İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 ONUNCU BÖLÜM

Melekler ve Cinler Hakkındaki Gerçek

Melekler ve Cinler Hakkındaki Gerçek

1. Melekler hakkında neden bilgi almalıyız?

TANRIMIZ Yehova gökteki meleklerden oluşan ailesini tanımamızı ister. Kutsal Kitap melekleri “Tanrı oğulları” diye adlandırır (Eyüp 38:7). Peki meleklerin görevleri nedir? Geçmişte insanlara nasıl yardım ettiler? Günümüzde bize de yardım edebilirler mi? (Açıklama 8’e bakın.)

2. (a) Melekler nasıl var oldu? (b) Kaç melek yaratıldı?

2 İlk olarak meleklerin nasıl var olduğunu öğrenmemiz gerekir. Koloseliler 1:16 ayeti İsa’dan sonra gökte yaratılan diğer varlıklardan söz eder. Bunlar meleklerdir. Acaba kaç melek yaratıldı? Kutsal Kitap yüz milyonlarca meleğin olduğunu söyler (Mezmur 103:20; Vahiy 5:11).

3. Eyüp 38:4-7 melekler hakkında ne söyler?

3 Kutsal Kitap meleklerin dünyadan önce yaratıldığını öğretir. Acaba onlar dünyanın yaratılışını gördüklerinde ne hissettiler? Eyüp kitabı sevinç duyduklarını söyler. Aynı kayıttan gördüğümüz gibi melekler Yehova’ya birlik içinde hizmet eden bir ailedir (Eyüp 38:4-7).

MELEKLER İNSANLARA YARDIM EDİYOR

4. Kutsal Kitapta meleklerin insanlarla ilgilendiğini gösteren hangi bilgiler var?

4 Melekler, yeryüzündeki insan ailesiyle ve Yehova’nın amacının gerçekleşmesiyle her zaman ilgilenmiştir (Özdeyişler 8:30, 31; 1. Petrus 1:11, 12). Bu nedenle  Âdem ve Havva isyan edince çok üzülmüş olmalılar. Bugün insanların çoğunun Yehova’ya itaat etmediğini görmek onları daha fazla üzmez mi? Öte yandan biri tövbe edip Tanrı’ya döndüğünde melekler sevinç duyar (Luka 15:10). Onlar Tanrı’yı memnun etmek isteyen herkesle yakından ilgilenir. Yehova meleklerini kullanarak yeryüzündeki kullarına yardım eder ve onları korur (İbraniler 1:7, 14). Şimdi birkaç örneğe bakalım.

“Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapattı” (Daniel 6:22)

5. Melekler geçmişte Yehova’ya hizmet edenlere nasıl yardım etti?

 5 Yehova kötülükle dolu iki şehri yok etmeye karar verdiğinde, Lût ve ailesini kurtarmak için iki melek gönderdi (Başlangıç 19:15, 16). Yüzlerce yıl sonra Daniel peygamber aslanlar çukuruna atıldı, fakat zarar görmedi, çünkü Tanrı “meleğini gönderip aslanların ağzını kapattı” (Daniel 6:22). Başka bir olayda İsa’nın elçisi Petrus hapisteydi; Yehova’nın gönderdiği melek onu hapisten kurtardı (Elçiler 12:6-11). İsa da yeryüzündeyken meleklerin yardımını gördü. Örneğin vaftiz edildikten sonra ‘melekler kendisine hizmet etmişti’ (Markos 1:13). İşkence direğine gerilmesinden önce de bir melek “onu güçlendirdi” (Luka 22:43).

6. (a) Melekler Tanrı’ya hizmet edenlere bugün de yardım eder mi? Açıklayın. (b) Şimdi hangi soruların cevabını öğreneceğiz?

6 Günümüzde melekler geçmişte olduğu gibi insanlara görünmüyor. Fakat bugün de Tanrı Kendisine hizmet edenlere yardım etmek için onları kullanıyor. Kutsal Kitap şöyle diyor: “Yehova’nın meleği O’ndan korkanların çevresine ordugâh kurar, ve onları kurtarır” (Mezmur 34:7). Meleklerin bizi korumasına ihtiyacımız var çünkü bize zarar vermek isteyen güçlü düşmanlarımız var. Peki bu düşmanlar kim? Neden bize düşman oldular? Bize nasıl zarar vermeye çalışıyorlar? Bu soruları cevaplamak için Âdem ile Havva yaratıldıktan kısa süre sonra neler olduğuna bakalım.

GÖRÜNMEZ DÜŞMANLARIMIZ

7. Şeytan’ın hileleri yüzünden çoğu insan ne yaptı?

7 Bu kitabın 3. bölümünde bir meleğin Tanrı’ya isyan ettiğini ve başkalarını yönetmek istediğini öğrendik. Kutsal Kitap ondan İblis Şeytan diye söz eder (Vahiy 12:9). Şeytan başkalarının da kendisi gibi Tanrı’ya  isyan etmesini istedi. Bu amaçla ilk olarak Havva’yı ve sonra da insanların çoğunu aldattı. Yine de Habil, Hanok, Nuh ve başka birçok kişi Yehova’ya sadık kaldı (İbraniler 11:4, 5, 7).

8. (a) Bazı melekler nasıl cinler haline geldi? (b) Cinler Tufanda sağ kalmak için ne yaptı?

8 Nuh’un zamanında meleklerden bazıları Tanrı’ya isyan etti ve gökteki yerlerini terk edip yeryüzünde yaşamak için insan bedeni aldılar. Kutsal Kitabın açıkladığı gibi, onların amacı kendilerine eşler almaktı (Başlangıç 6:2’yi okuyun). Fakat meleklerin böyle bir şey yapması yanlıştı (Yahuda 6). O dönemde yaşayan insanların çoğu bu kötü melekler gibi yozlaştı ve şiddete eğilimli oldu. Bunun üzerine Yehova tüm yeryüzüne bir tufan getirerek kötü insanları yok etmeye karar verdi. Fakat sadık kullarını korudu (Başlangıç 7:17, 23). Kötü melekler hayatta kalmak için insan bedenlerini bırakıp göğe döndüler. Kutsal Kitap bu kötü melekleri cinler diye adlandırır. Onlar daha önce isyan etmiş olan İblis Şeytan’a katılmayı seçtiler. Böylece İblis cinlerin hükümdarı oldu (Matta 9:34).

9. (a) Cinler göğe döndüğünde ne oldu? (b) Şimdi neyi öğreneceğiz?

9 Yehova, isyan eden bu kötü melekleri yeniden ailesine kabul etmedi (2. Petrus 2:4). Cinler artık insan olarak yaşayamıyorlar ama ‘bütün dünyayı saptırmaya’ devam ediyorlar (Vahiy 12:9; 1. Yuhanna 5:19). Şimdi bu kadar çok insanı saptırmayı ya da kandırmayı nasıl başardıklarına bakalım (2. Korintoslular 2:11’i okuyun).

CİNLER İNSANLARI NASIL KANDIRIR?

10. Cinler insanları kandırmak için ne yapar?

10 Cinler insanları birçok yolla kandırır. Örneğin  bazı insanlar cinlerle doğrudan konuşur. Bazıları da büyü yapanlar veya medyumlar aracılığıyla konuşur. Cinlerle iletişim kurmak cincilik ya da ruhçuluk olarak adlandırılır. Kutsal Kitap cinlerle bağlantılı her şeyden uzak durmamızı emreder (Galatyalılar 5:19-21). Neden? Çünkü bir avcı nasıl hayvanları yakalamak için tuzak kullanırsa, cinler de insanları kandırmak ve istediklerini yaptırmak için tuzaklar kullanır. (Açıklama 26’ya bakın.)

11. (a) Falcılık nedir? (b) Neden falcılıktan uzak durmalıyız?

11 Cinlerin tuzaklarından biri falcılıktır. Birçokları gelecek veya bilinmeyenler hakkında bilgi almak için fala bakar ya da baktırır. Astroloji, el falı, kahve falı ve rüya tabirlerinin yanı sıra, tarot kartları ve kristal küreye bakmak gibi falcılık türleri de vardır. Zararsız olduğu düşünülse de bunlar aslında çok tehlikelidir. Çünkü Kutsal Kitap fala bakan ya da baktıranların cinlerle işbirliği yaptığını gösterir. Örneğin Elçiler 16:16-18’de bir kızın bilmediği şeyleri söylemesine yardım eden bir cinden söz edilir. Elçi Pavlus kızdan cini çıkarınca kız geleceği bildirme gücünü kaybetmişti.

12. (a) Ölen kişilerle iletişim kurmaya çalışmak neden tehlikelidir? (b) Tanrı’yı memnun etmek isteyenler ölülerle ilgili hangi âdetlerden uzak durmalı? Neden?

12 Cinler insanları kandırmak için başka bir tuzak daha kullanır. Onlar bizi ölenlerin ruhunun yaşamaya devam ettiğine, bizimle konuşabileceklerine ya da yardım edebileceklerine inandırmak isterler. Örneğin, yakınını kaybeden bazı kişiler ruh çağıran bir medyuma gider. Medyum ölen kişiyle ilgili ilginç bilgiler verir, hatta ölenin sesini bile taklit edebilir (1. Samuel 28:3-19). Medyuma giden kişi ölenin ruhuyla konuştuğunu  zanneder ama aslında cinlerle konuşur. Diğer yandan, Kutsal Kitap bize ölülerle iletişim kurmanın mümkün olmadığını öğretir. Onlar bize zarar da veremez, yardım da edemez (Mezmur 115:17). Ayrıca ölenin arkasından yapılan birçok şey ruhun yaşamaya devam ettiği inancına dayanır. Belli zamanlarda ölenin ruhu için dua etmek, yatır ve türbeleri ziyaret edip dilekte bulunmak ve başka âdetler de buna dahildir. Tüm bu âdetler cincilikle bağlantılı olduğu için, Tanrı’yı memnun etmek isteyenler bunlara katılmaz. Bunun sonucunda yakınları onları eleştirebilir, hatta hakaret edebilir ve onlarla tüm bağlarını koparabilirler. Fakat Kutsal Kitaba iman edenlerin tavrı değişmez. Çok dikkatli olun. Ölen biriyle ya da bir cinle iletişime geçmeye kesinlikle çalışmayın ve cinlerle bağlantılı âdetlere asla uymayın (Tekrar 18:10, 11’i okuyun; İşaya 8:19).

13. Bir zamanlar cinlerden korkan birçok insan neyi başardı?

13 Cinler insanları kandırmakla kalmıyor, ayrıca onları korkutuyorlar. Bugün Şeytan ve cinleri ‘zamanlarının az’ kaldığını ve Tanrı’nın onları yok edeceğini biliyor. Bu yüzden her zamankinden daha fazla şiddete başvuruyor ve saldırgan davranıyorlar (Vahiy 12:12, 17). Fakat bir zamanlar cinlerden korkan binlerce insan artık onlardan korkmuyor. Acaba onlar bu korkularından nasıl kurtuldular?

CİNLERE KARŞI KOYUN VE ONLARIN ETKİSİNDEN KURTULUN

14. Birinci yüzyıldaki İsa’nın takipçileri gibi biz de cinlerin etkisinden korunmak için ne yapmalıyız?

14 Kutsal Kitap bize cinlere nasıl karşı koyabileceğimizi ve onlardan nasıl kurtulabileceğimizi anlatır.  Örneğin birinci yüzyılda Efesos (Efes) şehrinde yaşayan bazıları Kutsal Kitapta anlatılan gerçekleri öğrenmeden önce cinlerle iletişim kuruyordu. Bu kişiler cinlerin etkisinden nasıl kurtuldular? Kutsal Kitap şöyle der: “Büyücülük yapanların birçoğu kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar” (Elçiler 19:19). Onlar Yehova’yı memnun etmek istediklerinden büyüyle ilgili tüm kitaplarını yok ettiler. Bugün de birçok kitap, dergi, film, çizgi film, poster, müzik ve oyun insanlara büyüyü, cinleri ve doğaüstü güçleri zararsız gibi gösteriyor. Hatta bunlara karşı merak uyandırıyor. Fakat Yehova’ya hizmet etmek isteyen biri, cinlerle bağlantılı her şeyden kurtulmalıdır. Yıldız falları ya da kötülükten korunmak için takılan muska, nazarlık gibi nesneler, kurşun döktürmek gibi âdetler veya dilek ağaçları da buna dahildir (1. Korintoslular 10:21).

15. Şeytan ve cinlerine karşı koyabilmek için başka neye ihtiyacımız var?

15 Efesos’taki bu imanlı kişilerin büyü kitaplarını yok etmesinden birkaç yıl sonra, elçi Pavlus onlara kötü ruhlarla mücadelelerini sürdürmelerini tembih etti (Efesoslular 6:12). Çünkü büyü kitaplarını yaktıkları halde cinler hâlâ onlara zarar vermeye çalışıyordu. Bu durumda başka ne yapmaları gerekiyordu? Pavlus onlara şöyle dedi: “Kötünün tüm ateşli oklarını söndürebilecek büyük iman kalkanını elinize alın” (Efesoslular 6:16). Eski devirlerdeki savaşlarda, bir kalkan askeri nasıl korursa imanımız da bizi öyle korur. Yehova’nın bizi koruyabileceğine kesin olarak güvenirsek Şeytan ve cinlerine karşı koyabiliriz (Matta 17:20).

16. Yehova’ya imanımızı nasıl güçlendirebiliriz?

16 Yehova’ya olan imanımızı güçlendirmek için Kutsal  Kitabı her gün okumalıyız. Tanrı’nın Sözünü okudukça O’nun bizi koruyacağına daha çok güveniriz. O zaman Şeytan ve cinleri bize zarar veremez (1. Yuhanna 5:5).

17. Cinlerden korunmamıza başka ne yardım eder?

17 Efesos’taki imanlı kişilerin başka ne yapması gerekiyordu? Yaşadıkları şehirde cincilik çok yaygındı. Bu nedenle Pavlus onlara, ‘Her fırsatta dua etmeyi sürdürün’ dedi (Efesoslular 6:18). Her zaman Yehova’dan kendilerini korumasını istemeliydiler. Peki bizim için ne denebilir? Biz de cinciliğin çok yaygın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle Yehova’dan bizi korumasını dilemeliyiz ve dua ederken O’nun ismini kullanmalıyız (Özdeyişler 18:10’u okuyun). Bizi Şeytan’dan koruması için dua etmeyi sürdürürsek Yehova dualarımıza cevap verecek (Mezmur 145:19; Matta 6:13).

18, 19. (a) Şeytan ve cinlerle mücadelemizi nasıl kazanabiliriz? (b) Sonraki bölümde hangi soru cevaplanacak?

18 Cincilikle bağlantılı her şeyi hayatımızdan çıkarırsak ve bizi koruması için Yehova’ya güvenirsek Şeytan’a ve cinlere karşı koyabiliriz. Onlardan korkmamıza gerek yok (Yakup 4:7, 8’i okuyun). Yehova cinlerden çok daha güçlüdür. Onları Nuh’un zamanında cezalandırmıştı ve ileride hepsini yok edecek (Yahuda 6). Unutmayalım, bu mücadelede yalnız değiliz. Yehova bizi korumaları için meleklerini kullanıyor (2. Krallar 6:15-17). Şeytan ve cinlerle olan mücadelemizi Yehova’nın yardımıyla kazanacağımızdan emin olabiliriz (1. Petrus 5:6, 7; 2. Petrus 2:9).

19 Peki Şeytan ve cinler bu kadar çok acıya yol açtığı halde Tanrı neden onları hâlâ yok etmedi? Bu soru sonraki bölümde cevaplanacak.