Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Relasyon ha Pamilya Ngan Kasangkayan

Relasyon ha Pamilya Ngan Kasangkayan

Damu an nakukurian ha pagtipig hin marig-on nga relasyon ha ira pamilya ngan kasangkayan. Kitaon naton an pipira nga prinsipyo ha Biblia nga makakabulig ha imo nga mas mapaopay pa an imo relasyon ha iba.

AYAW PAGIN MAKIKALUGARINGON

PRINSIPYO HA BIBLIA: “Iyo ginpapanginano diri la an iyo kalugaringon nga kaopayan, kondi pati liwat an kaopayan han iba.”​—Filipos 2:4.

AN KARUYAG SIDNGON: Magkakaada kita maopay nga relasyon ha iba kon magpupokus kita ha kon ano an aton mahihimo para ha iba imbes han ira mahihimo para ha aton. Kon magigin makikalugaringon ka, madadaot mo an imo relasyon ha iba. Pananglitan, an makikalugaringon nga padis posible magin diri maunungon ha iya padis. Dugang pa, waray maruruyag pakigsangkay ha usa nga nanhahambog pirme han iya gintatag-iya o hinbabaroan. Salit an libro nga The Road to Character nagsiring nga “an pagin makikalugaringon nagriresulta hin damu nga problema.”

AN IMO PUYDI HIMOON:

  • Buligi an iba. Nagkakaada marig-on nga relasyon an magsangkay kon natapod hira ngan andam bumulig ha usa kag usa. Iginpapakita han pipira nga pag-aram nga an mga tawo nga nabulig ha iba nagkakaada kompyansa ha kalugaringon ngan naiibanan an posibilidad nga madepres.

  • Magkaada empatiya. An empatiya amo an pag-abat han kasakit han iba. Kon may empatiya ka, diri ka magyayakan hin nakakainsulto o pataraw-an nga mga pulong nga nakakasakit ha iba.

    Kon may empatiya ka, magigin masinabuton ka liwat ha iba. Tungod hito, malilikayan mo an pagpakita hin diskriminasyon ngan makikigsangkay ka ha mga tawo nga iba an kultura o gintikangan.

  •   Paghatag hin panahon. Kon naghahatag ka hin panahon ha pakig-upod ha iba, mas makikilala mo hira. Basi magkaada tinuod nga sangkay, kinahanglan pag-istoryahan niyo an mga butang nga importante ha iyo. Salit pamati hin maopay. Magpakita hin interes ha iya mga ginkakabarak-an. Iginpapakita han usa nga pag-aram nga an “maopay nga pag-istorya mas nakakapalipay ha mga tawo.”

PILIA HIN MAOPAY AN KASANGKAYAN

PRINSIPYO HA BIBLIA: “An magraot nga mga kaupod nakakadaot han maopay nga moral.”​—1 Corinto 15:33, footnote.

AN KARUYAG SIDNGON: An imo mga nakakaupod may-ada daku nga impluwensya ha imo​—ha maopay o ha maraot. An mga sociologist nauyon nga nakakaapekto ito ha imo kinabuhi. Pananglitan, kon nakikig-upod ka ha mga naninigarilyo o naruruyag makigbulag ha ira asawa, posible ka liwat maimpluwensyahan nga manigarilyo o makigbulag ha imo asawa.

AN IMO PUYDI HIMOON: Pakig-upod ha mga tawo nga may mga kalidad ngan batasan nga imo naruruyagan o karuyag subaron. Pananglitan, pakig-upod ha mga tawo nga makonsiderasyon, matinalahuron, mahinatagon, ngan maabiabihon.

IBA PA NGA PRINSIPYO HA BIBLIA

Kitaa an basado ha Biblia nga mga video nga makakabulig ha mga mag-asawa, tin-edyer, ngan kabataan basi maparig-on an ira pamilya

LIKYI AN NAKAKASAKIT NGA PANYAKAN.

“An mga pulong nga diri ginhuhunahuna pariho han mga buno hin espada.”​—PROBERBIOS 12:18.

MAGIN MAHINATAGON.

“An mahinatagon nga tawo mag-uuswag.”​—PROBERBIOS 11:25.

TRATARA AN IBA SUGAD HAN KARUYAG MO NGA PAGTRATAR HA IMO.

“An ngatanan nga karuyag niyo buhaton ha iyo han mga tawo, kinahanglan buhaton liwat niyo ha ira.”​—MATEO 7:12.