Přejít k článku

Přejít na obsah

„Ukažte, že jste vděční“

„Ukažte, že jste vděční“

 „Ukažte, že jste vděční“

▪ Bible ctitele pravého Boha opakovaně vybízí, aby byli vděční. V Žalmu 92:1 se uvádí: „Je dobré vzdávat díky Jehovovi.“ Podobně apoštol Pavel křesťany vybízel: „Ukažte, že jste vděční.“ (Kolosanům 3:15)

K vděčnosti máme pádné důvody. Profesor Robert Emmons z Kalifornské univerzity v Davisu říká: „Výzkumy týkající se vděčnosti začínají ukazovat, že tato vlastnost může lidem nesmírně pomáhat, aby se vyrovnali s každodenními problémy, zvlášť se stresem, a aby sami sebe vnímali pozitivně.“

V časopisu Time bylo uvedeno ještě něco dalšího: „Lidé, kteří se považují za vděčné, . . . mají ve srovnání s průměrnou populací obvykle víc životní energie a větší optimismus, méně trpí stresem a méně často se u nich vyskytují případy klinické deprese.“

V Bibli však bylo předpovězeno, že „v posledních dnech“ budou mnozí lidé „milovat sami sebe“ a že budou „nevděční“. (2. Timoteovi 3:1–5) Co mohou praví křesťané dělat pro to, aby se takovými postoji nenechali nakazit? Autor Bible říká: „Já, Jehova, jsem tvůj Bůh, Ten, kdo tě vyučuje k tvému prospěchu, Ten, kdo působí, že šlapeš cestou, kterou bys měl chodit.“ (Izajáš 48:17) Když se řídíme Božími zákony, ušetříme si mnoho trápení, které si působí lidé usilující hlavně o uspokojení svých sobeckých tužeb. Kromě toho nás Jehova ujišťuje, že si našeho úsilí všímá a že nás za ně patřičně odmění. (Hebrejcům 6:10) Takové pozitivní důsledky nás motivují, abychom ‚Jehovovi vzdávali díky‘. (Žalm 107:8)