Přejít k článku

Přejít na obsah

Co mám dělat, když se rodiče hádají?

Co mám dělat, když se rodiče hádají?

 Mladí lidé se ptají . . .

Co mám dělat, když se rodiče hádají?

KDYŽ se tvoji rodiče hádají, je přirozené, že tě to skličuje. Máš je totiž rád a spoléháš na to, že ti stále budou oporou. Když se tedy zdá, že spolu nedokážou vyjít, může tě to velmi trápit. Proč to někdy vypadá, jako by byl každý z nich nastavený na jinou frekvenci?

Rozdílné názory

Ježíš řekl, že když se muž a žena vezmou, stanou se ‚jedním tělem‘. (Matouš 19:5) Znamená to ale, že budou mít vždycky na všechno stejný názor? Vůbec ne. Pravdou je, že najít dva lidi, kteří by se vždy ve všem shodli, je nemožné. To se vztahuje i na manžela a manželku, kteří si dobře rozumí.

Pokud mají tvoji rodiče na něco rozdílný názor, neznamená to, že se jejich manželství rozpadá. Velmi pravděpodobně se mají pořád rádi, i když si někdy jdou na nervy. Proč se ale hádají? Možná se každý z nich dívá na věc z jiného úhlu. To nutně nemusí být na škodu a ani to neukazuje, že se jejich vztah hroutí.

Stalo se ti někdy, že když ses díval se svými kamarády na film, měli jste pak na něj různé názory? Možná ano. I lidé, kteří jsou dobrými přáteli, mohou stejnou věc vidět jinak.

Podobné to může být s tvými rodiči. Oba například uvažují o rodinném rozpočtu, ale každý si myslí, že peníze jsou potřeba na něco jiného. Oba chtějí naplánovat rodinnou dovolenou, ale každý si představuje odpočinek jinak. Oba si přejí, aby ses dobře učil, ale každý tě chce motivovat jiným způsobem. V mezilidských vztazích platí tato důležitá zásada — být jednotní neznamená být stejní. Dokonce i když jsou dva lidé ‚jedním tělem‘, mohou mít na tutéž věc různý názor.

Proč ale rodiče dovolí, aby jejich názorové rozdíly přerostly v hádku? Proč něco tak běžného, jako je jiný pohled na věc, způsobí, že se z rozhovoru stane slovní bitva?

Vliv nedokonalosti

Mnoho nedorozumění, ke kterým mezi rodiči dochází, pramení z lidské nedokonalosti. Bible říká: „Všichni . . . mnohokrát klopýtáme. Jestliže někdo neklopýtá ve slovu, je to dokonalý muž.“ (Jakub 3:2) Tvoji rodiče dokonalí nejsou a dokonalý nejsi ani ty. Čas od času  každý z nás řekne něco, co tak nemyslí, a někdy naše slova mohou působit jako ‚bodání mečem‘. (Přísloví 12:18)

Možná jsi i ty už někomu ublížil slovem. Měl jsi například někdy ostrou výměnu názorů s někým, koho máš rád? Pravděpodobně ano. „Každý se občas s někým nepohodne,“ přiznává dívka jménem Marie. * „Nejvíc mě dokážou naštvat lidé, které mám nejraději. Asi je to tím, že od nich hodně očekávám.“ Není divu, že křesťanští manželé a manželky od sebe očekávají mnoho. Bible jim totiž stanovuje vysoká měřítka. (Efezanům 5:24, 25) Jsou ale nedokonalí, a tak je jenom otázkou času, kdy jeden nebo oba udělají chybu. Bible říká: „Všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy.“ (Římanům 3:23; 5:12)

Dá se tedy očekávat, že občas vznikne mezi tvými rodiči napětí. Apoštol Pavel napsal, že ti, kdo vstoupí do manželství, budou mít ‚soužení v těle‘ nebo podle jiného překladu budou zažívat „bolest a zármutek“. (1. Korinťanům 7:28, The New English Bible) Náročný nadřízený, dopravní zácpa, nečekané výdaje — to mohou být jen některé příčiny, proč může doma vzniknout napjatá atmosféra.

Když si uvědomíš, že tvoji rodiče jsou nedokonalí a že se čas od času dostávají do stresu, pomůže ti to mít na jejich neshody vyrovnanější názor. Marie o tom říká: „Připadá mi, že se naši hádají častěji než dřív, a někdy se mi zdá, že už mají jeden druhého plné zuby. Pak si ale řeknu: ‚Musíš se s tím vyrovnat. Jsou spolu už pětadvacet let, vychovali pět dětí a to určitě nebylo lehké.‘“ Snad i ty můžeš rodičům projevit pochopení a uznat, že mají mnoho povinností. (1. Petra 3:8)

Jak to zvládnout

Možná chápeš, že rodiče jsou nedokonalí a že se musí každý den vyrovnávat s mnoha problémy, ale pořád řešíš otázku: ‚Co mám dělat, když se hádají?‘ Můžeš vyzkoušet následující podněty:

Nepleť se do toho. (Přísloví 26:17) Tvojí odpovědností není hrát si na manželského poradce ani řešit nedorozumění svých rodičů. Jakékoli úsilí vložit se do věci se pravděpodobně obrátí proti tobě. „Dříve jsem se snažila jejich hádky urovnávat, ale obvykle mi řekli, abych se do toho nepletla,“ přiznává osmnáctiletá Charlene. Nech rodiče, ať si své problémy vyřeší sami.

Dívej se na věc z nadhledu. (Kolosanům 3:13) Jak jsme uvedli dříve, to, že se tvoji rodiče občas hádají, automaticky neznamená, že jejich manželství je před rozpadem. Nedovol, aby ses kvůli jejich občasným drobným hádkám zbytečně trápil. Dvacetiletá Melanie o svých rodičích říká: „I když se hádají, vím, že se mají rádi a že mají rádi i nás. Určitě se  dokážou domluvit.“ Stejné to může být i v případě tvých rodičů, když mají mezi sebou nedorozumění.

Modli se. Své pocity v sobě nemusíš dusit. Bible radí: „Uvrhni své břemeno na Jehovu, a on sám tě podpoří.“ (Žalm 55:22) Modlitba ti může velmi pomoci. Apoštol Pavel napsal Filipanům: „Ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu . . . a Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenkové síly prostřednictvím Krista Ježíše.“ (Filipanům 4:6, 7)

Dělej něco pro sebe. Není moudré, aby sis dělal starosti s tím, co nemůžeš změnit. Mohlo by ti to uškodit. Bible říká: „Úzkostlivá péče v srdci muže je to, co působí, aby se sklonilo.“ (Přísloví 12:25) Svou úzkost můžeš zmírnit tím, že se zapojíš do hodnotných činností a že budeš trávit čas s přáteli, kteří tě povzbudí.

Popovídej si s rodiči. I když by ses neměl do hádek svých rodičů plést, určitě jim můžeš říct, jak na tebe takové situace působí. Vyber si vhodnou dobu a s jedním z nich si popovídej. (Přísloví 25:11) Mluv „s mírností a hlubokou úctou“. (1. Petra 3:15) Své rodiče neobviňuj. Stačí, když jim řekneš, jak se cítíš.

Povzbuzujeme tě, abys výše uvedené návrhy vyzkoušel. Možná, že to na tvoje rodiče příznivě zapůsobí. A pokud ne, nenech se tím sklíčit. Nemůžeš sice ovlivnit jednání svých rodičů, ale můžeš mít dobrý pocit z toho, že víš, jak na jejich neshody reagovat.

Další články z rubriky „Mladí lidé se ptají . . .“ jsou k dispozici na internetové adrese www.watchtower.org/ypb

[Poznámka pod čarou]

^ 12. odst. Jména v tomto článku byla změněna.

K ZAMYŠLENÍ

▪ Proč je někdy pro rodiče těžké spolu vyjít?

▪ Co bys řekl mladšímu sourozenci, na kterého špatně působí hádky vašich rodičů?

[Rámeček na straně 20]

PODNĚTY PRO RODIČE

Občas se stane, že mezi vámi dojde k neshodě. Důležité však je, jak ji budete řešit. Pamatujte na to, že když se rodiče hádají, má to na mladé lidi velmi negativní vliv. To, jak se k sobě chováte, je určitým vzorem, kterého se vaše děti budou držet, až samy vstoupí do manželství. (Přísloví 22:6) Mohli byste neshody využít k tomu, abyste ukázali, jakými způsoby je správně řešit? Zkuste uplatnit následující rady:

Naslouchejte. Bible nám radí, abychom byli ‚rychlí k slyšení, pomalí k mluvení, pomalí k zlobě‘. (Jakub 1:19) „Neodplácejte zlé zlým“, protože byste tak jen přilévali olej do ohně. (Římanům 12:17) Dokonce i když se zdá, že váš manželský partner není ochotný naslouchat, vy mu naslouchat můžete.

Nekritizujte, ale snažte se vysvětlovat. Klidným způsobem svému partnerovi řekněte, jak na vás jeho jednání působí („Zraňuje mě, když . . .). Braňte se tomu, abyste druhého obviňovali nebo kritizovali. („Vůbec se o mě nezajímáš!“ „Nikdy neposloucháš, co říkám!“)

Počkejte, až se emoce zklidní. Někdy je nejlepší počkat, až se emoce zklidní, a k rozhovoru se vrátit později. Bible radí: „Začátek sváru je, jako když někdo vypouští vody; proto dříve než propukne hádka, rozluč se.“ (Přísloví 17:14)

Omluvte se jeden druhému, případně i dětem. Brianne, které je 14 let, říká: „Rodiče vědí, jak špatně na nás jejich hádky působí, a proto se někdy přišli mně a mému staršímu bratrovi omluvit.“ Jedna z nejcennějších věcí, kterou můžete své děti naučit, je umět pokorně říct „promiň“.

Další informace k tomuto námětu najdete v Probuďte se! z 8. ledna 2001 na stranách 8–14 a v Probuďte se! z 22. ledna 1994 na stranách 3–12.

[Obrázek na straně 19]

Své rodiče neobviňuj. Stačí, když jim řekneš, jak se cítíš