Přejít k článku

Je přijatelná polygamie?

Je přijatelná polygamie?

Co říká Bible

 Je pravda, že Bůh po určitou dobu dovoloval, aby muž měl víc než jednu ženu. (1. Mojžíšova 4:19; 16:1–4; 29:18–29) Ale nebyl původcem tohoto zvyku. Adamovi dal jen jednu manželku.

 Bůh pověřil Ježíše Krista, aby znovu zavedl původní normu, kterou je monogamie. (Jan 8:28) Na otázku týkající se manželství Ježíš odpověděl: „Ten, kdo je stvořil, učinil je od počátku jako muže a ženu a řekl: ‚Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky, a ti dva budou jedno tělo.‘“ (Matouš 19:4, 5)

 Jeden z Ježíšových učedníků byl později Bohem inspirován, aby napsal: „Ať má každý muž svou vlastní manželku a každá žena svého vlastního manžela.“ (1. Korinťanům 7:2) Bible také říká, že ženatý muž, kterému mají být v křesťanském sboru svěřeny odpovědné úkoly, musí být „manžel jedné manželky“. (1. Timoteovi 3:2, 12)