İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tanrı’nın Hediyesi Olan Hayata Saygı Duyun

Tanrı’nın Hediyesi Olan Hayata Saygı Duyun

1. Bize hayatı kim verdi?

“YEHOVA gerçek Tanrı’dır; yaşayan Tanrı’dır” (Yeremya 10:10). O Yaratıcımızdır; bize hayatı O vermiştir. Kutsal Kitap şöyle der: “Her şeyi Sen yarattın, her şey Senin isteğinle var oldu ve yaratıldı” (Vahiy 4:11). Evet, var olmamızı isteyen Yehova’dır. Hayat O’nun değerli bir hediyesidir (Mezmur 36:9’u okuyun).

2. Nasıl mutlu bir yaşam sürebiliriz?

2 Yehova bize yiyecek ve su gibi yaşamak için ihtiyacımız olan şeyleri de veriyor (Elçiler 17:28). Üstelik hayattan zevk almamızı istiyor (Elçiler 14:15-17). Mutlu bir yaşamımızın olması için Tanrı’nın kanunlarına uymamız gerekir (İşaya 48:17, 18).

TANRI’NIN HAYATLA İLGİLİ GÖRÜŞÜ

3. Kain Habil’i öldürünce Yehova ne yaptı?

3 Kutsal Kitap hayatımızın Yehova için değerli olduğunu öğretir. Örneğin, Âdem ile Havva’nın oğlu Kain, kardeşi Habil’e öfkelendiğinde Yehova kendine hâkim olması için onu uyardı. Fakat Kain Yehova’yı dinlemedi. O kadar öfkelendi ki “Kardeşi Habil’e saldırıp onu öldürdü” (Başlangıç 4:3-8). Yehova Habil’i öldürdüğü için Kain’i cezalandırdı (Başlangıç 4:9-11). Gördüğümüz gibi öfke ve nefret çok tehlikelidir, insanı şiddete yatkın ya da acımasız hale getirebilir. Böyle biri sonsuz yaşam alamaz (1. Yuhanna 3:15’i okuyun).  Yehova’yı memnun etmek için tüm insanları sevmeyi öğrenmemiz gerekir (1. Yuhanna 3:11, 12).

4. Yehova’nın hayatla ilgili görüşü nedir?

4 Binlerce yıl sonra Yehova Musa’ya On Emri bildirdi. Bu emirlerden biri şuydu: “Adam öldürmeyeceksin” (Tekrar 5:17). Bilerek insan öldüren biri öldürülecekti. Bu şekilde Yehova hayata çok değer verdiğini gösterdi.

5. Tanrı çocuk aldırma konusunda ne düşünüyor?

5 Peki Tanrı çocuk aldırma (kürtaj) konusunda ne düşünüyor? Doğmamış bir çocuğun hayatı bile Yehova için değerlidir. O’nun eskiden halkına verdiği bir kanun bunu gösteriyor. Bir kavgada biri hamile bir kadına çarparsa ve bebek bu yüzden ölürse, bunu yapan öldürülecekti (Çıkış 21:22, 23’ü okuyun; Mezmur 127:3). Bu bize çocuk aldırmanın yanlış olduğunu gösteriyor. (Açıklama 28’e bakın.)

6, 7. Hayata değer verdiğimizi Yehova’ya nasıl gösterebiliriz?

6 Hem kendi hayatımıza hem de başkalarının hayatına değer verdiğimizi Yehova’ya nasıl gösterebiliriz? Kendimizin ya da başkalarının hayatını tehlikeye atacak herhangi bir şey yapmayarak. Bu yüzden tütün, nargile ya da uyuşturucu kullanmayız, çünkü bunlar bize zarar verebilir ve öldürebilir.

7 Hayatımızı ve bedenimizi bize Tanrı verdiği için hayatımızı O’nun istediği gibi kullanmalı ve bedenimize iyi bakmalıyız. Eğer böyle yapmazsak Tanrı’nın gözünde kirli hale geliriz (Romalılar 6:19; 12:1; 2. Korintoslular 7:1). Hayata değer vermezsek bize hayat veren Yehova tapınmamızı kabul etmez. Kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçmek çok zor olabilir. Ama hayata  değer verip bunları bırakmak için çaba gösterirsek Yehova bize yardım eder.

8. Kendimizin ya da başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için neler yapmalıyız?

8 Hayatın değerli bir hediye olduğunu öğrendik. Yehova kendimizin ya da başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için her tür önlemi almamızı ister. Arabamızı, motosikletimizi ya da başka herhangi bir aracı kullanırken bunu aklımızda tutmalıyız. Ayrıca, tehlikeli ya da şiddet içeren sporlardan kaçınmalıyız (Mezmur 11:5). Evimizi güvenli hale getirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Yehova İsrailoğullarına şu emri verdi: “Yeni bir ev inşa ettiğinde, damına korkuluk yapacaksın; yoksa biri oradan düşebilir ve dökülen kanın sorumluluğu evinin üzerinde kalır” (Tekrar 22:8).

9. Hayvanlara nasıl davranmalıyız?

9 Yehova hayvanlara nasıl davrandığımıza da önem verir. O, yiyecek ve giysi sağlamak için ya da kendimizi korumak için hayvanları öldürmemize izin verir (Başlangıç 3:21; 9:3; Çıkış 21:28). Fakat hayvanlara zalimce davranmamalı ve onları sırf zevk için öldürmemeliyiz (Özdeyişler 12:10).

HAYAT KUTSALDIR

10. Kanın hayatı temsil ettiğini hangi ayetler gösteriyor?

10 Yehova için kan kutsaldır, çünkü kan hayatı temsil eder. Kain, Habil’i öldürdüğünde Yehova ona şöyle dedi: “Kardeşinin kanı Bana topraktan feryat ediyor” (Başlangıç 4:10). Tanrı “kardeşinin kanı” derken Habil’in hayatını kastediyordu ve Habil’i öldürdüğü için Kain’i cezalandırdı. Yehova, Nuh’un zamanındaki  Tufandan sonra kanın hayatı temsil ettiğini bir kez daha gösterdi. Nuh ve ailesinin hayvan eti yemesine izin verdiğinde şöyle dedi: “Yeryüzünde yaşayan her hayvan size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi, hepsini size veriyorum. Fakat eti, onun canı [hayatı] olan kanıyla yemeyeceksiniz” (Başlangıç 1:29; 9:3, 4). Yehova kanı akıtılmamış et yenmesine izin vermedi, çünkü kan canı, yani hayatı temsil ediyordu.

11. Tanrı İsrailoğullarına kanla ilgili hangi emri verdi?

11 Yehova, Nuh’a kan yemeyi yasakladıktan 800 yıl sonra halkına bu emri tekrarladı. Şöyle dedi: “İsrailoğullarından biri veya aranızda yaşayan bir yabancı, eti yenen bir yaban hayvanı veya bir kuş avlarsa, hayvanın kanını akıtıp toprakla örtecek.” Sonra şunu söyledi: “Hiçbir canlı varlığın kanını yemeyeceksiniz” (Levioğulları 17:13, 14). Demek ki Yehova Kendisine tapınanların kanı kutsal görmesini hâlâ istiyordu. Et yiyebilirlerdi fakat kan yemeleri yasaktı. Yemek için bir hayvan öldürdüklerinde kanını toprağa akıtmalıydılar.

12. İsa’nın takipçilerinin kan hakkındaki görüşü nedir?

12 İsa’nın ölümünden birkaç yıl sonra elçiler ve Yeruşalim’deki Hıristiyan cemaatinin ihtiyarları toplandılar. Amaçları Tanrı’nın İsrailoğullarına verdiği Kanundaki hangi emirlerin Hıristiyanlar için de geçerli olduğunu anlamaktı (Elçiler 15:28, 29’u okuyun; 21:25). Yehova’nın yardımıyla, kanın hâlâ O’nun için değerli olduğunu ve kutsal görülmesi gerektiğini anladılar. İlk Hıristiyanlar kan içmemeli ve kanı gerektiği gibi akıtılmamış bir hayvanın etini yememeliydiler. Bunu yapmak putlara tapınmak ya da cinsel ahlaksızlık yapmak kadar kötüydü. İsa’nın gerçek takipçileri o zamandan  beri kan yemeyi ya da içmeyi hep reddetmiştir. Bugün de Yehova kanı kutsal görmemizi istiyor.

13. İsa’nın takipçileri kan naklini neden kabul etmez?

13 Gördüğümüz gibi Yehova kan yememizi ya da içmemizi yasakladı. Buna göre İsa’nın takipçileri kan naklini de reddetmeli mi? Bir doktor size alkollü içki içmeyi yasaklasaydı onu damardan alır mıydınız? Elbette almazdınız! Benzer şekilde, kan yiyip içmeyi yasaklayan emir, damar yoluyla da kan alamayacağımız anlamına gelir. (Açıklama 29’a bakın.)

14, 15. Hayat ve kan konusunda Yehova’ya itaat etmek neden önemlidir?

14 Peki doktor bize kan almazsak öleceğimizi söylerse ne yapmalıyız? Tanrı’nın kanla ilgili kanununa uyup uymayacağına herkes kendisi karar vermeli. İsa’nın takipçileri olarak Tanrı’nın hediyesi olan hayata derin saygı duyarız. Bu nedenle kan naklini kabul etmesek de hayatta kalabilmek için başka tedavi yolları bulmaya çalışırız.

15 Hayatta kalmak ve sağlığımızı korumak üzere çok çaba gösteririz. Fakat hayat kanla temsil edildiğinden ve Tanrı için değerli olduğundan O’nun emrine uyarız ve kan naklini kabul etmeyiz. Ömrümüzü uzatmak için Yehova’ya itaatsizlik etmeyiz. İsa şöyle dedi: “Kim canını kurtarmak isterse onu kaybedecek, fakat kim canını benim uğrumda kaybederse onu kurtaracak” (Matta 16:25). Yehova’ya itaat etmek istiyoruz çünkü O’nu seviyoruz. Bizim için en iyisini Yehova biliyor. O’nun gibi biz de hayatı kutsal ve değerli görüyoruz (İbraniler 11:6).

16. Tanrı’nın sadık kulları O’na neden itaat eder?

16 Tanrı’nın sadık kulları O’nun kanla ilgili kanununa  uymaya kararlıdır. Onlar kanı yemez, içmez ve kan naklini kabul etmezler. * Bununla birlikte, hayatta kalmak için başka tedavileri kabul ederler. Onlar hayatı ve kanı yaratan Tanrı’nın kendileri için en iyisini bildiğinden emindirler. Buna siz de inanıyor musunuz?

GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI VE KAN

17. Yehova İsrailoğullarının kanı sadece ne şekilde kullanmasına izin verdi?

17 Yehova Musa’ya verdiği Kanunda İsrailoğullarına şöyle dedi: “Bir varlığın canı kandadır, Ben kanı canlarınız için kefarette bulunsun [bağışlanma dilesin] diye sunak için ayırdım. Kefareti sağlayan kandır, çünkü can ondadır” (Levioğulları 17:11). İsrailoğulları günah işlediklerinde Yehova’dan bağışlanma dileyebilirlerdi. Bunun için, kurban etmek üzere mabede bir hayvan getirirlerdi, kâhin de kurbanın kanının birazını sunağa dökerdi. Yehova İsrailoğullarının kanı sadece bu şekilde kullanmasına izin veriyordu.

18. İsa’nın hayatını kurban olarak vermesi bize hangi imkânı sağladı?

18 İsa yeryüzüne geldiğinde günahlarımızın bağışlanması için kanını, yani hayatını verdi. Bu şekilde artık hayvanların kurban edilmesine gerek kalmadı (Matta 20:28; İbraniler 10:1). İsa’nın hayatı tüm insanlar için bir kurban olacak kadar değerliydi. Yehova, İsa’yı dirilterek göğe aldıktan sonra, bu kurbana dayanarak tüm insanlara sonsuza dek yaşama imkânı sağladı (Yuhanna 3:16; İbraniler 9:11, 12; 1. Petrus 1:18, 19).

Yaşama ve kana saygı duyduğunuzu nasıl gösterebilirsiniz?

19. ‘Hiçbir insanın kanından sorumlu olmamak’ için ne yapıyoruz?

 19 Hayat gerçekten harika bir hediye! Bu hediyesi için Yehova’ya minnettarız. Biz de insanlara, İsa’nın fidyesine iman ederlerse sonsuza dek yaşayabileceklerini anlatmak istiyoruz. İnsanları seviyoruz ve sonsuz yaşam yolunu öğrenmelerine yardım ediyoruz (Hezekiel 3:17-21). Biz de elçi Pavlus gibi şunu söyleyebiliriz: ‘Hiçbir insanın kanından sorumlu değiliz, çünkü Tanrı’nın tüm amacını bildirmekten geri durmuyoruz’ (Elçiler 20:26, 27). İnsanlara Yehova’yı ve hayatın O’nun için çok değerli olduğunu anlattığımızda, yaşama ve kana saygımızı göstermiş oluruz.

^ p. 16 Kan nakli hakkında bilgi için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan “Tanrı’nın Sevgisinden Ayrılmayın” kitabının 77-79. sayfalarına bakabilirsiniz.