İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Fidye: Tanrı’nın En Büyük Hediyesi

Fidye: Tanrı’nın En Büyük Hediyesi

1, 2. (a) Bir hediyeyi değerli yapan nedir? (b) Fidye düzenlemesi neden Tanrı’nın en büyük hediyesidir?

ŞİMDİYE kadar aldığınız en güzel hediye nedir? Bir hediyenin değerli olması için pahalı olması gerekmez. Aldığınız hediye sizi mutlu ettiyse ya da gerçekten ihtiyacınız olan bir şeyse sizin için çok değerli olur.

2 Tanrı’nın bize verdiği bütün hediyeler içinde birine her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Bu, Tanrı’nın insanlara verdiği en büyük armağandır. Bu bölümde göreceğimiz gibi Yehova, sonsuza dek yaşayabilmemiz için oğlu İsa Mesih’i gönderdi (Matta 20:28’i okuyun). Yehova İsa’yı yeryüzüne fidye olarak göndermekle bizi gerçekten sevdiğini kanıtlamıştır.

FİDYE NEDİR?

3. İnsanlar neden ölüyor?

3 İnsanların günah ve ölümden kurtulması için bir fidye gerekiyordu ve Yehova bu fidyenin ödenmesi için bir düzenleme yaptı (Efesoslular 1:7). Bir fidyeye neden ihtiyacımız olduğunu anlayabilmek için binlerce yıl önce cennet bahçesinde neler olduğunu bilmeliyiz. İlk anne babamız olan Âdem ve Havva günah işledi ve bu yüzden öldü. Bizler de ölüyoruz, çünkü Âdem ve Havva’dan günahı miras aldık. (Açıklama 9’a bakın.)

4. Âdem kimdi ve nelere sahipti?

 4 Yehova yarattığı ilk insan olan Âdem’e çok değerli bir şey verdi: Kusursuz bir yaşam. Âdem’in kusursuz bir zihni ve kusursuz bir bedeni vardı. Asla hastalanmayacak, yaşlanmayacak ve ölmeyecekti. Yehova, hayat veren olarak Âdem’in babası gibiydi (Luka 3:38). Yehova Âdem’le düzenli olarak konuşurdu. Âdem’e ondan neler beklediğini açıkça söyledi ve çok zevkli bir iş verdi (Başlangıç 1:28-30; 2:16, 17).

5. Âdem’in ‘Tanrı’nın benzeri olarak yaratılması’ ne anlama gelir?

5 Tanrı Âdem’i “Kendi benzeri olarak yarattı” (Başlangıç 1:27). Hangi anlamda? Yehova ona sevgi, hikmet, adalet ve güç gibi Kendisinde olan özellikleri verdi. Ayrıca özgür irade bahşetti. Âdem bir robot değildi; Tanrı onu doğruyu ve yanlışı seçebilecek şekilde yarattı. Eğer Tanrı’ya itaat etmeyi seçseydi cennette sonsuza dek yaşayabilirdi.

6. (a) Âdem Tanrı’ya itaatsizlik ettiğinde neyi kaybetti? (b) Bu bizi nasıl etkiledi?

6 Âdem Tanrı’ya itaatsizlik ettiğinde bunun acı sonuçlarıyla karşılaştı. Ölüm cezası aldı, Yehova’yla arasındaki yakın ilişkiyi, kusursuz bir yaşam sürme fırsatını ve yaşadığı cennet bahçesini kaybetti (Başlangıç 3:17-19). Âdem ve Havva Tanrı’ya itaatsizlik etmeyi seçtiğinden onlar için artık hiçbir ümit yoktu. Âdem’in itaatsizliği yüzünden, “günah bir insan aracılığıyla ve ölüm günah aracılığıyla dünyaya girdi, ölüm de tüm insanlara geçti; çünkü hepsi günah işledi” (Romalılar 5:12). Âdem bu günahı işlediğinde kendisini ve çocukları olan bizi, günah ve ölüme köle olarak ‘satmış’ oldu (Romalılar 7:14). Peki bizim için hiçbir ümit yok mu? Evet var, Yehova bir fidye sağladı.

7, 8. Fidye nedir?

 7 Fidye nedir? Kutsal Kitaptaki fidye sözcüğü iki düşünce içerir. Birincisi rehin tutulan birini kurtarmak ya da bir şeyi geri almak için ödenen bedeldir. İkincisi tazminattır, yani bir zararı telafi etmek için ödenen bedeldir. Örneğin, bir kişi kazaya neden olursa zararı tam olarak karşılayan bir bedel ödemelidir.

8 Hiçbir insan Âdem’in günah işleyip ölümü soyuna geçirerek neden olduğu büyük zararı telafi edemez. Fakat Yehova bizi günah ve ölümden kurtarmak için gerekli olan fidyeyi sağladı. Şimdi fidyenin nasıl ödendiğine ve bundan nasıl yararlanabileceğimize bakalım.

YEHOVA FİDYEYİ NASIL SAĞLADI?

9. Nasıl bir fidye gerekliydi?

9 Fidye Âdem’in kaybettiği kusursuz hayatla aynı değerde olmalıydı. Fakat hiçbirimiz böyle bir fidye ödeyemezdik. Çünkü hepimiz kusurluyuz (Mezmur 49:7, 8). Fidye ancak başka bir kusursuz insan hayatıyla ödenebilirdi. Bu yüzden Kutsal Kitap “eşdeğer bir fidye” ifadesini kullanır (1. Timoteos 2:6).

10. Yehova fidyeyi nasıl sağladı?

10 Yehova fidyeyi nasıl sağladı? Gökteki oğullarından, yani meleklerden Kendisi için en değerli olanı dünyaya gönderdi. Bu, Yehova’nın ilk yarattığı varlık olan İsa’ydı (1. Yuhanna 4:9, 10). İsa Babasını ve gökteki yerini bırakmaya gönüllü oldu (Filipililer 2:7). Yehova İsa’nın gökteki hayatını Meryem’in rahmine nakletti, böylece İsa günahtan etkilenmemiş kusursuz bir insan olarak doğdu (Luka 1:35).

Yehova İsa’yı bizim için fidye olarak verdi

11. Tek bir insan nasıl bütün insanlar için fidye olabildi?

 11 İlk insan Âdem Yehova’ya itaatsizlik ettiğinde hem kendisinin hem de tüm soyunun kusursuz bir insan olarak yaşama hakkını kaybetti. Peki başka bir insan Âdem’in tüm soyunu ölümden kurtarabilir miydi? Evet (Romalılar 5:19’u okuyun). İsa hiç günah işlememiş bir insan olarak kusursuz hayatını fidye verdi (1. Korintoslular 15:45). Onun verdiği kusursuz hayat Âdem’in soyunu ölümden kurtarmak için kullanılabilirdi (1. Korintoslular 15:21, 22).

12. İsa’nın neden bu kadar acı çekmesi gerekiyordu?

12 Kutsal Kitap İsa’nın ölmeden önce ne kadar acı çektiğini anlatır. Zalimce kırbaçlandı, işkence direğine çivilendi ve saatlerce acı çekerek öldü (Yuhanna 19:1, 16-18, 30). İsa neden bu kadar acı çekmek zorundaydı? Çünkü Şeytan büyük sıkıntılar yaşayan hiçbir insanın Tanrı’ya sadık kalmayacağını iddia etmişti. Fakat İsa kusursuz bir insanın korkunç acılar çekse de Tanrı’ya sadık kalabileceğini kanıtladı. Yehova İsa’yla ne kadar gurur duymuş olmalı! (Özdeyişler 27:11; Açıklama 15’e bakın).

13. Fidye nasıl ödendi?

13 Fidye nasıl ödendi? Yehova, MS 33 yılında (Yahudi takvimine göre 14 Nisan günü) düşmanlarının İsa’yı öldürmesine izin verdi (İbraniler 10:10). Ancak üç gün sonra onu melek olarak diriltti. İsa yeryüzünde kusursuz bir insan olarak yaşama hakkını kaybetmemişti. Göğe döndüğünde Âdem’in soyunun yararlanması için bu hakkını Tanrı’ya sundu (İbraniler 9:24). Bu şekilde fidye ödenmiş oldu, biz de günah ve ölümden kurtulma fırsatına sahip olduk (Romalılar 3:23, 24’ü okuyun).

 FİDYE SİZE NASIL YARAR SAĞLAYABİLİR?

14, 15. Günahlarımızın bağışlanması için ne yapmalıyız?

14 Tanrı’nın en büyük hediyesi olan fidyeden hem bugün yararlanıyoruz hem de gelecekte yararlanacağız. Şimdi fidyenin sağladığı yararlara bakalım.

15 Günahlarımız bağışlanıyor. Her zaman doğruyu yapmak kolay değildir. Bazen yanlış şeyler söyler, yanlış şeyler yaparız (Koloseliler 1:13, 14). Peki nasıl bağışlanabiliriz? Yaptığımız yanlışlar için gerçek bir üzüntü duymalıyız ve alçakgönüllü bir şekilde Yehova’dan bizi bağışlamasını dilemeliyiz. O zaman fidye sayesinde günahlarımızın bağışlandığından emin olabiliriz (1. Yuhanna 1:8, 9).

16. Rahat bir vicdanımızın olması için ne yapmalıyız?

16 Rahat bir vicdanımız olabilir. Yanlış bir şey yaptığımız için vicdanımız bizi rahatsız ettiğinde suçluluk duyarız, hatta ümitsizliğe kapılıp kendimizi değersiz hissedebiliriz. Fakat çaresiz değiliz. Fidyeye iman ederek Yehova’ya yalvarırsak bizi affedeceğinden emin olabiliriz (İbraniler 9:13, 14). Yehova O’na içimizi dökmemizi ve herhangi bir sorunumuz veya zayıf yönümüzle ilgili yardım dilememizi ister (İbraniler 4:14-16). Bu şekilde O’na yakın kalıp huzurlu olabiliriz.

17. İsa’nın bizim için ölmesiyle nasıl bir ümide sahip olduk?

17 Sonsuza dek yaşama ümidimiz var. “Günahın ödediği ücret ölümdür, Tanrı’nın verdiği armağan ise Efendimiz Mesih İsa aracılığıyla sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23). İsa bizim için öldüğünden sonsuza dek sağlıklı şekilde yaşayabiliriz (Vahiy 21:3, 4). Peki böyle bir yaşama sahip olmak için ne yapmalıyız?

 MİNNETTARLIĞINIZI NASIL GÖSTEREBİLİRSİNİZ?

18. Yehova bize olan eşsiz sevgisini nasıl gösterdi?

18 Birisi size harika bir hediye verdiğinde ne kadar derinden etkilendiğinizi düşünün. Fidye bütün hediyeler içinde en değerli olanıdır, bize böyle bir hediye verdiği için Yehova’ya büyük bir minnettarlık duymalıyız. Yuhanna 3:16 şöyle der: “Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi.” Evet, Yehova bizi o kadar seviyor ki bize değerli oğlu İsa’yı verdi. Ayrıca İsa’nın da bizi sevdiğini biliyoruz, çünkü bizim için ölmeye gönüllü oldu (Yuhanna 15:13). Fidye hediyesi hem Yehova’nın hem İsa’nın bizi gerçekten sevdiğini kanıtlıyor (Galatyalılar 2:20).

Yehova’yı tanıdıkça O’na daha yakın olacağız ve O’na olan sevgimiz derinleşecek

19. Yehova’ya nasıl daha yakın olabilirsiniz?

19 Tanrı’nın büyük sevgisini öğrendiniz. Peki nasıl O’nun dostu olabilirsiniz? Tanımadığınız birini sevmek kolay değildir. Yuhanna 17:3 Yehova’yı tanıyabileceğimizi söyler. Bunu yaptıkça O’na olan sevginiz derinleşecek, O’nu memnun etmek isteyeceksiniz ve O’na daha yakın olacaksınız. Bu yüzden Kutsal Kitabı inceleyerek Yehova hakkında bilgi almaya devam edin (1. Yuhanna 5:3).

20. İsa’nın fidyesine minnettarlığımızı nasıl gösterebiliriz?

20 İsa’nın fidyesine minnettarlığımızı nasıl gösterebiliriz? Kutsal Kitap “Oğula iman edenin sonsuz yaşamı olur” der (Yuhanna 3:36). İman etmek ne anlama gelir? İsa’nın öğrettiği şeyleri yapmaktır (Yuhanna 13:15). İsa’ya inandığımızı söylememiz yeterli olmaz. İsa’nın fidyesine minnettarlığımızı davranışlarımızla göstermeliyiz. Yakup 2:26 ‘İşlerden yoksun iman ölüdür’ der.

21, 22. (a) Her yıl Mesih’in ölümünün anılmasına neden katılmalıyız? (b) 6 ve 7. bölümlerde neyi inceleyeceğiz?

 21 Mesih’in ölümünü neden anmalıyız? İsa ölmeden önceki gece ölümünü anmamız gerektiğini öğretti. Her yıl bu amaçla yaptığımız toplantı Anma Yemeği veya Efendimizin Akşam Yemeği olarak adlandırılır (1. Korintoslular 11:20; Matta 26:26-28). İsa kusursuz hayatını bizim için fidye olarak verdiğini hatırlamamızı istiyor. Son gecesinde öğrencilerine şöyle demişti: “Beni anmak için bunu yapmaya devam edin” (Luka 22:19’u okuyun). Anma Yemeğine katılarak fidyeyi, ayrıca Yehova ve İsa’nın bize olan büyük sevgisini hatırladığınızı göstermiş olursunuz. (Açıklama 16’ya bakın.)

22 Fidye, alabileceğimiz en değerli hediyedir (2. Korintoslular 9:14, 15). Bu değerli hediyeden şimdiye kadar ölmüş olan milyonlarca insan da yararlanacak. 6 ve 7. bölümler bunun nasıl mümkün olacağını gösterecek.