PROBUĎTE SE! Červen 2013 | Nenakupujeme až moc?

V této sérii článků se dočtete, jaký dopad na vás může mít to, když nakupujete příliš, a jak můžete mít výdaje pod kontrolou.

Pozorujeme svět

Náměty: důsledky vdechování výfukových plynů z dieselových motorů a padělaná antimalarika v Africe a Asii.

PRO RODINY

Co dělat, abychom neměli tichou domácnost

Jak se některým párům může stát, že spolu odmítají mluvit, a co jim může pomoci nedorozumění vyřešit?

CO ŘÍKÁ BIBLE

Satan

Je Satan skutečná bytost, nebo jen zosobněním zla?

HLAVNÍ TÉMA

Proč tolik nakupujeme?

Proč tolik lidí nakupuje věci, které vlastně nepotřebuje? Co můžete dělat, abyste se nestali obětí promyšleného marketingu?

HLAVNÍ TÉMA

Jak mít výdaje pod kontrolou

Zamyslete se nad šesti praktickými návrhy, které vám mohou pomoci, abyste příliš neutráceli.

ZEMĚ A LIDÉ

Na návštěvě v Panamě

Panama se proslavila svým průplavem. Přečtěte si víc o této zemi a o lidech, kteří tam bydlí.

OKÉNKO DO MINULOSTI

Ultimátum v Božím jménu?

Dokument známý jako Requerimiento umožňoval španělským dobyvatelům jednat beztrestně. Byl za to zodpovědný Bůh?

VYMYSLEL TO NĚKDO?

Ploutev keporkaka

Přečtěte si, jak funguje ploutev tohoto obrovského kytovce a jaký to má vliv na různé stránky našeho života.

Další články online

Nezabývám se až moc tím, jak vypadám?

Pokud se na sebe díváš negativně, jak můžeš být vyrovnanější?

Z Lotovy manželky se stává solný sloup

Přečti si biblickou zprávu a pak spoj tečky. Jaké poučení si můžeš vzít z příběhu o Lotově manželce?