele pochopení. Díky tomu budeme umět přehlížet jejich malé chyby a nedostatky, které nás někdy dráždí. Bible říká: „Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti. . . . Ale kromě toho všeho si oblékněte lásku, neboť je dokonalým poutem jednoty.“ (Kolosanům 3:13, 14)

 4. Rozšiřte okruh svých přátel

Pravdou je, že přátele si musíme vybírat. To ale neznamená, že bychom se měli omezit jen na určitou věkovou skupinu nebo na lidi, kteří vyrůstali v podobných poměrech jako my. Když se budeme zajímat o lidi různého věku, národnosti nebo kulturního původu, může nás to velmi obohatit.

CO LIDÉ OD PŘÁTEL OČEKÁVAJÍ

Unai: „Přátelit se jen s lidmi stejného věku a stejného založení je jako nosit pořád oblečení oblíbené barvy. I když tu barvu máte hodně rádi, nakonec vás omrzí.“

Funke: „Díky tomu, že jsem rozšířila okruh svých přátel, stala jsem se lepším člověkem. Naučila jsem se vycházet s lidmi každého věku a z rozmanitého prostředí a to mi pomohlo, abych byla společenštější a přizpůsobivější. Moji přátelé si toho opravdu váží.“

Máte široký okruh přátel? (2. Korinťanům 6:13)

CO ŘÍKÁ BIBLE?

„Mluvím k vám jako ke svým dětem, otevřte i vy své srdce dokořán.“ (2. Korinťanům 6:13, Jeruzalémská bible) Bible nás povzbuzuje, abychom navazovali přátelství s nejrůznějšími lidmi. Takový nestranný přístup vás obohatí a budete u druhých oblíbení.