Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ŘÍKÁ BIBLE

Manželství

Manželství

Je manželství jenom nějaká společenská jednotka?

„Co . . . Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“ Matouš 19:6

CO ŘÍKÁ BIBLE

Bůh považuje manželství za mnohem víc než jen společenské uspořádání. Je to posvátný svazek mezi mužem a ženou. V Bibli se píše: „Od počátku stvoření ‚je [Bůh] učinil jako muže a ženu. Kvůli tomu muž opustí svého otce a matku a ti dva budou jedno tělo‘. . . Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“ * (Marek 10:6–9; 1. Mojžíšova 2:24)

Slova „co Bůh jhem spojil“ neznamenají, že Bůh každému předurčil ideálního partnera. Tím, že Bible poukazuje na našeho Stvořitele jako na původce manželství, zdůrazňuje vážnost tohoto svazku. Manželské páry, které se na toto uspořádání dívají stejně, k němu přistupují jako k něčemu posvátnému a trvalému. Posilují tak své rozhodnutí dělat všechno pro to, aby v něm byli šťastní. Své vyhlídky na šťastné manželství dále zvyšují tím, že v Bibli hledají rady, jak plnit roli manžela a manželky.

 Jaká je role muže?

„Manžel je hlavou své manželky.“ Efezanům 5:23

CO ŘÍKÁ BIBLE

Aby rodina dobře fungovala, musí mít někdo konečné slovo při rozhodování. Bible připisuje tuto odpovědnost manželovi. To ho ale neopravňuje k tomu, aby jednal jako diktátor nebo tyran. Na druhou stranu by se neměl zříkat svých povinností, což by mohlo vést k tomu, že si ho manželka přestane vážit a ponese zbytečné břemeno. Bůh od manžela očekává, že se ze všech sil bude snažit pečovat o svou manželku a jednat s ní s úctou jako s nejbližším a nejdůvěrnějším přítelem. (1. Timoteovi 5:8; 1. Petra 3:7) „Manželé [by měli] milovat své manželky jako svá vlastní těla,“ píše se v Efezanům 5:28.

Manžel, který ze srdce miluje svou manželku, si váží jejích schopností i nadání a bere vážně její názory, zvlášť v otázkách, které se týkají celé rodiny. Neměl by trvat na svém jenom proto, že je hlavou rodiny. Když Boží služebník Abraham nepřijal moudrou radu od své manželky ohledně určité rodinné záležitosti, Bůh Jehova mu řekl: „Naslouchej jejímu hlasu.“ (1. Mojžíšova 21:9–12) Abraham ho pokorně poslechl a jeho rodině to přineslo pokoj, jednotu a Boží požehnání.

Jaká je role ženy?

„Manželky, podřizujte [se] svým vlastním manželům.“ 1. Petra 3:1

CO ŘÍKÁ BIBLE

Než Bůh pro prvního muže stvořil ženu, řekl: „Pro člověka není dobré, aby byl stále sám. Udělám mu pomocnici jako jeho doplněk.“ (1. Mojžíšova 2:18) Doplněk je něco, co přispívá k úplnosti. Bůh tedy vytvořil ženu ne proto, aby byla stejná jako muž nebo aby s ním soupeřila, ale aby byla jeho protějškem. Společně mohli splnit úkol, který od Boha dostali, totiž mít děti a naplnit zemi lidmi. (1. Mojžíšova 1:28)

Aby se žena mohla dobře ujmout své role, dal jí Bůh všechno, co k tomu potřebuje po fyzické, duševní i citové stránce. Když to moudře a s láskou využívá, významně tím přispívá ke šťastnému manželství a k tomu, že je manžel spokojený a má doma citové zázemí. Z Božího pohledu si taková skvělá žena zaslouží chválu. * (Přísloví 31:28, 31)

^ 5. odst. Podle Bible je jediným důvodem pro rozvod nevěra. (Matouš 19:9)

^ 14. odst. Manželské páry najdou užitečné rady pro manželství a rodinný život v rubrice „Pro rodiny“, která v Probuďte se! vychází pravidelně.