Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Satan

Satan

Skutečně Satan existuje?

„Ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, . . . zavádí na scestí celou obydlenou zemi.“ Zjevení 12:9

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Podle některých lidí není Satan Ďábel skutečná bytost, ale zlo uvnitř každého člověka.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Satan je skutečná bytost. Je to vzpurný anděl, duchovní tvor, který odporuje Bohu. V Bibli je označen jako „panovník tohoto světa“. (Jan 12:31) Svých cílů dosahuje „lživými znameními“ a „podvodem“. (2. Tesaloničanům 2:9, 10)

V Bibli je zaznamenán rozhovor, který proběhl v nebi mezi Satanem a Bohem. Kdyby byl Satan pouhý symbol zla, jež existuje v každé bytosti, jak by mohl Bůh, který je dokonalý a morálně bezúhonný, mluvit s nějakým zlem v sobě? (5. Mojžíšova 32:4; Job 2:1–6) Je tedy zřejmé, že Satan je skutečná bytost, a ne pouhé zosobnění zla.

PROČ BY VÁS TO MĚLO ZAJÍMAT?

Satan chce, abyste si mysleli, že neexistuje. Má pro to stejné důvody jako zločinec, který skrývá svou totožnost, aby mohl dál porušovat zákon, aniž by byl odhalen. Prvním krokem, jak se před Satanem chránit, je uznat jeho existenci.

 Kde Satan žije?

„Běda zemi . . ., protože k vám sestoupil Ďábel.“ Zjevení 12:12

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Mnoho lidí je přesvědčeno, že Satan přebývá v ohnivém pekle uprostřed zeměkoule. Jiní si myslí, že je uvnitř špatných lidí.

CO ŘÍKÁ BIBLE

Satan je duchovní tvor, a tak žije v neviditelné říši. Nějakou dobu se mohl pohybovat tam, kde je Bůh a věrní andělé. (Job 1:6) Byl však odtamtud vykázán a spolu s dalšími zlými duchovními tvory smí působit pouze v blízkosti země. (Zjevení 12:12)

Znamená to, že je na nějakém konkrétním místě na zemi? Například jste možná v Bibli četli, že starověký Pergamon bylo město, „kde bydlí Satan“. (Zjevení 2:13) Toto vyjádření ve skutečnosti poukazuje na to, že tam bujelo satanské uctívání. Žádnému doslovnému místu na zemi Satan neříká domov. Podle Bible vlastní „všechna království obydlené země“. (Lukáš 4:5, 6)

Může Satan lidem ubližovat nebo je ovládat?

„Celý svět leží v moci toho ničemného.“ 1. Jana 5:19

CO ŘÍKÁ BIBLE

Většina lidstva se nechala Satanem oklamat, a tak se dostala pod jeho vliv. (2. Korinťanům 11:14) Tato skutečnost nám pomáhá pochopit, proč lidé nejsou schopni zlepšit světové poměry.

V Bibli jsou také uvedeny extrémní případy, kdy Satan nebo jiní vzpurní andělé ovládali lidi a fyzicky jim ubližovali. (Matouš 12:22; 17:15–18; Marek 5:2–5)

CO MŮŽETE DĚLAT

I když je Satan mocný, nemusíte se ho děsit. Aby na vás neměl vliv ani vás nemohl ovládat, musíte se dozvědět, jak s lidmi manipuluje. Díky tomu nebudete „v nevědomosti o jeho záměrech“. (2. Korinťanům 2:11) Když budete číst Bibli, získáte životně důležité informace o jeho taktikách, a tak se nestanete jeho obětí.

Zbavte se všech věcí, které mají nějakou spojitost s démony. (Skutky 19:19) Mohou to být amulety, tištěné materiály, filmy a počítačové aplikace propagující spiritismus a věštění.

„Postavte se proti Ďáblu,“ říká Bible, „a uprchne od vás.“ (Jakub 4:7) Když se budete řídit moudrými biblickými radami, bude vás to chránit před Satanovými machinacemi. (Efezanům 6:11–18)