Přejít k článku

Mluví se v Bibli o očistci?

Mluví se v Bibli o očistci?

Co říká Bible

 Ne, nemluví. Slovo „očistec“ se v Bibli nikde nevyskytuje. Bible ani neučí, že by na takovém místě byly očišťovány duše zemřelých. a Podívejte se, co Bible říká o hříchu a smrti a proč je to v rozporu s naukou o očistci.

  •   Člověka neočišťuje od hříchu to, čemu lidé říkají očistec, ale víra v Ježíšovu výkupní oběť. Bible říká, že „krev Ježíše, [Božího] Syna, nás očišťuje od všeho hříchu“ a že Ježíš Kristus „nás uvolnil z našich hříchů prostřednictvím své vlastní krve“. (1. Jana 1:7; Zjevení 1:5) Ježíš „dal svůj život jako výkupné za mnohé“, aby tím zaplatil za jejich hříchy. (Matouš 20:28, Bible21)

  •   Lidé, kteří zemřeli, si vůbec nic neuvědomují. „Živí ... vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic.“ (Kazatel 9:5, Bible21) Člověk, který zemřel, necítí bolest, a tím pádem nemůže být očištěn utrpením v očistném ohni.

  •   Po smrti už není potřeba člověka trestat za jeho hříchy. Bible říká, že „mzda za hřích je smrt“ a že ten, „kdo ... zemřel, je zproštěn hříchu“. (Římanům 6:7, 23, Nový zákon, Škrabal) Smrt je dostatečným a úplným trestem za hřích.

a Kniha Orpheus: A General History of Religions o očistci říká, že „v evangeliích o něm není ani slovo“. Podobně i New Catholic Encyclopedia uvádí: „Závěrem rozboru lze říci, že katolická nauka o očistci se zakládá na tradici, a ne na Svatém Písmu.“ (druhé vydání, svazek 11, strana 825)

b Viz New Catholic Encyclopedia, druhé vydání, svazek 11, strana 824.