İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hayatımızı Tanrı’ya Adamak ve Vaftiz Edilmek

Hayatımızı Tanrı’ya Adamak ve Vaftiz Edilmek

1. Bu kitabı inceledikten sonra neyi düşünüyor olabilirsiniz?

BU KİTABI incelerken, Kutsal Kitapta anlatılan birçok gerçeği öğrendiniz. Örneğin Tanrı’nın sonsuz yaşam vaadini, ölülerin ne durumda olduğunu ve dirilme ümidini artık biliyorsunuz (Vaiz 9:5; Luka 23:43; Yuhanna 5:28, 29; Vahiy 21:3, 4). Muhtemelen Yehova’nın Şahitlerinin ibadetlerine katılmaya başladınız ve  onların Tanrı’ya doğru şekilde tapındığına ikna oldunuz (Yuhanna 13:35). Yehova’yla aranızda yakın bir dostluk gelişmeye başladı ve artık O’na hizmet etmek istiyorsunuz. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz: “Tanrı’ya hizmet etmek için şimdi ne yapmam gerekiyor?”

2. Habeş ülkesinden bir adam neden vaftiz edilmek istedi?

2 Günümüzden 2.000 yıl önce Habeş ülkesinden (Etiyopya) bir adam da bu soru üzerinde düşünmüştü. İsa’nın öğrencilerinden biri olan Filipus bu adamla konuştu. Filipus ona İsa’nın Mesih olduğunu Kutsal Kitaptan gösterdi. Adam öğrendiklerinden öyle etkilendi ki, hemen şöyle dedi: “İşte su, vaftiz edilmeme ne engel var?” (Elçiler 8:26-36).

3. (a) İsa takipçilerine hangi emri verdi? (b) Vaftiz nasıl yapılmalıdır?

3 Kutsal Kitap Yehova’ya hizmet etmek isteyenlerin vaftiz edilmeleri gerektiğini açıkça gösterir. İsa takipçilerine şöyle demişti: “Bütün milletlerden insanları öğrencim olarak yetiştirin; onları . . . . vaftiz edin” (Matta 28:19). İsa kendisi de vaftiz edilerek bize örnek oldu. O bugün bazı dinlerde olduğu gibi başına su serpilerek ya da su dökülerek değil, suya tamamen daldırılarak vaftiz edildi (Matta 3:16). Günümüzde İsa’nın bir takipçisi vaftiz edilirken aynı şekilde suya tamamen daldırılmalıdır.

4. Vaftiz edilmekle başkalarına neyi göstermiş olursunuz?

4 Vaftiz edilmekle, Tanrı’nın dostu olmayı ve O’na hizmet etmeyi gerçekten istediğinizi başkalarına da göstermiş olursunuz (Mezmur 40:7, 8). Peki vaftiz edilmek için ne yapmanız gerekiyor?

 BİLGİ VE İMAN

5. (a) Vaftiz edilmek için önce ne yapmalısınız? (b) İbadetler neden önemlidir?

5 Vaftiz edilmek için önce Yehova ve İsa hakkında bilgi alarak onları tanımanız gerekir. Kutsal Kitabı bir Şahitle birlikte inceleyerek bunu yapmaya başladınız (Yuhanna 17:3’ü okuyun). Fakat bu yeterli değildir, çünkü Kutsal Kitap “Tanrı’nın isteği hakkında tam bilgiyle dolun” der (Koloseliler 1:9). Yehova’nın Şahitlerinin ibadetlerinde aldığınız bilgi, Yehova’yı tanımanıza ve O’nunla daha yakın bir ilişki geliştirmenize yardım eder. İbadetlere düzenli olarak katılmamızın önemli bir nedeni budur (İbraniler 10:24, 25).

Vaftiz edilmek için önce Kutsal Kitabı incelemeniz gerekir

6. Vaftiz edilmeden önce Kutsal Kitapla ilgili ne kadar bilgi sahibi olmalısınız?

6 Tabii ki Yehova vaftiz edilmeden önce Kutsal Kitaptaki her şeyi bilmenizi beklemiyor. Habeşli adam da vaftiz edildiğinde her şeyi bilmiyordu (Elçiler 8:30, 31). Tanrı hakkında bilgi almaya sonsuza kadar devam edeceğiz (Vaiz 3:11). Ancak vaftiz edilmek için en azından Kutsal Kitabın temel öğretilerini bilmeniz ve kabul etmeniz gerekir (İbraniler 5:12).

7. Kutsal Kitabı incelemekten nasıl yarar gördünüz?

7 Kutsal Kitap şöyle diyor: “İman olmaksızın Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır” (İbraniler 11:6). O halde vaftiz edilmek için önce iman etmiş olmanız gerekir. Eski Korintos şehrinde bazı insanlar İsa’nın takipçilerinin öğrettiklerini duydular ve bunun sonucunda ‘iman edip vaftiz edildiler’ (Elçiler 18:8). Benzer şekilde siz de Kutsal Kitabı incelediniz. Bu inceleme Tanrı’nın vaatlerine ve İsa’nın fidyesine iman etmenize yardımcı oldu (Yeşu 23:14; Elçiler 4:12; 2. Timoteos 3:16, 17).

 KUTSAL KİTAPTAN ÖĞRENDİKLERİNİZİ BAŞKALARINA ANLATIN

8. Kutsal Kitaptan öğrendiklerimizi neden başkalarına anlatmak isteriz?

8 Kutsal Kitaptan bilgi aldıkça ve bu bilginin yararını hayatınızda gördükçe imanınız güçlenecek. O zaman öğrendiklerinizi başkalarına anlatmak isteyeceksiniz (Yeremya 20:9; 2. Korintoslular 4:13). Peki bunları kimlere anlatabilirsiniz?

İmanınız güçlenince öğrendiklerinizi başkalarına anlatma isteği duyarsınız

9, 10. (a) Öğrendiklerinizi önce kimlere anlatabilirsiniz? (b) Duyuru işine cemaatle birlikte katılmak istediğinizde ne yapmanız gerekir?

9 Öğrendiklerinizi ailenize, arkadaşlarınıza veya komşularınıza anlatmak isteyebilirsiniz. Bu güzel bir istektir. Ancak konuşurken her zaman nazik ve düşünceli olmanız gerektiğini unutmayın. Bir süre sonra, iyi haberi duyurma işine cemaatle birlikte katılabilirsiniz. Kendinizi buna hazır hissettiğinizde, birlikte Kutsal Kitabı incelediğiniz Şahitle konuşun. Ona cemaatle birlikte duyuru işine katılmak istediğinizi söyleyin. O da sizin hazır olduğunuzu düşünüyorsa ve yaşamınız Kutsal Kitapla uyumluysa, beraber cemaatin iki ihtiyarıyla görüşmeniz için bir buluşma düzenlenir.

10 İhtiyarlar bu buluşmada şunları anlamaya çalışır: Kutsal Kitabın temel öğretilerini anladınız mı? Bunlara inanıyor musunuz? Kutsal Kitapta söylenenleri günlük yaşamınızda uyguluyor musunuz? Yehova’nın Şahidi olmak istiyor musunuz? Bu görüşmede ihtiyarlarla konuşurken kendinizi rahat hissedin çünkü onlar cemaatteki herkesin iyiliğiyle ilgilenirler, buna siz de dahilsiniz (Elçiler 20:28; 1. Petrus 5:2, 3). Bu buluşmadan sonra ihtiyarlar, duyuru işine  cemaatle birlikte katılıp katılamayacağınızı size söyleyecektir.

11. Duyuru işine katılmadan önce yaşamınızda gerekli değişiklikleri yapmanız neden önemlidir?

11 Duyuru işine cemaatle birlikte katılmadan önce ihtiyarlar yaşamınızda bazı değişiklikler yapmanız gerektiğini söyleyebilir. Bu değişiklikleri yapmanız önemlidir, çünkü duyuru işine katıldığınızda Yehova’yı temsil edeceksiniz. Yaşamınız O’nun ismine leke getirmemeli (1. Korintoslular 6:9, 10; Galatyalılar 5:19-21).

TÖVBE EDİN VE DÖNÜN

12. Neden herkes tövbe etmeli?

12 Vaftiz edilmeden önce yapmanız gereken bir şey daha var. Elçiler 3:19 şöyle der: “Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve dönün.” Tövbe etmek ne demektir? Yaptığımız yanlış şeyler nedeniyle içten bir pişmanlık duymak demektir. Örneğin geçmişte ahlaksız bir yaşam sürdüyseniz bundan pişmanlık duymanız tövbe ettiğiniz anlamına gelir. Peki yaşamınız boyunca hep doğru olanı yapmaya çalıştıysanız yine de tövbe etmeniz gerekir mi? 5. bölümde gördüğümüz gibi hepimiz günah işliyoruz, bu nedenle tövbe etmeli ve Tanrı’dan bizi bağışlamasını dilemeliyiz (Romalılar 3:23; 5:12).

13. ‘Dönmek’ ne anlama gelir?

13 Yaptığımızdan pişman olmamız yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Elçiler 3:19 ayeti, “tövbe edin” dedikten sonra ‘dönmemiz’ gerektiğini de söylüyor. Bu, yanlış davranışı bırakıp doğru olanı yapmaya başlamak demektir. Bunu bir örnekle açıklayalım: Diyelim ki daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gideceksiniz.  Yola çıktıktan bir süre sonra yanlış yöne gittiğinizi fark ediyorsunuz. Ne yaparsınız? Önce yavaşlar, durur ve geri döner, ardından doğru yönde ilerlersiniz. Benzer şekilde Kutsal Kitabı inceledikçe bazı alışkanlıklarınızın yanlış olduğunu ya da yaşamınızda bazı değişiklikler yapmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu durumda ‘dönmeye’, yani gereken değişiklikleri yapmaya istekli olun ve doğruyu yapmaya başlayın.

HAYATINIZI TANRI’YA ADAYIN

Yehova’ya hizmet etmek için hayatınızı O’na adadınız mı?

14. Hayatınızı Yehova’ya nasıl adarsınız?

14 Vaftiz edilmeden önce atmanız gereken başka önemli bir adım hayatınızı Yehova’ya adamaktır. Bunu yapmak için Yehova’ya dua etmeli ve bu duanızda, sadece O’na tapınacağınıza ve O’nun isteğine her şeyden çok önem verip buna göre yaşayacağınıza söz vermelisiniz (Tekrar 6:15).

15, 16. Bir kişi neden hayatını Tanrı’ya adamak ister?

15 Yehova’ya verilen bu sözü bir örnekle açıklayabiliriz. Diyelim ki, bir erkekle bir kız çıkıyor. Erkek kızı tanıdıkça onu daha çok seviyor ve onunla evlenmek istiyor. Bu çok ciddi bir karar olsa da bu sorumluluğu istekle kabul ediyor. Hayatını onunla geçireceğine söz veriyor, çünkü onu çok seviyor.

16 Yehova’yı tanıdıkça O’nu daha çok seversiniz ve O’na en iyi şekilde hizmet etmek istersiniz. Bu istek sizi harekete geçirir; Yehova’ya dua edip hayatınızı O’na adarsınız. Kutsal Kitap İsa’yı takip etmek isteyen birinin ‘kendini reddetmesi’ gerektiğini söyler (Markos 8:34). Kendini reddeden kişi, hayatında Yehova’ya itaat etmeye öncelik verir. Yehova’nın isteği, kendi  arzu ve hedeflerinden daha önemli olur (1. Petrus 4:2’yi okuyun).

BAŞARISIZ OLMAKTAN KORKMAYIN

17. Bazı kişiler neden hayatını Yehova’ya adamıyor?

17 Bazı kişiler Yehova’ya hizmet etmeye söz verip de bu sözü tutamamaktan korkuyor. Bu korkuları yüzünden hayatlarını Yehova’ya adamıyorlar. Onlardan bazıları Yehova’yı hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Bazıları da hayatlarını Yehova’ya adamazlarsa, O’na karşı sorumlu olmayacaklarını düşünüyor.

18. Yehova’yı hayal kırıklığına uğratma korkunuzu nasıl yenebilirsiniz?

18 Yehova’yı hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorsanız, bu korkuyu sevginizle yenebilirsiniz. Yehova’yı sevdiğiniz için O’na verdiğiniz sözü tutmak üzere elinizden geleni yaparsınız (Vaiz 5:4; Koloseliler 1:10). Sevginiz varsa O’nun isteğinin çok zor olduğunu, bunu yapamayacağınızı düşünmezsiniz. Kutsal Kitap şöyle der: “Tanrı sevgisi O’nun emirlerine uymayı gerektirir ve O’nun emirleri ağır değildir” (1. Yuhanna 5:3).

19. Hayatınızı Yehova’ya adamaktan korkmanıza neden gerek yok?

19 Hayatınızı Yehova’ya adamak için kusursuz olmanız gerekmez. O asla yapabileceğinizden fazlasını istemez (Mezmur 103:14). Ayrıca doğruyu yapmanıza yardım eder (İşaya 41:10). Kutsal Yazılar bize şu güvenceyi verir: “Bütün yüreğinle Yehova’ya güven . . . . O da seni düze çıkarır” (Özdeyişler 3:5, 6).

HAYATINIZI ADADIĞINIZI AÇIKÇA GÖSTERİN

20. Hayatınızı Tanrı’ya adadıktan sonraki adım nedir?

20 Hayatınızı Yehova’ya adamaya hazır mısınız? Bunu yaptıktan sonraki adım vaftiz edilmektir.

21, 22. Hayatınızı adadığınızı nasıl açıkça gösterebilirsiniz?

 21 Cemaatinizin ihtiyarlar kurulu koordinatörüne hayatınızı Yehova’ya adadığınızı ve vaftiz edilmek istediğinizi söyleyin. O da Kutsal Kitabın temel öğretilerini sizinle birlikte gözden geçirmeleri için ihtiyarlarla düzenleme yapacak. İhtiyarlar hazır olduğunuzu düşünüyorsa size, yapılacak ilk çevre ya da bölge ibadetinde vaftiz edilebileceğinizi söyleyecekler. Büyük ibadetlerde vaftizin anlamıyla ilgili bir konuşma yapılır.  Sonra konuşmacı tüm vaftiz adaylarına iki temel soru sorar. Bu sorulara herkesin önünde cevap vererek ‘imanınızı açıkça bildirmiş’ olursunuz (Romalılar 10:10).

22 Bunun ardından tamamen suya daldırılarak vaftiz edileceksiniz. Vaftiz edilerek, hayatınızı Yehova’ya adadığınızı ve artık Yehova’nın Şahidi olduğunuzu açıkça göstermiş olacaksınız.

 VAFTİZİN ANLAMI

23. “Babanın, Oğlun ve kutsal ruhun adıyla vaftiz” edilmek ne anlama gelir?

23 İsa öğrencilerinin “Babanın, Oğlun ve kutsal ruhun adıyla vaftiz” edileceklerini söyledi (Matta 28:19’u okuyun). Bu ne anlama gelir? ‘Babanın adıyla vaftiz’ edilmek, Yehova’nın otoritesini kabul etmek anlamına gelir. ‘Oğlun adıyla vaftiz’ edilmek, İsa’nın Tanrı’nın amacının gerçekleşmesinde oynadığı rolü kabul etmek anlamına gelir. “Kutsal ruhun adıyla vaftiz” edilmek de, Tanrı’nın, isteğini yerine getirmek için kutsal ruhunu kullandığını kabul etmek anlamına gelir (Mezmur 83:18; Matta 28:18; Galatyalılar 5:22, 23; 2. Petrus 1:21).

Vaftiz edilerek Tanrı’nın isteğini yapmak istediğinizi gösterirsiniz

24, 25. (a) Vaftiz neyi temsil eder? (b) Son bölümde neyi ele alacağız?

24 Vaftiz çok önemli bir olaydır. Suya daldırılmanız eski hayatınızın sona ermesini temsil eder. Sudan çıkmanız Tanrı’nın isteğini yapmak üzere yeni bir hayata başlamanızı temsil eder. Vaftiz edilerek artık Yehova’ya hizmet edeceğinizi göstermiş olursunuz. Unutmayın, hayatınızı bir insana, bir teşkilata ya da bir işe değil Yehova’ya adadınız.

25 Hayatınızı Tanrı’ya adamanız O’nunla yakın bir dostluk geliştirmenize yardım edecek (Mezmur 25:14). Ancak bir insanın sırf vaftiz edildiği için kurtulacağı sonucuna varamayız. Kutsal Kitap şöyle der: “Her biriniz korkuyla titreyerek kurtuluşa erişmeye çalışın” (Filipililer 2:12). Vaftiz sadece bir başlangıçtır. Peki vaftiz edildikten sonra Yehova’yla yakın ilişkinizi nasıl koruyabilirsiniz? Son bölüm bu soruya cevap verecek.