Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

Svět

Světová zdravotnická organizace uvedla, že vdechování výfukových plynů z dieselových motorů „zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic“ a zřejmě také rakoviny močového měchýře.

Antarktida

Fosilizovaný pyl a výtrusy nalezené v usazeninách na mořském dně ukazují, že kdysi rostly na Antarktidě palmy a jiné subtropické stromy. Během období nazývaného skleníkový eocén byly zimy mírné a v podstatě nemrzlo. Teploty se výrazně nelišily od teplot na rovníku.

Irsko

Podle zprávy, kterou v roce 2012 vydalo Sdružení katolických kněží v Irsku, se 87 procent dotázaných katolíků domnívá, že kněžím by mělo být dovoleno se oženit; 77 procent dotázaných si myslí, že kněžský úřad by měly vykonávat i ženy.

Subsaharská Afrika a jihovýchodní Asie

Rozbor antimalarik odhalil, že v některých oblastech byly tyto léky často nekvalitní nebo padělané, což vedlo k nedostatečné nebo neúspěšné léčbě. V jihovýchodní Asii bylo vyhodnoceno jako padělky 36 procent testovaných vzorků. V subsaharské Africe to bylo 20 procent.

Salvador

V polovině dubna 2012 vládní představitelé slavnostně oznámili, že po téměř třech letech zažil Salvador den bez vraždy. V této zemi, kde bují násilí spojené s drogami, připadlo v roce 2011 na 100 000 obyvatel 69 vražd, což je jeden z nejvyšších poměrů na světě.