Прескочи към материала

Какво представлява възкресението?

Какво представлява възкресението?

Отговорът на Библията

 В Библията думата „възкресение“ е превод на гръцката дума „ана̀стасис“, която означава „изправяне“, „ставане отново“, „събуждане“. При възкресението човек е събуден от смъртта и върнат към живот; той е същата личност, която е бил преди смъртта си. (1 Коринтяни 15:12, 13)

 Макар че думата „възкресение“ не се среща в Еврейските писания, наричани обикновено Стар завет, това учение намира потвърждение в тях. Например чрез пророк Осия Бог обещал: „Ще ги откупя от ръката на гроба и ще ги избавя от смърт.“ (Осия 13:14; Йов 14:13–15; Исаия 26:19; Даниил 12:2, 13)

 Къде ще бъдат възкресени хората? Някои хора са възкресени за живот в небето, за да царуват с Христос. (2 Коринтяни 5:1; Откровение 5:9, 10) Библията нарича това „първото възкресение“ и „по–ранното възкресение“, което показва, че то ще бъде последвано от второ. (Откровение 20:6; Филипяни 3:11) Второто възкресение ще бъде за живот на земята, на който ще се радват по–голямата част от възкресените. (Псалм 37:29)

 Как са възкресени хората? Бог е дал на Исус силата да възкресява мъртвите. (Йоан 11:25) Исус ще върне към живот „всички, които са в паметните гробници“ — всеки със своя уникален характер и спомени. (Йоан 5:28, 29) Възкресените в небето получават духовно тяло, докато възкресените на земята получават напълно здраво плътско тяло. (Исаия 33:24; 35:5, 6; 1 Коринтяни 15:42–44, 50)

 Кой ще бъде възкресен? В Библията четем, че „ще има възкресение и на праведните, и на неправедните“. (Деяния 24:15) Сред праведните са верните Божии служители като Ной, Сара и Авраам. (Битие 6:9; Евреи 11:11; Яков 2:21) Неправедните са тези, които не са се съобразявали с Божиите принципи, защото не са имали възможност да ги научат и да живеят според тях.

 Но тези, които са непоправими грешници, няма да бъдат възкресени. Когато умрат, те загиват завинаги без надежда за връщане към живот. (Матей 23:33; Евреи 10:26, 27)

 Кога ще стане възкресението? Библията предсказала, че възкресението в небето ще стане по време на присъствието на Христос, което започнало през 1914 г. (1 Коринтяни 15:21–23) Възкресението за живот на земята ще бъде по време на Хилядолетното управление на Исус Христос, когато земята ще бъде превърната в рай. (Лука 23:43; Откровение 20:6, 12, 13)

 Защо е разумно да вярваме във възкресението? Библията описва подробно девет възкресения, всяко от които било потвърдено от очевидци. (3 Царе 17:17–24; 4 Царе 4:32–37; 13:20, 21; Лука 7:11–17; 8:40–56; Йоан 11:38–44; Деяния 9:36–42; 20:7–12; 1 Коринтяни 15:3–6) Възкресението на Лазар е особено забележително, тъй като той бил мъртъв от четири дни и Исус извършил това чудо пред много хора. (Йоан 11:39, 42) Дори Исусовите противници не можели да отрекат фактите, затова заговорничели да убият Исус и Лазар. (Йоан 11:47, 53; 12:9–11)

 Библията показва, че Бог има както способността, така и желанието да върне мъртвите към живот. Той пази в безграничната си памет подробна информация за всеки човек, когото ще възкреси чрез огромната си сила. (Йов 37:23; Матей 10:30; Лука 20:37, 38) Бог може да върне мъртвите към живот, и иска да го направи! Във връзка с бъдещото възкресение Библията казва за Всемогъщия: „Ще копнееш за делото на ръцете си.“ (Йов 14:15)

Погрешни схващания за възкресението

 Мит: При възкресението душата се обединява отново с тялото.

 Факт: Библията учи, че душата е целият човек, а не някаква част от него, която преживява смъртта. (Битие 2:7; Езекиил 18:4) При възкресението човек не се обединява отново с душата си, а е пресъздаден като жива душа.

 Мит: Някои хора са възкресени и веднага след това са унищожени.

 Факт: Библията казва, че „онези, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане“. (Йоан 5:29) Но те ще бъдат съдени въз основа на действията си след възкресението, а не преди него. Исус посочил: „Мъртвите ще чуят гласа на Божия син и тези, които го послушат, ще живеят.“ (Йоан 5:25) Имената на тези, които „послушат“ (или спазват) нещата, които научат след възкресението си, ще бъдат записани в „свитъка на живота“. (Откровение 20:12, 13)

 Мит: При възкресението човек получава абсолютно същото тяло, което е имал, преди да умре.

 Факт: След смъртта тялото му най–вероятно се е разложило. (Еклисиаст 3:19, 20)