PAGPAMATA! Num. 3 2019 | Mapapaopay ba han Biblia an Imo Kinabuhi?

An Biblia nakabulig nga magin mas maopay an kinabuhi han damu nga tawo. Mahimo ka makapahimulos ha praktikal nga mga sagdon hito ha adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.

Kadaan nga Libro ha Moderno nga Panahon

Kitaon naton an siring han iba mahitungod ha pagbasa ngan pagsunod han sagdon han Biblia ha ira kinabuhi.

Pisikal nga Kahimsog

An mga prinsipyo ha Biblia nag-aaghat ha aton nga buhaton an aton mahihimo para magin mahimsog ha pisikal.

Emosyonal nga Kahimsog

Nakakaopay ha aton kon ginkukontrol naton an aton emosyon.

Relasyon ha Pamilya Ngan Kasangkayan

Magkakaada kita maopay nga relasyon ha iba kon magpupokus kita ha kon ano an aton mahihimo para ha iba imbes han ira mahihimo para ha aton.

Pinansyal nga Kahimtang

Paonan-o makakabulig an mga prinsipyo han Biblia nga maibanan an imo problema ha kwarta?

Espirituwalidad

An mga prinsipyo ha Biblia makakabulig nga magin marig-on an imo espirituwalidad. Hibaroi kon paonan-o.

An Pinakamapulsanon nga Libro ha Kasaysayan

Iginpapakita han estadistika nga an Biblia amo an libro nga may pinakadamu nga hubad ngan naipanhatag.

Hini nga Isyu han Pagpamata!: Mapapaopay ba han Biblia an Imo Kinabuhi?

An Biblia may praktikal nga sagdon ha adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.