Dlulela kokuphakathi

AMAKHADI ABALINGISWA BASEBHAYIBHELINI

U-Esawu

Zithathele leli khadi lomlingiswa waseBhayibhelini bese ufunda ngomfowabo kaJakobe, u-Esawu. Liprinte, ulisike, uligoqe bese uligcina.