PROBUĎTE SE! Říjen 2007

HLAVNÍ TÉMA

Nebezpečí, které by měl brát vážně každý rodič

Mnozí rodiče moc dobře vědí, jaké má sexuální zneužívání dítěte následky. Jiní o něm slyší šokující zprávy a říkají si, co mají dělat.

HLAVNÍ TÉMA

Jak můžete své dítě chránit

Rodiče, seznamte se s tím, jak typický sexuální predátor postupuje. Když to budete vědět, budete pro své dítě první ochrannou linií.

HLAVNÍ TÉMA

Ať je váš domov bezpečným přístavem

Pokud má být rodina bezpečným místem, všichni její členové by měli znát a respektovat zásady, díky nimž se dá sexuálnímu zneužívání předejít. Najdete je v Bibli.