Přejít k článku

Přejít na obsah

 PRO RODINY | MANŽELSTVÍ

Co dělat, abychom neměli tichou domácnost

Co dělat, abychom neměli tichou domácnost

PROBLÉM

Jak se může stát, že dva lidé, kteří si slavnostně slíbili lásku, spolu odmítají dlouhé hodiny, nebo dokonce dny komunikovat? Aspoň se už nehádáme, pomyslí si. Problém se tím ale neřeší a oba se cítí nepříjemně.

PROČ TO TAK JE

Odplata. Někteří partneři s tím druhým nemluví, aby se mu pomstili. Dejme tomu, že manžel něco naplánuje na víkend a přitom se s manželkou neporadí. Když to ona zjistí, naštve se a řekne mu, že na ni nebere ohled. On jí odpoví, že je přecitlivělá. Manželka rozzlobeně odejde a přestane s ním mluvit. Jakoby tím říká: Ublížil jsi mi a já ti to oplatím.

Manipulace. Někteří partnera ignorují proto, aby dosáhli svého. Představte si například, že manželé plánují výlet a manželka s sebou chce vzít svoje rodiče. Jemu se to ale nelíbí. „Vzal jsem si tebe, ne tvoje rodiče,“ řekne. Pak s ní přestane komunikovat, vyhýbá se jí a doufá, že ji tím zdeptá a ona mu nakonec vyhoví.

Samozřejmě že když se hádka začne vymykat kontrole, může mlčení oběma pomoci zklidnit emoce. Takové mlčení může být prospěšné. Bible říká, že je „čas být zticha“. (Kazatel 3:7) Když spolu ale dva lidé nemluví, aby se tomu druhému pomstili nebo s ním manipulovali, konflikt se tím jen prodlužuje a vzájemná úcta se vytrácí. Co můžete dělat, aby se vám to nestalo?

 CO MŮŽETE DĚLAT

Pokud doma nechcete mít tichou domácnost, měli byste si v prvé řadě uvědomit, že tato taktika přinejlepším funguje jen krátkodobě. Je pravda, že tímto způsobem můžete uhasit žízeň po odplatě nebo donutit manželského partnera, aby vám vyhověl. Opravdu tak ale chcete jednat s někým, komu jste slavnostně slíbili, že ho budete milovat? Jsou i lepší způsoby, jak řešit problémy.

Vnímejte, co se skrývá za slovy. Bible říká, že láska se „nedá . . . vyprovokovat“. (1. Korinťanům 13:4, 5) Na emotivní výroky, jako třeba „Ty mě nikdy neposloucháš“ nebo „Vždycky přijdeš pozdě“, tedy nereagujte přehnaně. Místo toho přemýšlejte, co se za těmi slovy skrývá. Například „Ty mě nikdy neposloucháš“ může znamenat „Mám pocit, že můj názor nebereš vážně“. (Biblická zásada: Přísloví 14:29)

Vnímejte manželského partnera jako spoluhráče, ne jako soupeře.

Ztlumte hlas. Pokud hádka pokračuje, má tendenci se vyostřovat. Vy tomu ale můžete zabránit. Jak? Kniha Fighting for Your Marriage říká: „Když zmírníte tón hlasu a uznáte, že váš partner má právo na svůj názor, může to uvolnit napětí a zklidnit vyhrocenou situaci. Nic dalšího často není zapotřebí.“ (Biblická zásada: Přísloví 26:20)

Uvažujte v pojmech „my“, a ne „já“. Bible říká: „Ať nikdo nehledá svou vlastní výhodu, ale výhodu druhého.“ (1. Korinťanům 10:24) Pokud manželského partnera vnímáte jako spoluhráče, a ne jako soupeře, pravděpodobně se vám nestane, že se urazíte, začnete se hádat a pak s ním přestanete mluvit. (Biblická zásada: Kazatel 7:9)

„Tichá domácnost“ je v rozporu s tím, k čemu nás vybízí Bible: „Ať . . . každý z vás osobně miluje svou manželku jako sám sebe; naproti tomu manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu.“ (Efezanům 5:33) Mohli byste se s partnerem domluvit na tom, že tichou domácnost nebudete tolerovat?