Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Pinansyal nga Kahimtang

Pinansyal nga Kahimtang

Naibanan han damu nga tawo an ira problema ha kwarta pinaagi ha pagsunod han mga prinsipyo ha Biblia.

MAGPLANO

PRINSIPYO HA BIBLIA: “An mga plano han mga maduruto sigurado nga magriresulta hin kalamposan, pero an ngatanan nga diri anay naghuhunahuna sigurado nga magigin pobre.”​—Proberbios 21:5.

AN KARUYAG SIDNGON: An pagsunod hin maopay ha imo plano importante basi maglampos ka. Salit pagplano anay antes gumasto. Hinumdumi, diri mo mapapalit an tanan mo nga karuyag. Salit, gastoha hin maaramon an imo kwarta.

AN IMO PUYDI HIMOON:

  • Sunda an imo badyet. Iglista an imo tanan nga kagarastohan, sugad han pagkaon, bado, ngan koryente. Paggahin hin badyet ha kada tagsa hito. Kon magsobra an imo gasto ha usa, pagkuha hin kwarta ha iba. Pananglitan, kon nagsobra an imo gasto ha gasolina, kuha hin kwarta ha diri masyado kaimportante nga kagarastohan, sugad han pagkaon ha gawas.

  • Likyi an diri kinahanglan nga pangutang. Kon posible, likyi an pangutang. Lugod, pagtirok basi mapalit mo an imo kinahanglan. Kon nagamit ka hin credit card, baydi hin bug-os an imo utang kada bulan basi diri ka magbayad hin interes. Kon may utang ka nga diri mo mababaydan dayon, pakigsabot nga babaydan mo ito hin hinay-hinay, ngan tumana ito.

    Usa nga pag-aram an nasiring nga kon nagamit hin credit card ha pagbayad, daku an posibilidad nga gumasto hin sobra. Salit kon may credit card ka, magkaada pagpugong ha kalugaringon.

LIKYI AN MARAOT NGA PAMATASAN

PRINSIPYO HA BIBLIA: “An hubya nga tawo diri nag-aarado ha kathagkot, salit makikilimos hiya durante han pangani kay waray hiya bisan ano.”​—Proberbios 20:4.

 AN KARUYAG SIDNGON: An pagin hubya mahimo magresulta hin kapobrehan. Salit magin maduruto ha imo trabaho, ngan tubtob nga posible, opaya an pagkapot han imo kwarta para may magamit ka ha maabot nga mga panahon.

AN IMO PUYDI HIMOON:

  • Pagtrabaho hin maopay. Magin maduruto ngan responsable ha trabaho. Maruruyagan ito han imo boss.

  • Magin tangkod. Ayaw pangawat ha imo boss. An pagin diri tangkod makakadaot han imo reputasyon ngan makukurian ka ha pamiling hin trabaho.

  • Ayaw pagin hakog. Kon magpipinaningkamot ka nga magkaada damu nga kwarta, makakadaot ito han imo kahimsog ngan relasyon ha iba. Hinumdumi, mas importante an kinabuhi kay ha kwarta.

IBA PA NGA PRINSIPYO HA BIBLIA

Basaha an Biblia online, nga available ha ginatos nga yinaknan ha jw.org

AYAW KARAGI AN IMO PANAHON NGAN KWARTA HA MGA BISYO.

“An parahubog ngan an malamon magigin pobre, ngan an kahingaturugon magbabado ha usa nga tawo hin mga trapo.”​—PROBERBIOS 23:21.

LIKYI AN SOBRA NGA KABARAKA.

“Ayaw na kamo pagkinabaraka mahitungod han iyo kinabuhi kon ano an iyo kakaunon o kon ano an iyo iinumon, o mahitungod han iyo lawas kon ano an iyo igbabado.”​—MATEO 6:25.

LIKYI AN KAAWA.

“An aw-anon nga tawo naruruyag gud nga magin riko, pero diri hiya maaram nga maabot ha iya an kapobrehan.”​—PROBERBIOS 28:22.