Sicela uphindele ekhasini lokuqala, noma usebenzise ama-link angezansi.