Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Отговори на библейски въпроси

Отговори на библейски въпроси

Наистина ли Исус възкресил някои хора?

Исус възкресил Лазар, който бил мъртъв от четири дни

В Библията ясно се казва, че Исус Христос връщал мъртви хора към живот. Тези разкази не са митове, а реални събития, които се случили в определено време и място. Например през лятото на 31 г. голямо множество хора пътувало заедно с Исус от Капернаум за Наин. Щом пристигнали, там имало друго множество. Можем да приемем разказа за възкресението за достоверен, защото е записан в Божието Слово, Библията, и имало много свидетели на случилото се. (Прочети Лука 7:11–15.)

Исус възкресил и приятеля си Лазар, който бил мъртъв от четири дни. Можеш да имаш доверие и на този разказ, защото тогава също присъствали много свидетели. (Прочети Йоан 11:39–45.)

Защо Исус извършвал възкресения?

Исус възкресявал хора, подтикван от състрадание. Друга причина била да покаже, че неговият Баща, Създателят на живота, му е дал власт над смъртта. (Прочети Йоан 5:21, 28, 29.)

Възкресенията, извършени от Исус, ни вдъхват увереност в обещанията му за бъдещето. Той ще възкреси много хора, включително неправедните, които не са знаели нищо за истинския Бог. Те ще получат възможността да опознаят и да обикнат Йехова Бог. (Прочети Деяния 24:15.)