Přejít k článku

Co Bible říká o eutanazii?

Co říká Bible

 V Bibli se o eutanazii * výslovně nemluví. Z toho, co se v ní píše o životě a smrti, ale můžeme na tuto problematiku získat vyrovnaný pohled. Podle Bible je nepřijatelné způsobit něčí smrt, ale zároveň od nás nevyžaduje zoufale se snažit všemi možnými způsoby prodlužovat život umírajícího.

 Bible říká, že Bůh nás stvořil – že je „zdroj života“. (Žalm 36:9; Skutky 17:28) V Božích očích je život drahocenný. Proto Bůh odsuzuje, když někdo připraví o život jiného člověka nebo si vezme vlastní život. (2. Mojžíšova 20:13; 1. Jana 3:15) Bible navíc ukazuje, že bychom měli udělat rozumná preventivní opatření, abychom svůj život i život druhých chránili. (5. Mojžíšova 22:8) Je jasně vidět, že Bůh chce, abychom život brali jako dar a vážili si ho.

Co když je člověk smrtelně nemocný?

 Bible netoleruje usmrcení člověka ani v případě, že ho brzo čeká jistá smrt. Tuto skutečnost podporuje příběh izraelského krále Saula. Když v bitvě utrpěl smrtelné zranění, požádal svého sluhu, aby ukončil jeho život. (1. Samuelova 31:3, 4) Ten to ale odmítl udělat. Jiný muž později nepravdivě tvrdil, že Saulovo přání splnil. David, který měl na věci stejný pohled jako Bůh, toho muže odsoudil jako vraha. (2. Samuelova 1:6–16)

Je potřeba život za každou cenu prodlužovat?

 Když je zřejmé, že člověk velmi brzo zemře, Bible nevyžaduje, aby se umírání prodlužovalo. Pomáhá nám mít na věc vyrovnaný názor. Smrt je velkým nepřítelem a je zapříčiněná naším hříšným stavem. (Římanům 5:12; 1. Korinťanům 15:26) Ne že bychom se na ni měli těšit, ale zároveň se jí nemusíme bát. Bůh totiž slibuje, že ty, kdo zemřeli, vzkřísí. (Jan 6:39, 40) Člověk, který má úctu k životu, vyhledá tu nejlepší dostupnou léčbu. To ale neznamená, že musí využít léčebné postupy, které pouze prodlužují umírání.

Je sebevražda neodpustitelný hřích?

 Ne. Bible o sebevraždě neříká, že patří k neodpustitelným hříchům. I když vzít si život je závažné provinění, * Bůh dokonale rozumí různým okolnostem, jako je třeba psychická nemoc, extrémní stres, nebo dokonce genetické dispozice, které můžou vést k sebevražedným sklonům. (Žalm 103:13, 14) Skrze Bibli Bůh utěšuje ty, kdo jsou v tíživé situaci. Navíc slibuje, že přijde „vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých“. (Skutky 24:15) To znamená, že vzkříšeni můžou být i lidé, kteří udělali vážné chyby, jako je třeba spáchání sebevraždy.

^ 1. odst. Eutanazie neboli smrt z milosrdenství je definovaná jako „usmrcení někoho, kdo je těžce nemocný nebo zraněný, aby se zabránilo jeho dalšímu utrpení“. (Merriam-Webster Learner’s Dictionary) Když lékař pomůže pacientovi, aby ukončil svůj život, jde o lékařsky asistovanou sebevraždu.

^ 5. odst. Těch pár případů sebevraždy, o kterých je v Bibli zmínka, se vždy týkalo lidí, kteří v Božích očích nejednali správně. (2. Samuelova 17:23; 1. Královská 16:18; Matouš 27:3–5)