İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 BİRİNCİ BÖLÜM

Tanrı Hakkındaki Gerçek

Tanrı Hakkındaki Gerçek

1, 2. İnsanlar genelde ne tür sorular sorar?

ÇOCUKLAR çok soru sorar. Onlara bir açıklama yaptığınızda genellikle “Neden?” diye sorarlar. Cevap vermeye çalıştığınızda “Ama neden?” sorusuyla yine karşılaşabilirsiniz.

2 Genç ya da yaşlı olalım hepimizin soruları var. Örneğin ne yesem, ne giysem, hangisini satın alsam gibi sorular sorabiliyoruz. Ya da hayat ve gelecekle ilgili ciddi sorularımız olabiliyor. Ancak bu sorulara ikna edici cevaplar bulamadığımızdan soru sormayı bırakmış olabiliriz.

3. Birçok insan neden önemli sorularına cevap bulamayacağını düşünüyor?

3 Acaba hayat ve gelecekle ilgili böyle önemli sorulara cevap bulmak mümkün mü? Birçok insan “Bunları sadece Tanrı bilir, O’nun işine akıl sır ermez” diyor. Ya da cevapları yalnızca uzman kişilerin veya din adamlarının bileceğini düşünüyor. Bazıları da cevapları bilmemekten utanarak soru sormuyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

4, 5. (a) Hangi önemli sorulara cevap arıyorsunuz? (b) Neden cevap aramaya devam etmelisiniz?

4 Muhtemelen siz de “Neden varım? Ölünce nereye gideceğim? İyi insanlar neden acı çekiyor?” gibi sorulara cevap bulmak istersiniz. Kutsal Yazıları öğretmesiyle tanınan İsa peygamber şöyle dedi: “Dilemeye devam edin, size verilecektir; aramaya devam  edin, bulacaksınız; kapıyı çalmaya devam edin, size açılacaktır” (Matta 7:7). O halde güvenilir cevaplar bulana dek vazgeçmeyin.

5 Evet, aramaya devam ederseniz cevapları bulacaksınız (Özdeyişler 2:1-5). Bunlar anlaşılmayacak kadar zor cevaplar değildir. Öğrenecekleriniz şimdi daha mutlu bir hayat sürmenizi sağlayacak ve gelecekle ilgili harika bir ümit verecek. Şimdi birçok insanın aklını karıştıran bir soruyu ele alalım.

TANRI İNSANLARI ACILARLA SINAR MI?

6. Dünyadaki acıların sebebi hakkında birçok insan ne düşünüyor?

6 Dünya acılarla dolu. Her yerde savaş, nefret ve sefalet var. İnsanlar hastalanıyor, acı çekiyor ve ölüyor. Bazıları böyle olması gerektiğini düşünüyor, çünkü onlara göre bu hayat bir sınav, Tanrı insanları sınıyor.

7. (a) Bazı din adamları yaşanan feci olayların sebebi hakkında ne öğretiyor? (b) Yaşanan olaylar Tanrı’nın takdiri mi? Neden?

7 İnsanların böyle düşünmesinin sebebi genellikle din adamlarından duydukları şeylerdir. Feci bir olay yaşandığında din adamları bunun Tanrı’nın takdiri olduğunu, O istediği için böyle olduğunu söylüyorlar. Fakat Kutsal Kitap böyle söylemez. Aksine, kötülüğün asla Tanrı’dan gelmediğini öğretir. Yakup 1:13 ayetinde şunları okuruz: “Bir sınavla karşılaşınca kimse ‘Tanrı beni sınıyor’ demesin. Çünkü Tanrı kimseyi kötü şeylerle sınamaz.” Bunun anlamı şudur: Tanrı kötü şeylerin olmasını engellemiyor ama bunlara sebep de olmuyor (Eyüp 34:10, 12’yi okuyun). Bir örnekle açıklayalım.

8, 9. Yaşanan acılardan Tanrı’yı sorumlu tutmak neden doğru olmaz? Bir örnekle açıklayın.

 8 Anne babasıyla birlikte yaşayan yetişkin bir genç düşünün. Babası onu çok seviyor ve ona doğru kararlar vermeyi öğretiyor. Sonra bu genç, babasına isyan ederek evden ayrılıyor. Kötü şeyler yapıp başını derde sokuyor. Baba, oğlunun evden ayrılmasını engellemediği için tüm bu olanlardan sorumlu tutulabilir mi? Tabii ki hayır (Luka 15:11-13). O baba gibi Tanrı da Kendisine isyan edip kötü şeyler yapmayı seçen insanları durdurmuyor. Dolayısıyla, kötü şeyler olduğunda bunlara Tanrı’nın sebep olduğunu düşünmeyelim. Olanlardan Tanrı’yı sorumlu tutmak haksızlık olur.

9 Tanrı’nın kötü şeylere şimdiye dek engel olmamasının haklı bir nedeni var. Kutsal Kitabın bu konuda ne dediğini 11. bölümde göreceğiz. Fakat Tanrı’nın bizi sevdiğinden emin olabiliriz; sorunlarımızdan asla O sorumlu tutulamaz. Tersine, sorunlarımızı sadece O çözebilir (İşaya 33:2).

10. Tanrı’nın kötü insanların yol açtığı tüm zararı gidereceğine neden güvenebiliriz?

10 Tanrı kutsaldır (İşaya 6:3). O’nun yaptığı her şey saf, temiz ve iyidir. Bu nedenle O’na güvenebiliriz. İnsanlar böyle değildir. Bazen yanlış şeyler yaparlar. Ayrıca dünyadaki en dürüst yönetici bile insanların yol açtığı tüm zararı giderecek güce sahip değildir. Tanrı’nın ise gücü eşsizdir. O kötü insanların neden olduğu tüm zararı giderebilir ve bunu yapacaktır. Kötülüğü bir daha ortaya çıkmayacak şekilde tamamen ortadan kaldıracaktır (Mezmur 37:9-11’i okuyun).

 İNSANLARIN ÇEKTİKLERİ HAKKINDA TANRI NE HİSSEDİYOR?

11. Çektiğiniz acılar karşısında Tanrı ne hissediyor?

11 Acaba Tanrı dünyada gördüğü şeyler ve sizin yaşadıklarınız karşısında ne hissediyor? Kutsal Kitap Tanrı “adaleti sever” der (Mezmur 37:28). Dolayısıyla neyin doğru neyin yanlış olduğu O’nun için çok önemlidir. Ayrıca insanların acı çekmesinden nefret eder. Nuh peygamberin zamanında kötülük çoğalınca Tanrı’nın ‘yüreği acı dolmuştu’ (Başlangıç 6:5, 6). O değişmedi (Malaki 3:6). Kutsal Kitabın dediği gibi, Tanrı sizinle gerçekten ilgileniyor (1. Petrus 5:7’yi okuyun).

Kutsal Kitap Yehova’nın evrenin sevgi dolu Yaratıcısı olduğunu öğretir

12, 13. (a) Dünyadaki acılar hakkında ne hissediyoruz? Neden? (b) Tanrı’nın tüm acıları ve adaletsizlikleri ortadan kaldıracağını neden söyleyebiliriz?

12 Aynı zamanda Kutsal Kitap Tanrı’nın bizi Kendi benzeri olarak yarattığını söyler (Başlangıç 1:26). Bu, Tanrı’nın Kendisindeki birçok iyi özelliği bize de verdiği anlamına gelir. Örneğin Kutsal Kitap şunu öğretir: “Tanrı sevgidir” (1. Yuhanna 4:8). O’nun yaptığı her şeyin ardında sevgi vardır. Tanrı sevdiği için biz de seviyoruz. Biz bile masum birinin acı çektiğini gördüğümüzde üzülüyoruz. Tanrı’nın bizden çok daha merhametli olduğuna şüphe yok!

13 Düşünün, eğer gücünüz olsaydı dünyadaki tüm acıları ve adaletsizliği ortadan kaldırmaz mıydınız? Bunu elbette yapardınız. Peki Tanrı için ne diyebiliriz? O’nun hem gücü var hem de bizi seviyor, bu yüzden de tüm acıları ve adaletsizlikleri ortadan kaldıracak. Bu kitabın ilk sayfalarında sözü edilen  vaatlerinin hepsini gerçekleştireceğinden emin olabilirsiniz! Tabii buna güvenebilmek için Tanrı hakkında daha çok şey bilmemiz gerekiyor.

TANRI KENDİSİNİ TANIMANIZI İSTİYOR

Birinin sizi tanımasını istiyorsanız ona adınızı söylersiniz. Tanrı Kutsal Kitapta bize adını açıklar

14. Tanrı’nın ismi nedir? Bu ismi neden kullanmalıyız?

14 Birinin sizi tanımasını istediğinizde ilk ne söylersiniz? Genellikle ilk söylediğiniz şey isminiz olur. Peki Tanrı’nın bir ismi var mı? Birçok din O’nun isminin “Allah”, “Tanrı” ya da “Rab” olduğunu söyler. Fakat bunlar isim değil, sadece unvandır, tıpkı “kral” ya da “başbakan” gibi. Tanrı bize isminin Yehova olduğunu söylemiştir. Kutsal Kitabın Zebur kısmında şöyle der: “İnsanlar bilsin ki, adı Yehova olan Sen, bütün yeryüzü üzerinde yalnız Sen Yücesin” (Mezmur 83:18). Tanrı, ismini Kutsal Kitaba binlerce kez yazdırdı. O, ismini bilmemizi ve kullanmamızı istiyor. Kendisiyle yakın olabilmemiz için bize ismini açıkladı.

15. Yehova isminin anlamı nedir?

15 Yehova isminin derin bir anlamı vardır. Bu ismin anlamı O’nun tüm vaatlerini yerine getirebilecek ve amacını gerçekleştirebilecek  güçte olduğunu gösterir. Hiçbir şey Yehova’ya engel olamaz. Bu isim sadece O’na ait olabilir. *

16, 17. Şu ifadeler ne anlatıyor? (a) “Mutlak Güce Sahip” (b) “Çağların Kralı” (c)“Yaratıcı”

16 Mezmur 83:18’de Yehova Tanrı hakkında “Yalnız Sen Yücesin” dendiğini okuduk. Ayrıca Vahiy 15:3’te Yehova Tanrı’dan “Mutlak Güce Sahip” ve “Çağların Kralı” olarak söz edilir. “Mutlak Güce  Sahip” unvanı bize O’nun evrendeki her şeyden ve herkesten güçlü olduğunu hatırlatır. “Çağların Kralı” ifadesi de O’nun başlangıcı ve sonu olmadığını anlatır. Mezmur 90:2 ayeti Yehova’nın bu özelliğine dikkat çekerek ‘Sen ezelden ebede kadar Tanrısın’ der. Gerçekten de muhteşem, değil mi?

17 Yehova tek Yaratıcıdır. Vahiy 4:11 şöyle der: “Yehova Tanrımız, ihtişam, yücelik ve güç Sana yaraşır; çünkü her şeyi Sen yarattın, her şey Senin isteğinle var oldu ve yaratıldı.” Evet, göklerdeki meleklerden yıldızlara, ağaçlardaki meyvelerden denizlerdeki balıklara kadar düşünebileceğimiz her şeyi Yehova yarattı!

 YEHOVA’NIN DOSTU OLABİLİR MİSİNİZ?

18. (a) Neden bazıları asla Tanrı’nın dostu olamayacağını düşünüyor? (b) Kutsal Kitap bu konuda ne diyor?

18 Bazıları Yehova’nın yüceliği karşısında şöyle diyor: “Tanrı öyle güçlü, öyle büyük ve o kadar yüce ki benimle neden ilgilensin?” Bazıları da Tanrı’yla dost olma fikrini saygısızca buluyor. Acaba Tanrı böyle düşünmemizi mi istiyor? Kesinlikle hayır. Yehova bize yakın olmak istiyor. Kutsal Kitap “O hiçbirimizden uzak değildir” der (Elçiler 17:27). Tanrı sizin Kendisine yaklaşmanızı istiyor ve bunu yaparsanız ‘size yaklaşacağını’ vaat ediyor (Yakup 4:8).

19. (a) Nasıl Tanrı’nın dostu olabilirsiniz? (b) Yehova’nın en çok hangi nitelikleri hoşunuza gidiyor?

19 Nasıl Tanrı’nın dostu olabilirsiniz? İsa peygamber şöyle dedi: “Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan Seni . . . . tanımaları gerekir” (Yuhanna 17:3). Bilgi almaya devam edin. Bu şekilde Yehova’yı tanıyacaksınız. Örneğin ‘Tanrı’nın sevgi olduğunu’ öğrendik (1. Yuhanna 4:16). Fakat O’nun başka birçok harika niteliği var. Kutsal Kitap bize Yehova’nın merhametli, şefkatli, çabuk öfkelenmeyen, vefalı sevgisi ve hakikati büyük bir Tanrı olduğunu söyler (Çıkış 34:6). Yehova ‘iyidir, bağışlamaya hazırdır’ (Mezmur 86:5). Sabırlı ve vefalıdır (2. Petrus 3:9; Vahiy 15:4). Kutsal Kitabı okudukça O’nun daha pek çok güzel niteliğini öğreneceksiniz.

20, 21. (a) Tanrı’yı göremesek de nasıl kendimizi O’na yakın hissedebiliriz? (b) Kutsal Kitap Tanrı’dan neden Babamız olarak söz eder?

20 Peki Tanrı’yı göremediğiniz halde nasıl kendinizi O’na yakın hissedebilirsiniz? (Yuhanna 1:18; 4:24; 1. Timoteos 1:17). Kutsal Kitabı okuduğunuzda  Yehova’yı güzel nitelikleri olan gerçek biri olarak tanıyacaksınız (Mezmur 27:4; Romalılar 1:20). Yehova hakkında bilgi aldıkça O’nu daha çok sevecek ve kendinizi O’na daha yakın hissedeceksiniz.

Bir baba çocuklarını sever, gökteki Babamız bizi çok daha fazla sever

21 Yehova bize hayat verdi ve hayatımızı mümkün olan en iyi şekilde sürdürmemizi ister (Mezmur 36:9). Başka sözlerle, çocukları için en iyisini isteyen sevgi dolu bir baba gibidir. Bu nedenle Kutsal Kitap Tanrı’dan Babamız olarak söz eder (Matta 6:9). Evet, Kutsal Kitap Yehova’ya yakın olabileceğimizi, O’nun dostu olabileceğimizi öğretir (Yakup 2:23). Düşünün, evrenin Yaratıcısı Yehova, Kendisinin dostu olmamızı istiyor!

22. Kutsal Kitabı incelemeyi bırakmanızı isteyenler olursa ne yapmalısınız?

22 Bazı yakınlarınız iyi niyetle sizi Kutsal Kitabı incelemekten vazgeçirmek isteyebilir. Onlar inancınızı değiştirmenizden korkabilirler. Fakat kimsenin Yehova’yı tanımanızı engellemesine izin vermeyin. O sahip olabileceğiniz en iyi dosttur.

23, 24. (a) Neden soru sormaya devam etmelisiniz? (b) Sonraki bölümde neyi ele alacağız?

23 Kutsal Kitabı incelerken anlayamadığınız şeyler olacak. Sorular sormaya ve yardım istemeye devam edin. İsa küçük çocuklar gibi alçakgönüllü olmamız gerektiğini söyledi. Çocuklar çok soru sorar (Matta 18:2-4). Tanrı sorularınızın cevabını bulmanızı istiyor. Kutsal Kitabı dikkatle incelerseniz öğrendiklerinizin doğru olduğuna emin olacaksınız (Elçiler 17:11’i okuyun).

24 Yehova hakkında bilgi almanın en iyi yolu Kutsal Kitabı incelemektir. Sonraki bölümde Kutsal Kitabın neden diğer kitaplardan farklı olduğunu göreceğiz.

^ p. 15 Tanrı’nın isminin anlamı ve söylenişi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz kitabın sonunda bulunan Açıklama 1’e bakabilirsiniz.