İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tanrı’nın Krallığı Nedir?

Tanrı’nın Krallığı Nedir?

1. Şimdi hangi duayı ele alacağız?

İSA öğrencilerine nasıl dua edebileceklerini örnek bir duayla öğretmişti. Peki duasında neler söyledi? Bu dua bugün bizim için neden önemli?

2. İsa dualarımızda hangi üç önemli konuya yer vermemizi öğretti?

2 İsa şöyle dedi: “Siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin’” (Matta 6:9-13’ü okuyun). İsa dualarımızda neden bu üç konuya yer vermemizi öğretti? (Açıklama 20’ye bakın.)

3. Tanrı’nın Krallığı hakkında neler bilmeliyiz?

3 Tanrı’nın isminin Yehova olduğunu öğrendik. Tanrı’nın insanlıkla ve yeryüzüyle ilgili isteğinin ne olduğunu da ele aldık. Peki İsa’nın “Krallığın gelsin” sözleri ne anlama geliyor? Şimdi Tanrı’nın Krallığının ne olduğunu, neler yapacağını ve bu Krallığın Tanrı’nın ismini nasıl kutsal kılacağını öğreneceğiz.

TANRI’NIN KRALLIĞI NEDİR?

4. Tanrı’nın Krallığı nedir? Kralı kimdir?

4 Yehova gökte bir yönetim kurdu ve bu yönetimin başına kral olarak İsa’yı seçti. Kutsal Kitap bu yönetime Tanrı’nın Krallığı der. İsa ‘hüküm süren tüm kralların Kralı ve efendilerin Efendisidir’ (1. Timoteos 6:15). O, dünyanın şimdiye kadar gördüğü  en başarılı yöneticilerden bile çok daha fazlasını yapabilir ve onların hepsinden kat kat güçlüdür.

5. Tanrı’nın Krallığı nerededir ve nereyi yönetecek?

5 İsa diriltildikten kırk gün sonra göğe döndü. Yehova onu zamanı geldiğinde Krallığının Kralı olarak atadı (Elçiler 2:33). Tanrı’nın kurduğu bu krallık gökten tüm yeryüzünü yönetecek (Vahiy 11:15). Bu nedenle Kutsal Kitap bu yönetime ‘gökteki krallık’ der (2. Timoteos 4:18).

6, 7. İsa neden dünyadaki hiçbir yöneticiyle karşılaştırılamaz?

6 İsa dünyadaki hiçbir yöneticiyle karşılaştırılamaz, çünkü Kutsal Kitabın dediği gibi ölümsüzlüğe sahip olan tek kişi odur (1. Timoteos 6:16). Yönetimlerin başındaki insanların hepsi bir gün mutlaka ölecek, fakat İsa asla ölmeyecek. Onun bizim için yaptığı tüm iyilikler sonsuza dek sürecek.

7 Kutsal Kitapta bulunan peygamberlik sözleri İsa’nın adil ve merhametli bir kral olacağını gösterir: “Hikmet ve anlayış, öğüt ve kudret, bilgi ve Yehova korkusu veren ruh, Yehova’nın ruhu onun üzerinde olacak. Yehova korkusundan zevk alacak. Yalnızca gözünün gördüğüne göre hüküm vermeyecek, kulağının işittiğine göre terbiye etmeyecek. Düşkünleri [yoksulları] doğrulukla yargılayacak” (İşaya 11:2-4). Siz de böyle birinin yönetimi altında yaşamak istemez miydiniz?

8. İsa tek başına mı hüküm sürecek? Açıklayın.

8 Tanrı, İsa’yla birlikte gökte hüküm sürmeleri için bazı insanlar seçti. Örneğin elçi Pavlus iman kardeşi Timoteos’a şöyle yazmıştı: “Dayanırsak,  onunla birlikte krallar olarak hüküm süreceğiz” (2. Timoteos 2:12). Peki İsa’yla birlikte kaç kişi kral olarak hüküm sürecek?

9. (a) İsa’yla birlikte kaç kişi hüküm sürecek? (b) Tanrı onları seçmeye ne zaman başladı?

9 Bu kitabın 7. bölümünde öğrendiğimiz gibi, Yuhanna bir görüntüde İsa’yı gökte 144.000 kralla birlikte görmüştü. Bu 144.000 kral kimdir? Yuhanna onların alınlarında İsa’nın ve Yehova’nın adının yazılı olduğunu söyledi (Vahiy 14:1’i okuyun). Ayrıca şunları ekledi: “Kuzu [İsa] her nereye giderse onun ardından giderler. Onlar, insanlar arasından . . . . satın alındılar” (Vahiy 14:4). Görüldüğü gibi Tanrı 144.000 kişiyi İsa’nın sadık takipçisi olan erkek ve kadınların arasından seçer. Onlar İsa’yla birlikte yeryüzünü yönetecekleri için, öldüklerinde gökte yaşamak üzere diriltilirler (Vahiy 5:10). Yehova onları İsa’nın elçilerinin yaşadığı dönemde, yani birinci yüzyılda seçmeye başladı.

10. İsa ve 144.000 kişinin insanlığı yönetecek olması neden Yehova’nın sevgisini gösterir?

10 Yehova Krallığında bizi yönetecek kişileri seçerken bizimle ne kadar yakından ilgilendiğini gösterdi. İsa bizi anlayan iyi bir kraldır, çünkü insan olmanın ve acı çekmenin ne demek olduğunu biliyor. Pavlus İsa’nın duygularımızı anladığını şöyle belirtti: O “zayıflıklarımızı anlayamayan biri değil, her yönden bizim gibi sınanmış . . . . biridir” (İbraniler 4:15; 5:8). Ayrıca 144.000 kişi de insan olmanın ne demek olduğunu biliyor. Onlar da kusurlu  yapılarıyla ve hastalıklarla mücadele etti. Bu yüzden İsa’nın ve 144.000 kişinin sadece duygularımızı değil, karşılaştığımız sorunları da anlayacağından emin olabiliriz.

TANRI’NIN KRALLIĞI NELER YAPACAK?

11. İsa hangi dilekte bulundu, neden?

11 İsa öğrencilerine Tanrı’nın isteğinin gökte olduğu gibi yerde de gerçekleşmesi için dua etmeyi öğretti. Neden? 3. bölümde öğrendiğimiz gibi İblis Şeytan Yehova’ya isyan etti. Yehova bu isyandan sonra Şeytan’ın ve onun tarafına geçen meleklerin, yani cinlerin bir süreliğine gökte kalmasına izin verdi. Yani, bir dönem boyunca gökte Tanrı’nın isteğini yapmayan ruhi varlıklar vardı. 10. bölümde Şeytan ve cinleri hakkında daha çok şey öğreneceğiz.

12. Vahiy 12:10’da hangi iki önemli olay anlatılır?

12 Kutsal Kitap, İsa’nın kral olduktan kısa süre sonra Şeytan’la savaşacağını açıklar (Vahiy 12:7-10’u okuyun). 10. ayet iki önemli olayı anlatır: İsa’nın yönetimindeki Tanrı’nın Krallığı gökte hüküm sürmeye başlar ve Şeytan yeryüzüne atılır. Daha sonra göreceğimiz gibi bu olaylar zaten gerçekleşmiştir.

13. Şeytan’ın gökten atılmasının gökte nasıl bir etkisi oldu?

13 Kutsal Kitap Şeytan ve cinleri gökten atıldıktan sonra sadık meleklerin yaşadığı sevinci anlatır. Şöyle okuyoruz: “Siz gökler ve orada oturanlar sevinin!” (Vahiy 12:12). Artık gökte tam bir uyum ve barış var, çünkü oradaki herkes Tanrı’nın isteğini yerine getiriyor.

Şeytan ve cinlerinin gökten atılması yeryüzünde daha çok acıya yol açtı. Yakında bu acılar sona erecek.

14. Şeytan’ın gökten atılmasının yeryüzünde nasıl bir etkisi oldu?

 14 Fakat yeryüzündeki durum çok farklı. İnsanların başına korkunç olaylar geliyor. Ayetin devamında bunun sebebi şöyle açıklanıyor: “Zamanının az olduğunu bilen İblis, büyük öfkeyle üzerinize indi” (Vahiy 12:12). Şeytan çok öfkeli. Çünkü gökten atıldı ve yakında yok olacağını biliyor. Bütün dünyada sorunlara, sıkıntılara ve acıya yol açmak için her şeyi yapıyor.

15. Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili isteği nedir?

15 Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili isteği değişmedi. O, yeryüzünün cennet olmasını ve orada kusursuz insanların sonsuza dek yaşamasını istiyor (Mezmur 37:29). Peki Tanrı’nın Krallığı bunu nasıl başaracak?

16, 17. Daniel 2:44 bize Tanrı’nın Krallığı hakkında neler anlatır?

16 Daniel 2:44’teki peygamberlik sözleri şöyledir: “Bu kralların zamanında, göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak bir krallık kuracak. O krallık başka bir halkın eline geçmeyecek. Bütün bu krallıkları ezip sona erdirecek ve kendisi sonsuza dek duracak.” Bu sözler bize Tanrı’nın Krallığı hakkında ne öğretir?

17 İlk olarak Tanrı’nın Krallığının “bu kralların zamanında” kurulacağını görüyoruz. Yani Krallık hüküm sürmeye başladığında yeryüzünde hâlâ başka yönetimler olacak. İkinci olarak Tanrı’nın Krallığının sonsuza dek süreceğini ve başka bir yönetimin onun yerini almayacağını öğreniyoruz. Bu, insanların şimdiye kadar gördüğü en iyi yönetim olacak. Üçüncü olarak ise Tanrı’nın Krallığıyla dünyadaki yönetimler arasında bir savaş olacağını görüyoruz.  Bu savaşı Tanrı’nın Krallığı kazanacak ve yeryüzü üzerinde tek yönetim o olacak.

18. Tanrı’nın Krallığı ile bu dünyanın yönetimleri arasındaki savaşın adı nedir?

18 Peki bu nasıl gerçekleşecek? Armagedon adı verilen son savaştan önce, cinler “yeryüzünün bütün krallarını” aldatarak ‘onları Mutlak Güce Sahip Tanrı’nın büyük gününde yapılacak savaş için toplayacaklar.’ Evet, dünyadaki yönetimler Tanrı’nın Krallığıyla savaşacak ve yenik düşecekler (Vahiy 16:14, 16; Açıklama 10’a bakın).

19, 20. Tanrı’nın Krallığının dünyayı yönetmesine ihtiyacımız var mı, neden?

19 Tanrı’nın Krallığına neden ihtiyacımız var? Bunun en az üç sebebi var. Birincisi hepimiz günahkârız, bu yüzden hastalanıyor ve ölüyoruz. Fakat Kutsal Kitap Tanrı’nın Krallığının yönetiminde sonsuza dek yaşayacağımızı söyler. Yuhanna 3:16’da da şunları okuruz: “Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi; ona iman eden hiç kimse yok olmasın, hepsi sonsuz yaşama sahip olsun diye bunu yaptı.”

20 Tanrı’nın Krallığına ihtiyacımızın olmasının ikinci nedeni etrafımızdaki kötü insanlardır. Birçok insan yalan söylüyor, sahtekârlık ve ahlaksızlık yapıyor. Biz onları engelleyemeyiz. Fakat kötü davranışlarını sürdürürlerse Tanrı onları Armagedon’da yok edecek (Mezmur 37:10’u okuyun). Üçüncü sebep dünyadaki yönetimlerin yetersiz ya da zalim olması ve yöneticilerin dürüst davranmamasıdır. Bu yönetimler insanların Tanrı’ya itaat etmesine yardımcı  olmuyor. Kutsal Kitap “İnsanın insana egemen olması hep insanın zararına olmuştur” der (Vaiz 8:9).

21. Krallık Tanrı’nın isteğinin yeryüzünde gerçekleşmesini nasıl sağlayacak?

21 Tanrı’nın Krallığı Armagedon’dan sonra Tanrı’nın isteğinin yeryüzünde gerçekleşmesini sağlayacak. Örneğin Şeytan’ı ve cinlerini ortadan kaldıracak (Vahiy 20:1-3). Artık hiç kimse hastalanmayacak ve ölmeyecek. Bütün sadık insanlar fidye sayesinde cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşayabilecek (Vahiy 22:1-3). Krallık Tanrı’nın ismini kutsal kılacak. Bu ne anlama geliyor? Tanrı’nın Krallığı yeryüzünü yönettiğinde bütün insanlar Yehova’nın ismini yüceltecek. (Açıklama 21’e bakın.)

İSA NE ZAMAN KRAL OLDU?

22. İsa’nın yeryüzündeyken ya da diriltildikten hemen sonra kral olmadığını Kutsal Kitap nasıl gösteriyor?

22 İsa öğrencilerine “Krallığın gelsin” diye dua etmelerini öğretti. Açıkça görüldüğü gibi Tanrı’nın yönetimi ileri bir tarihte gelecekti. Yehova önce Krallığını kuracak ve İsa’yı kral yapacaktı. Peki İsa göğe döner dönmez kral oldu mu? Hayır, beklemeliydi.  İsa diriltildikten bir süre sonra hem Petrus hem de Pavlus, Mezmur 110:1’deki peygamberlik sözlerinin İsa’yla ilgili olduğunu söyledi. Yehova orada şöyle der: “Ben düşmanlarını ayaklarının altına basamak yapıncaya dek sağımda otur” (Elçiler 2:32-35; İbraniler 10:12, 13). İsa Yehova’nın kendisini kral yapması için ne kadar beklemeliydi?

Tanrı’nın Krallığı Tanrı’nın isteğinin yeryüzünde gerçekleşmesini sağlayacak

23. (a) İsa ne zaman Tanrı’nın Krallığının kralı oldu? (b) Gelecek bölümde hangi konuyu ele alacağız?

23 İsa’nın gerçek takipçilerinden oluşan bir grup, yıllar önce Kutsal Kitabın peygamberlik sözlerinden 1914’ün çok önemli bir yıl olacağını anladı. 1914’te dünyada başlayan olaylar onların haklı olduğunu gösterdi. İsa o yıl Kral olarak hüküm sürmeye başladı (Mezmur 110:2). Bundan kısa süre sonra Şeytan yeryüzüne atıldı ve artık ‘zamanı az’ kalmıştı (Vahiy 12:12). Sonraki bölümde bu dönem içinde yaşadığımıza dair daha çok kanıt göreceğiz. Tanrı’nın Krallığının çok yakında Tanrı’nın isteğini yeryüzünde gerçekleştireceğini de ele alacağız. (Açıklama 22’ye bakın.)