İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih Kimdir?

1, 2. (a) Sadece ismini bildiğiniz birini gerçekten tanıdığınızı söyleyebilir misiniz? Açıklayın. (b) İnsanlar İsa hakkında ne düşünüyor?

DÜNYADA birçok ünlü insan var. Belki siz de bazılarının ismini biliyorsunuz. Fakat birinin sadece ismini bilmek onu iyi tanımak anlamına gelmez. Onun yaşamı ve gerçekte nasıl biri olduğuyla ilgili her ayrıntıyı bilmeyebiliriz.

2 İsa peygamber günümüzden 2.000 yıl kadar önce yaşamış olsa da onun hakkında birçok şey duymuşsunuzdur. Ancak çoğu kişi onu tam olarak tanımaz. Bazıları onun iyi bir insan olduğunu, bazıları peygamber olduğunu söyler, bazıları da onun Tanrı olduğuna inanır. Sizce o kimdir? (Açıklama 12’ye bakın.)

3. Yehova Tanrı ve İsa’yı tanımak sizin için neden önemli?

3 İsa’yla ilgili gerçeği bilmek bizim için çok önemlidir. Çünkü Kutsal Kitap şöyle der: “Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımaları gerekir” (Yuhanna 17:3). Evet, Yehova Tanrı ve İsa Mesih hakkındaki gerçekleri bilirsek cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşayabiliriz (Yuhanna 14:6). Ayrıca İsa’yı tanımanın bize bugün de çok yararı olur, çünkü o, yaşam tarzı ve başkalarıyla ilişkileri açısından izleyebileceğimiz en iyi örnektir (Yuhanna 13:34, 35). Tanrı hakkındaki gerçeği 1. bölümde ele aldık. Şimdi de Kutsal Kitabın İsa’yla ilgili öğrettiklerine bakacağız.

 “BİZ MESİH’İ BULDUK”

4. “Mesih” unvanı ne anlama gelir?

4 Yehova Tanrı, İsa doğmadan uzun zaman önce Mesih’i göndereceğini Kutsal Kitapta bildirmişti. “Mesih” unvanı Tanrı tarafından özel bir göreve getirilen kişi için kullanılır. İsa peygamber Mesih olarak adlandırılır, çünkü Tanrı ona çok önemli bir görev vermiş ve onu özel bir konuma getirmiştir. İsa Mesih’in şu anda yerine getirmekte olduğu görev bize büyük bir yarar sağlıyor. Ayrıca o gelecekte Tanrı’nın tüm vaatlerini gerçekleştirecek. Peki İsa’nın Kutsal Kitapta vaat edilen Mesih olduğu nasıl anlaşıldı? İsa doğmadan önceki yıllarda, birçokları Mesih’i bekliyor ve onun kim olacağını merak ediyordu.

5. İsa’nın öğrencileri onun Mesih olduğuna inanıyor muydu?

5 İsa’nın öğrencileri onun Mesih olduğundan hiç şüphe etmediler (Yuhanna 1:41). Örneğin onlardan biri olan Simun Petrus, İsa’ya ‘Sen Mesih’sin’ demişti (Matta 16:16). Biz İsa’nın Mesih olduğundan nasıl emin olabiliriz?

6. Yehova insanların Mesih’in kim olduğunu anlamasına nasıl yardım etti?

Peygamberler, İsa doğmadan uzun zaman önce Mesih’le ilgili birçok ayrıntıyı önceden yazdılar. Bu bilgiler insanların onu tanımasına yardım edecekti. Bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki sizden, kalabalık bir otogara gidip tanımadığınız birini almanız istendi. Eğer o kişi size ayrıntılı şekilde tarif edilmişse onu kolaylıkla bulurdunuz. Benzer şekilde Yehova, Mesih’in neler yapacağını ve başına neler geleceğini söyledi. Peygamberler aracılığıyla bildirilen bu  sözlerin tümü, Tanrı’yı gerçekten memnun etmek isteyenlerin İsa’nın Mesih olduğunu anlamasına yardım etti.

7. İsa’nın Mesih olduğuna dair iki kanıtı anlatın.

7 Mesih’le ilgili çok sayıdaki peygamberlik sözünden sadece ikisine bakalım. Birincisi Mika peygamber, İsa dünyaya gelmeden 700 yıl önce, Mesih’in Beytlehem’de doğacağını bildirmişti (Mika 5:2). İsa gerçekten de orada doğdu! (Matta 2:1, 3-9). İkincisi Daniel kitabındaki sözlerdir. Orada, Mesih’in MS 29 yılında ortaya çıkacağı bildirildi (Daniel 9:25). Bu ve başka peygamberlik sözleri İsa’nın vaat edilen Mesih olduğunu açıkça kanıtlar. (Açıklama 13’e bakın.)

İsa vaftiz edildiğinde Mesih oldu

8, 9. İsa’nın vaftizi sırasında yaşanan hangi olay onun Mesih olduğunu kanıtladı?

8 Yehova Tanrı, MS 29 yılında Yahya peygambere, Mesih olacak kişiyi tanıması için bir işaret gösterdi. Kutsal Kitap neler olduğunu şöyle anlatıyor: “İsa vaftiz edildikten sonra hemen sudan çıktı. İşte, gökler açılmıştı ve Yahya Tanrı’nın ruhunun bir güvercin gibi onun üzerine indiğini gördü. O sırada göklerden gelen bir ses de şunları söylüyordu: ‘Sevgili oğlum budur, ondan memnunum’ ” (Matta 3:16, 17). Yahya bu işareti kendi gözüyle görüp sesi duyduğunda İsa’nın Mesih olduğunu anladı (Yuhanna 1:32-34). Yehova  o gün, İsa’yı kutsal ruhuyla meshetti. O artık Tanrı’nın Önder ve Kral olarak seçtiği kişi, yani Mesih’ti (İşaya 55:4).

9 Sonuç olarak Yehova’nın peygamberler aracılığıyla bildirdikleri, İsa’yı bizzat gökten konuşarak onaylaması ve İsa vaftiz edilirken gösterdiği işaret, İsa’nın Mesih olduğunu kanıtlar. Peki İsa yeryüzüne  gelmeden önce neredeydi ve nasıl biriydi? Kutsal Kitabın bu konuda neler söylediğine bakalım.

İSA NEREDEN GELDİ?

10. Kutsal Kitap İsa’nın dünyaya gelmeden önceki hayatı hakkında ne öğretir?

10 Kutsal Kitap İsa’nın dünyaya gelmeden önce uzun bir zaman gökte yaşadığını öğretir. Mika peygamber, Mesih’in ‘başlangıcının çok eskilere dayandığını’ söyler (Mika 5:2). İsa insan olarak doğmadan önce gökte yaşadığını birçok kez kendisi de söyledi (Yuhanna 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5’i okuyun). Yeryüzüne gelmeden önce de Yehova’yla arasında çok özel bir ilişki vardı.

11. İsa Yehova için neden özeldir?

11 İsa Yehova için çok özel biridir. Çünkü Yehova diğer her şeyden ve herkesten önce onu yaratmıştır. Bu nedenle Kutsal Kitap İsa’dan “tüm yaratılanların ilki” olarak söz eder * (Koloseliler 1:15). İsa, Yehova’nın doğrudan yarattığı tek varlık olması nedeniyle de O’nun için özeldir. Kutsal Kitapta ona ‘biricik oğul’ denmesinin sebebi budur (Yuhanna 3:16). İsa aynı zamanda Yehova’nın diğer tüm şeyleri yaratırken kullandığı tek kişidir (Koloseliler 1:16). Sadece  İsa “Söz” olarak adlandırılır, çünkü Yehova meleklere ve insanlara mesajlarını ve talimatlarını iletmek için onu kullandı (Yuhanna 1:14).

12. İsa’nın Tanrı olmadığını Kutsal Kitap nasıl gösterir?

12 Bazıları İsa’nın Tanrı olduğuna inanıyor. Ancak Kutsal Kitap böyle öğretmez. Kutsal Kitap İsa’nın yaratıldığını öğretir, yani onun bir başlangıcı vardır. Oysa her şeyi yaratan Yehova’nın başlangıcı yoktur (Mezmur 90:2). İsa hiçbir zaman Tanrı olmaya çalışmadı, bunu aklından bile geçirmedi. O Tanrı’nın kendisinden büyük olduğunu açıkça söyledi (Yuhanna 14:28’i okuyun; 1. Korintoslular 11:3). Sadece Yehova “Mutlak Güce Sahip Tanrı”dır (Başlangıç 17:1). Evrende en yüce ve en güçlü olan O’dur. (Açıklama 14’e bakın.)

13. Kutsal Kitap neden İsa’dan “görünmez Tanrı’nın yansıması” olarak söz eder?

13 Yehova ve İsa, gökler ve yeryüzü yaratılmadan önce milyarlarca yıl birlikte çalıştı; onlar birbirlerine çok yakındı. Kuşkusuz aralarında güçlü bir sevgi vardı (Yuhanna 3:35; 14:31). İsa Yehova’yı o kadar iyi örnek aldı ki Kutsal Kitap ondan “görünmez Tanrı’nın yansıması” olarak söz eder (Koloseliler 1:15).

14. İsa nasıl insan olarak doğdu?

14 İsa gökteki yerini bırakıp yeryüzünde bir insan olarak doğmak için gönüllü oldu. Peki böyle bir doğum nasıl mümkün oldu? Yehova bir mucize yaptı. Onun gökteki hayatını yeryüzünde bakire bir kız olan Meryem’in rahmine nakletti. Böylece İsa’nın doğması için yeryüzünde bir babaya gerek kalmadı. Meryem kusursuz bir oğul doğurdu ve ona İsa adını koydu (Luka 1:30-35).

 İSA NASIL BİRİYDİ?

15. Yehova’yı nasıl yakından tanıyabilirsiniz?

15 Kutsal Kitabın İnciller diye bilinen Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarını okuyarak İsa’nın yaşamı ve kişiliği hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. İsa tam olarak Babasına benzediğinden bu kitapları okurken Yehova’yı da yakından tanıyacaksınız. İsa bunu şöyle dile getirdi: “Beni görmüş olan Babamı da görmüş olur” (Yuhanna 14:9).

16. (a) İsa neyi öğretti? (b) Onun öğretilerinin kaynağı kimdi?

16 İsa’nın zamanında birçokları ona “Öğretmen” diyordu (Yuhanna 1:38; 13:13). Onun öğrettiği en önemli konulardan biri “krallığın iyi haberi” idi. Bu “Krallık” nedir? Tanrı’nın gökte kurduğu bir yönetimdir. Bu yönetim tüm yeryüzünü yönetecek ve Tanrı’ya itaat eden insanlar için harika nimetler sağlayacak (Matta 4:23). İsa öğrettiği her şeyi Yehova’dan öğrenmişti. İsa şöyle dedi: “Öğrettiklerim benim değil, beni gönderenindir” (Yuhanna 7:16). Yehova, tüm yeryüzünü yönetecek Krallığıyla ilgili haberi insanların duymasını istiyor; İsa bu gerçeği biliyordu.

17. (a) İsa nerelerde öğretim verdi? (b) İnsanlara hakikati öğretmek için neden bu kadar çaba harcadı?

17 İsa kırsal bölgelerde, şehirlerde, köylerde, çarşılarda, ibadet yerlerinde ve evlerde, kısacası her yerde iyi haberi duyurdu. İnsanların kendisine gelmesini beklemedi, kendisi onlara gitti (Markos 6:56; Luka 19:5, 6). İsa insanlara hakikati öğretmek için çok çaba harcadı, zamanını ve enerjisini bu amaçla kullandı. Çünkü Tanrı’nın bunu istediğini biliyordu  ve o her zaman Babasına itaat etti (Yuhanna 8:28, 29). İsa aynı zamanda insanlara şefkat duyduğu için de iyi haberi duyuruyordu (Matta 9:35, 36’yı okuyun). Din adamlarının Tanrı ve Krallığı hakkındaki gerçekleri öğretmediğini görüyordu. Bu yüzden olabildiğince çok kişinin iyi haberi duymasını istiyordu.

18. İsa’nın en çok hangi yönünü beğeniyorsunuz?

18 İsa insanları seviyor ve onlarla ilgileniyordu. Nazikti, herkes onunla rahatça konuşabiliyordu. Çocuklar bile ona rahatlıkla yaklaşabiliyordu (Markos 10:13-16). İsa her zaman adil davrandı. Yolsuzluk ve adaletsizlikten nefret etti (Matta 21:12, 13). Onun yaşadığı dönemde kadınlara fazla hak tanınmaz ve saygı duyulmazdı. Fakat İsa her zaman kadınlara saygılı davrandı ve değer verdi (Yuhanna 4:9, 27). Aynı zamanda o gerçekten alçakgönüllüydü. Örneğin bir akşam elçilerinin ayaklarını yıkadı, bu aslında hizmetçilerin yaptığı bir işti (Yuhanna 13:2-5, 12-17).

İsa iyi haberi her yerde duyurdu

19. Hangi örnek İsa’nın insanlara yardım etmek istediğini gösterir?

19 İsa insanların ihtiyaçlarının ne olduğunu biliyor ve onlara yardım etmek istiyordu. Tanrı’nın verdiği gücü insanları iyileştirmek için kullandı (Matta 14:14). Örneğin cüzamlı bir adam İsa’ya gelip “Sen beni temizleyebilirsin, yeter ki iste” demişti. Bu adamın sıkıntısı ve çektiği acı İsa’yı etkiledi. Onun durumuna üzüldü ve yardım etmek istedi. Bu amaçla elini uzatıp adama dokundu ve şöyle dedi: “İsterim. Temiz ol.” Hasta adam iyileşti! (Markos 1:40-42). Adamın neler hissettiğini hayal edebiliyor musunuz?

 YEHOVA’YA HER ZAMAN SADIKTI

20, 21. Tanrı’ya itaat etmek konusunda İsa neden en iyi örnektir?

20 İsa, Tanrı’ya itaat etmek konusunda bizim için en güzel örnektir. Başına ne gelirse gelsin ya da düşmanları ona ne yaparsa yapsın, Tanrı’ya sadık kaldı. Örneğin Şeytan onu ayartmaya çalıştığında günah işlemedi (Matta 4:1-11). Kendi ailesinden bile bazıları onun Mesih olduğuna inanmadı ve “aklını kaçırmış” olduğunu söylediler; fakat İsa Tanrı’nın kendisine verdiği işi yapmaya devam etti (Markos 3:21). Düşmanları ona gaddarca davrandığında Tanrı’ya sadık kaldı ve asla onlara zarar vermeye çalışmadı (1. Petrus 2:21-23).

21 İsa zalim kişilerin elinde acı çekerek ölürken bile Yehova’ya sadık kaldı (Filipililer 2:8’i okuyun).  Öldüğü gün nelere katlandığını düşünelim. Tutuklandı, yalancı şahitler tarafından Tanrı’ya küfretmekle suçlandı, düzenbaz hâkimler tarafından mahkûm edildi, kalabalıkların alaylarına maruz kaldı ve askerler tarafından işkence edilerek direğe çivilendi. Ölürken “İşte tamamlandı!” diye haykırdı (Yuhanna 19:30). İsa öldükten üç gün sonra Yehova onu bir melek olarak diriltti (1. Petrus 3:18). Birkaç hafta sonra göğe döndü, ‘Tanrı’nın sağına oturdu’ ve kral olarak atanmayı beklemeye başladı (İbraniler 10:12, 13).

22. İsa Yehova’ya sadık kaldığı için biz hangi fırsata sahibiz?

22 İsa Yehova’ya sadık kaldığı için biz cennet yeryüzünde sonsuza dek yaşama fırsatına sahibiz. Gelecek bölümde İsa’nın ölümü sayesinde nasıl sonsuz yaşama sahip olabileceğimizi ele alacağız.

^ p. 11 Yaratıcının bir kadınla ilişki kurarak çocuk sahibi olması ya da evlenip baba olması kesinlikle düşünülemez. Ancak “oğul”, “kardeş” veya “baba” gibi sözcükler her zaman gerçek anlamda kullanılmaz. Örneğin yaşlılar gençlere “evladım”, “oğlum” veya “kızım” diyebilir, fakat bu aralarında kan bağı olduğunu göstermez. Yehova Kutsal Kitapta Baba olarak adlandırılır, çünkü bize hayat veren O’dur (İşaya 64:8). İsa da hayatını Tanrı’dan aldığı için Tanrı’nın oğlu olarak adlandırılır. Melekler, hatta ilk insan Âdem de Tanrı’nın oğlu olarak adlandırılır (Eyüp 1:6; Luka 3:38).