İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 ON BİRİNCİ BÖLÜM

Neden Bu Kadar Çok Acı Var?

Neden Bu Kadar Çok Acı Var?

1, 2. Birçok insan hangi soruyu soruyor?

HER gün dünyanın çeşitli yerlerinden felaket haberleri duyuyoruz. Örneğin bir deprem bütün bir köyü yerle bir ediyor. Silahlı bir adam kalabalığa ateş açıyor ve çok sayıda insanı öldürüyor ya da yaralıyor. Bir anne kanserden hayatını kaybediyor ve beş çocuğu öksüz kalıyor.

2 Bu tür felaketler ya da acı olaylar yaşandığında birçok insan “Neden?” diye soruyor. “Dünya neden bu kadar nefret ve acıyla dolu?” Sizin de bu soruyu sorduğunuz hiç oldu mu?

3, 4. (a) Tanrı’nın acılara neden izin verdiğini sormak yanlış mıdır? Açıklayın. (b) Yehova kötülük ve acılar hakkında ne hissediyor?

3 Böyle sorular sormak yanlış değildir. Kutsal Kitapta bazı imanlı kişilerin de Tanrı’ya bu tür sorular sorduğunu görüyoruz. Örneğin Habakkuk peygamber duasında Yehova’ya şöyle yakarmıştı: “Bana neden acı şeyler gösteriyorsun, Kendin de kötü davranışları seyrediyorsun? Neden gözümün önünde yağmacılık ve zorbalık yapılıyor, neden kavgalar çıkıyor, neden çekişmeler sürüp gidiyor?” (Habakkuk 1:3).

4 Habakkuk 2:2, 3’te okuduğumuz gibi Tanrı ona cevap verdi ve durumu düzelteceğini söyledi. Yehova insanlara derin bir sevgi duyar. Kutsal Kitap “O sizinle ilgileniyor” der (1. Petrus 5:7). Biz insanların acı çektiğini görmekten nefret ediyoruz, Tanrı ise çok daha fazla  nefret ediyor (İşaya 55:8, 9). O halde şu sorunun cevabını bulalım: Dünyada neden bu kadar çok acı var?

NEDEN BU KADAR ÇOK ACI VAR?

5. (a) Birçok din adamı acıların sebebini nasıl açıklıyor? (b) Kutsal Kitap bu konuda ne öğretir?

5 Farklı inançlardan din adamları genelde insanların çektiği acıların Tanrı’dan geldiğini öğretiyor. Bazıları felaketler dahil, bir insanın başına gelen her şeyin Tanrı’nın takdiri olduğunu ve bunun nedenini asla anlayamayacağımızı söylüyor. Bazıları da Tanrı’nın insanları, hatta küçük çocukları göğe yanına almak için ölümlerine neden olduğunu söylüyor. Fakat bu görüşler doğru değildir. Yehova asla kötü olaylara sebep olmaz. Kutsal Kitap, “Tanrı asla kötülük etmez, Mutlak Gücün Sahibi asla haksız davranmaz!” der (Eyüp 34:10).

6. Birçok insan neden dünyadaki acıların Tanrı’dan geldiğine inanıyor?

6 Birçok insan yaşanan acıların Tanrı’dan geldiğine inanıyor, çünkü dünyayı Tanrı’nın yönettiğini düşünüyor. Fakat 3. bölümde gördüğümüz gibi bu dünyanın gerçek yöneticisi İblis Şeytan’dır.

7, 8. Dünyada neden bu kadar çok acı var?

7 Kutsal Kitap “bütün dünya kötü olanın elinde bulunuyor” der (1. Yuhanna 5:19). Bu dünyanın yöneticisi Şeytan gaddar ve acımasızdır. O, ‘bütün dünyayı saptırıyor’ (Vahiy 12:9). Birçok insan da onun gibi davranıyor. Dünyanın bu kadar yalan, nefret ve acımasızlıkla dolu olmasının bir sebebi budur.

8 Dünyada yaşanan bunca acının başka sebepleri de var. Âdem ve Havva isyan ettikten sonra günahkâr duruma geldiler ve çocukları da günahkâr doğdu.  Bu yüzden çoğu insan başkalarından üstün olmaya çalışıyor, birbiriyle kavga ediyor, savaşıyor ve birbirine zulmediyor. Bunun sonucunda pek çok acı yaşanıyor (Vaiz 4:1; 8:9). Bazen de insanlar “beklenmedik zamanda beklenmedik olaylar” yüzünden acı çekiyor (Vaiz 9:11). Yanlış zamanda yanlış yerde olduklarından başlarına kazalar ve kötü şeyler gelebiliyor.

9. Yehova’nın acılara izin vermek için neden geçerli bir sebebi olmalı?

9 Yehova asla acılara sebep olmaz. Savaşların, suçların ve insanlara yapılan eziyetin sorumlusu O değildir. Deprem, kasırga ve sel gibi felaketlere de Tanrı neden olmaz. Yine de şunu merak edebilirsiniz: “Yehova sınırsız güce sahip olduğuna göre, neden bu korkunç olayları durdurmuyor?” Tanrı’nın bizimle yakından ilgilendiğini öğrendik, o halde acılara izin vermesinin geçerli bir sebebi olmalı (1. Yuhanna 4:8).

TANRI’NIN ACILARA İZİN VERMESİNİN SEBEBİ

10. Şeytan Yehova’ya hangi suçlamalarda bulundu?

10 Cennet bahçesinde Âdem ve Havva’yla konuşan Şeytan, Tanrı’nın iyi bir şeyi onlardan sakladığını iddia etti. Tanrı’yı kötü bir yönetici olmakla suçladı. Şeytan onları, kendisinin Yehova’dan daha iyi bir yönetici olacağına inandırmak istedi. Tanrı’nın yönetimine ihtiyaçları olmadığını düşünmeleri için Âdem ve Havva’yı kandırdı (Başlangıç 3:2-5; Açıklama 27’ye bakın).

11. Âdem ve Havva’nın yanlış seçimi hangi soruya yol açtı?

11 Âdem ve Havva Yehova’ya itaatsizlik etti ve O’na isyan etti. Kendileri için neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verme hakkına sahip olduklarını düşündüler. Yehova, Âdem ve Havva’nın yanıldığını ve bizim  için en iyi olanı yalnızca Kendisinin bildiğini nasıl kanıtlayacaktı?

12, 13. (a) Yehova Âdem ve Havva’yı günah işlediklerinde neden hemen yok etmedi? (b) Yehova Şeytan’ın bu dünyanın hükümdarı olmasına ve insanların kendilerini yönetmesine neden izin verdi?

12 Âdem ve Havva günah işlediğinde Yehova onları hemen yok etmedi. Bunun yerine çocuklar sahibi olmalarına izin verdi. Böylece Âdem ve Havva’nın soyuna da yöneticilerini seçme fırsatı vermiş oldu. Yehova’nın amacı dünyanın kusursuz insanlarla dolmasıydı ve Şeytan ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın bu gerçekleşecekti (Başlangıç 1:28; İşaya 55:10, 11).

13 Şeytan’ın bu suçlamalarına milyonlarca melek tanık olmuştu (Eyüp 38:7; Daniel 7:10). Bu nedenle Yehova Şeytan’a iddiasını kanıtlaması için zaman tanıdı. Bu zaman içinde insanların Şeytan’ın rehberliğini izleyip kendi yönetimlerini kurmalarına izin verdi. Bu yönetimlerin başarılı olup olmayacağı zamanla görülecekti.

14. Geçen zaman neyi kanıtladı?

14 İnsanlar binlerce yıl kendi kendilerini yönetmeye çalıştı fakat başarısız oldular. Şeytan’ın yalancı olduğu kanıtlandı. İnsanların Tanrı’nın yönetimine gerçekten ihtiyaçları var. Yeremya peygamberin şu sözleri çok doğrudur: “Ey Yehova, bilirim ki, kendi yolunu belirlemek insanoğluna düşmez. Adımlarına yön vermek insana düşmez” (Yeremya 10:23).

YEHOVA NEDEN BU KADAR BEKLEDİ?

15, 16. (a) Yehova acıların bu kadar uzun sürmesine neden izin verdi? (b) Yehova Şeytan’ın sebep olduğu sorunları neden düzeltmedi?

15 Yehova acıların bu kadar uzun sürmesine neden izin verdi? Neden kötü olayları engellemiyor? Şeytan’ın yönetiminin başarısızlığının kanıtlanması  için zaman gerekliydi. İnsanlar farklı yönetim şekilleri denedi, fakat her seferinde başarısız oldular. Bilim ve teknoloji alanında ilerleme görülse de adaletsizlik, yoksulluk, suçlar ve savaşlar hiç olmadığı kadar arttı. Evet, kendimizi yönetmeyi başaramıyoruz, Tanrı’nın yönetimine ihtiyacımız var.

16 Yehova, Şeytan’ın sebep olduğu sorunları düzeltmedi. Bunu yapsaydı Şeytan’ın yönetimini desteklemiş olacaktı. Ayrıca insanlar da Şeytan’ın iddia ettiği gibi kendilerini yönetmekte başarılı olduklarına inanacaklardı. Fakat Şeytan’ın bu iddiası yalandır. Yehova bunun yalan olduğunu biliyor ve insanların bu yalana inanmasını sağlayacak hiçbir şey yapmaz. Çünkü Tanrı asla yalan söylemez (İbraniler 6:18).

17, 18. (a) Yehova Şeytan’ın sebep olduğu tüm zararı nasıl giderecek? (b) Tanrı’nın sabrından nasıl yarar görüyoruz?

17 Yehova, Şeytan’ın ve insanların isyanının yol açtığı tüm zararı giderebilir mi? Tabii ki giderebilir, Tanrı için her şey mümkündür. Yehova doğru zamanda, yani Şeytan’ın bütün suçlamaları tam olarak cevaplandıktan sonra harekete geçecek. Yeryüzünü amaçladığı gibi cennete çevirecek. “Mezarlarda” olan herkes diriltilecek (Yuhanna 5:28, 29). İnsanlar artık hastalanmayacak ve ölmeyecek. Yehova “İblis’in işlerini hükümsüz kılmak” için İsa’yı kullanacak. İsa, Şeytan’ın sebep olduğu tüm zararı giderecek (1. Yuhanna 3:8).

18 Bu süre boyunca bize sabrettiği için Yehova’ya minnettarız, bu sayede O’nu tanıyabiliyoruz ve O’nun yönetimini seçebiliyoruz (2. Petrus 3:9, 10’u okuyun). Şu an acı çeksek bile Yehova dayanmamıza yardım ediyor (Yuhanna 4:23; 1. Korintoslular 10:13’ü okuyun).

 ÖZGÜR İRADENİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?

19. Yehova bize hangi muhteşem hediyeyi verdi? Bunun için neden minnettar olmalıyız?

19 Yehova Kendisini yöneticimiz olarak kabul etmeye bizi zorlamaz. İnsanlara çok değerli bir hediye vermiştir: özgür irade. Yehova’nın bu muhteşem hediyesi bizi hayvanlardan çok farklı kılar. Onlar içgüdüleriyle hareket eder ve neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verme yeteneğine sahip değillerdir (Özdeyişler 30:24). Fakat biz nasıl yaşayacağımızı seçebilir, Yehova’yı memnun edip etmeyeceğimize karar verebiliriz. Ayrıca ne yapacağı önceden belirlenmiş olan makineler gibi de değiliz. Nasıl biri olacağımız, kimlerle arkadaşlık edeceğimiz ve hayatımızı nasıl sürdüreceğimiz konusunda seçimler yapma özgürlüğüne sahibiz. Yehova hayatımızdan zevk almamızı istiyor.

20, 21. Şimdiden yapabileceğiniz en iyi seçim nedir?

20 Yehova Kendisini sevmemizi istiyor (Matta 22:37, 38). Bir baba çocuğunun zorlamayla değil, içinden gelerek “Seni seviyorum” demesini ister. Yehova da böyledir. Bizi Kendisine hizmet etmeyi seçip seçmemekte özgür bırakmıştır. Şeytan, Âdem ve Havva, Yehova’yı reddetmeyi seçti. Siz özgür iradenizi nasıl kullanacaksınız?

21 Özgür iradenizi Yehova’ya hizmet etmek için kullanın. Tanrı’yı memnun edip Şeytan’ı reddetmeye karar vermiş milyonlarca kişi var (Özdeyişler 27:11). Bütün acıların sona ereceği yeni dünyada olmak için şimdiden ne yapabilirsiniz? Sonraki bölüm bu soruyu cevaplıyor.