İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tanrı İnsanları Neden Yarattı?

Tanrı İnsanları Neden Yarattı?

1. Tanrı insanları neden yarattı?

TANRI insanları harika bir hayat için yarattı. Onlar için hastalık, yaşlılık ve ölümün olmadığı kusursuz bir hayat amaçladı. İlk erkek ve kadın olan Âdem ve Havva’yı çok güzel bir bahçeye yerleştirdi. * Tanrı’nın amacı onların çocuk sahibi olmaları, cennet bahçesini tüm dünyayı kapsayacak şekilde büyütmeleri ve hayvanlara bakmalarıydı (Başlangıç 1:28; 2:8, 9, 15; Açıklama 6’ya bakın).

2. (a) Tanrı’nın amacını kesinlikle yerine getireceğinden nasıl emin olabiliriz? (b) Kutsal Kitap yeryüzünde nasıl insanların yaşayacağını söyler? Onlar ne kadar uzun yaşayacak?

2 Sizce bir gün cennette yaşayabilecek miyiz? Yehova şu sözü veriyor: “Ben söyledim, Ben yerine getireceğim” (İşaya 46:9-11; 55:11). Evet, O amacını kesinlikle yerine getirecektir, hiçbir şey O’na engel olamaz. Yehova yeryüzünü bir amaçla yarattığını, ‘onu boş yere yaratmadığını’ söyledi (İşaya 45:18). Yehova Tanrı yeryüzünün her yerinde insanların yaşamasını istiyor. Peki onlar nasıl insanlar olacak? Ve ne kadar uzun yaşayacaklar? Kutsal Kitap şöyle der: “Doğrular [itaatli insanlar] yeryüzünü mülk edinir, orada sonsuza dek otururlar” (Mezmur 37:29; Vahiy 21:3, 4).

3. İnsanlar hastalanıp öldüğüne göre hangi soru doğuyor?

 3 Fakat bugün insanlar hastalanıyor ve ölüyor. Birçok yerde birbiriyle savaşıyor, birbirini öldürüyorlar. Elbette Tanrı’nın amacı bu değildi. Peki neden bu hale geldik? Bunun cevabını sadece Kutsal Kitap verebilir.

TANRI’NIN DÜŞMANI

4, 5. (a) Aden bahçesinde bir yılanı kullanarak Havva’yla konuşan kimdi? (b) Dürüst bir insan nasıl sonradan hırsız olabilir?

4 Kutsal Kitap Tanrı’nın bir düşmanı olduğunu anlatır. O İblis Şeytan diye bilinir. Şeytan, Aden bahçesinde Havva’yla konuşmak için bir yılan kullandı (Vahiy 12:9; Başlangıç 3:1). Yılanı konuşuyormuş gibi gösterdi. (Açıklama 7’ye bakın.)

Peki İblis Şeytan nasıl var oldu? Tanrı onu kötü bir varlık olarak mı yarattı? Hayır! O iyi bir melek olarak yaratılmıştı ama sonradan değişti. Tanrı Âdem ve Havva için dünyayı hazırlarken o gökteydi (Eyüp 38:4, 7). Peki bir melek nasıl Şeytan oldu? Dürüst birinin sonradan nasıl hırsız olabileceğini düşünelim. Tabii ki bu kişi hırsız olarak doğmamıştır. Ancak bir gün kendisine ait olmayan bir şeye sahip olmayı arzu eder. Sürekli onu düşünürse bu arzusu daha da güçlenir. Sonra bir fırsat çıktığında onu çalar. Artık o bir hırsız olmuştur (Yakup 1:13-15’i okuyun; Açıklama 8’e bakın).

6. Bir melek nasıl Tanrı’nın düşmanı haline geldi?

6 Bu melek de aynı şekilde değişti. Yehova, Âdem ile Havva’yı yarattıktan sonra onlara çocuk sahibi olmalarını ve ‘yeryüzünü doldurmalarını’ söylemişti (Başlangıç 1:27, 28). Bu melek şöyle düşünmüş olabilir: “Tüm insanlar Yehova yerine bana itaat edebilir!” Bunu düşünmeye devam ettikçe Yehova’ya ait olan şeyi daha çok arzu etmeye başladı. İnsanların kendisine tapınmasını  istedi. Bunun için yalan söyleyerek Havva’yı aldattı (Başlangıç 3:1-5’i okuyun). Bunu yapmakla İblis Şeytan haline geldi ve Tanrı’nın düşmanı oldu.

7. (a) Âdem ve Havva neden öldü? (b) Biz neden yaşlanıp ölüyoruz?

7 Âdem ile Havva Tanrı’ya itaatsizlik etti ve meyveden yedi (Başlangıç 2:17; 3:6). Onlar Yehova’ya karşı günah işlediler. Ve Yehova’nın önceden söylediği gibi sonunda öldüler (Başlangıç 3:17-19). Âdem ve Havva’nın çocukları da günahkâr durumdaydı, bu nedenle onlar da öldü (Romalılar 5:12’yi okuyun). Onların neden günahkâr durumda olduğunu bir örnekle anlayabiliriz. Kenarı eğrilmiş bir kek kalıbı kullandığınızı hayal edin. Kalıptan çıkan kek de aynı şekilde eğri olur. Âdem, Tanrı’ya itaatsizlik ettiğinde günahkâr duruma geldi. Âdem’in çocukları olduğumuz için hepimiz onun gibi kusurlu, yani günahkâr olarak doğuyoruz. Günahkâr olduğumuz için de yaşlanıyor ve ölüyoruz (Romalılar 3:23; Açıklama 9’a bakın).

8, 9. (a) Şeytan, Âdem ve Havva’yı neye inandırmak istedi? (b) Yehova isyan edenleri neden hemen öldürmedi?

8 Şeytan, Tanrı’ya itaatsizlik etmeleri için Âdem ve Havva’yı etkiledi ve bir isyan başlattı. Âdem ve Havva’yı kandırıp Yehova’nın hem yalancı, hem de onların iyiliğini istemeyen kötü bir hükümdar olduğuna inandırmak istedi. Şeytan şunu iddia ediyordu: “İnsanlara ne yapacaklarını Tanrı’nın söylemesine gerek yok. Âdem ve Havva neyin doğru, neyin yanlış olduğuna kendileri karar verebilir.” Bu iddia karşısında Yehova ne yapacaktı? İsyancıları yok edip bu isyanı bastırabilirdi. Ancak böyle yaparak Şeytan’ın bir yalancı olduğunu ispat etmiş olur muydu? Hayır olmazdı.

9 Bu nedenle Yehova isyankârları hemen öldürmedi. Bunun yerine insanlara kendi kendilerini yönetmeleri  için zaman tanıdı. Böylece Şeytan’ın yalan söylediği ve Yehova’nın insanlar için en iyisini bildiği ortaya çıkacaktı. Bununla ilgili 11. bölümde daha çok şey öğreneceğiz. Siz Âdem ve Havva’nın kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şeytan’a inanıp Tanrı’ya itaatsizlik etmeleri doğru oldu mu? Âdem ve Havva’nın sahip olduğu her şeyi  Yehova vermişti. Onlara kusursuz bir hayat, yaşamaları için çok güzel bir yer ve zevkli bir iş vermişti. Öte yandan Şeytan onlara hiçbir iyilik yapmamıştı. Siz onların yerinde olsaydınız ne yapardınız?

10. Her birimiz hangi önemli konuda bir karar vermeliyiz?

10 Bugün her birimiz hayati bir karar vermeliyiz. Egemenimiz olarak Tanrımız Yehova’yı seçip O’na mı itaat edeceğiz? Yoksa Şeytan’ın yönetimini mi seçeceğiz? Yehova’ya itaat edersek, Şeytan’ın yalancı olduğunun kanıtlanmasında payımız olur (Mezmur 73:28; Özdeyişler 27:11’i okuyun). Bu dünyada çok az kişi Tanrı’ya itaat ediyor. Aslında Kutsal Kitap dünyanın yöneticisinin Tanrı olmadığını gösteriyor. Peki Tanrı değilse, kimdir?

DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR?

Dünyadaki tüm krallıklar Şeytan’a ait olmasaydı onları İsa’ya sunabilir miydi?

11, 12. (a) Şeytan’ın İsa’ya teklifinden ne öğreniyoruz? (b) Hangi ayetler dünyayı Şeytan’ın yönettiğini gösteriyor?

11 Bir keresinde Şeytan İsa’ya “dünyanın bütün krallıklarını ve onların ihtişamını göstererek şöyle dedi: ‘Eğer yere kapanıp önümde bir tapınma hareketi yaparsan bütün bunları sana vereceğim’ ” (Matta 4:8, 9; Luka 4:5, 6). Sizce bu krallıklar Şeytan’a ait olmasaydı onları İsa’ya sunabilir miydi? Tabii ki hayır. O halde dünyadaki tüm yönetimlerin Şeytan’a ait olduğu sonucuna varabiliriz.

12 Evreni yaratanın Mutlak Güce Sahip Tanrımız Yehova olduğunu düşündüğümüzde bu şaşırtıcı gelebilir (Vahiy 4:11). Fakat İsa da Şeytan’ın “bu dünyanın hükümdarı” olduğunu söylemişti (Yuhanna 12:31; 14:30; 16:11). Elçi Pavlus da İblis Şeytan’ı “bu ortamın tanrısı” olarak adlandırdı (2. Korintoslular 4:3, 4). Ayrıca elçi Yuhanna “bütün dünya kötü olanın elinde bulunuyor” diye yazdı (1. Yuhanna 5:19).

 ŞEYTAN’IN DÜNYASI NASIL YOK EDİLECEK?

13. Neden dünyadaki ortamın değişmesine ihtiyacımız var?

13 Bu dünya gitgide daha tehlikeli bir hale geliyor. Her yerde savaşlar, şiddet, yolsuzluk ve ikiyüzlülük var. İnsanlar ne kadar çabalasa da bu sorunları ortadan kaldıramıyor. Fakat Tanrı yakında Kendi savaşı olan Armagedon’da tüm bu kötü ortamı yok edecek ve onun yerini adil yeni bir dünya alacak (Vahiy 16:14-16; Açıklama 10’a bakın).

14. Tanrı, gökte kurduğu yönetimin başına kral olarak kimi seçti? Kutsal Kitap İsa hakkında önceden neyi bildirdi?

14 Dünyadaki bu değişim nasıl olacak? Yehova, gökte kurduğu yönetim aracılığıyla bunu yapacak. Bu yönetim Kutsal Kitapta Tanrı’nın Krallığı olarak adlandırılır. Tanrı bu krallığın başına kral olarak İsa Mesih’i seçti. Binlerce yıl önce Kutsal Kitapta İsa’nın “Barış Hükümdarı” olarak hüküm süreceği ve yönetiminin hiç bitmeyeceği yazıldı (İşaya 9:6, 7). İsa takipçilerine bu yönetim hakkında şöyle dua etmelerini öğretti: “Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin” (Matta 6:10). 8. bölümde Tanrı’nın Krallığının tüm dünya üzerinde nasıl tek yönetim olacağını öğreneceğiz (Daniel 2:44’ü okuyun). Tanrı’nın Krallığı yeryüzünü harika bir cennete dönüştürecek. (Açıklama 11’e bakın.)

YENİ BİR DÜNYA YAKIN!

15. ‘Yeni yer’ nedir?

15 Kutsal Kitap şöyle der: “Yeni gökler ve yeni bir yer bekliyoruz; onlar doğruluğun barınağı olacaktır” (2. Petrus 3:13; İşaya 65:17). Kutsal Kitap bazen “yer” veya “yeryüzü” derken dünyadaki insanları kasteder (Başlangıç 11:1). Dolayısıyla, doğruluğun hâkim olacağı “yeni bir yer” ifadesi, Tanrı’ya itaat eden ve O’ndan nimetler gören tüm insanları anlatır.

16. (a) Tanrı yeni dünyada yaşayacak olanlara hangi armağanı verecek? (b) Bu armağanı almak için ne yapmalıyız?

 16 İsa, Tanrı’nın kuracağı yeni dünyada yaşayacak kişilerin “sonsuz yaşam” armağanı alacağını vaat etti (Markos 10:30). Biz bu armağanı almak için ne yapmalıyız? Lütfen cevabı bulmak için Yuhanna 3:16 ve 17:3 ayetlerini okuyun. Şimdi cennet yeryüzünde hayatın nasıl olacağını Kutsal Kitaptan görelim.

17, 18. Kutsal Kitaptaki hangi sözler dünyanın her yerinde barış ve güvenlik olacağını gösterir?

17 Kötülük, savaşlar, suç ve şiddet ortadan kalkacak. Dünyada artık kötü insanlar olmayacak (Mezmur 37:10, 11). Tanrı ‘yerin bir ucundan öbür ucuna savaşları bitirecek’ (Mezmur 46:9; İşaya 2:4). Tüm dünya Tanrı’yı seven ve O’na itaat eden insanlarla dolacak. Barış sonsuza dek sürecek (Mezmur 72:7).

18 Yehova’ya tapınanlar kendilerini güvende hissedecekler. Kutsal Kitabın yazıldığı zamanlarda, İsrailoğulları Tanrı’ya itaat ettikleri sürece güvenlik içinde yaşadılar, çünkü Tanrı onları koruyordu (Levioğulları 25:18, 19). Cennette kimseden ya da hiçbir şeyden korkumuz olmayacak. Kendimizi her zaman güvende hissedeceğiz (İşaya 32:18 ve Mika 4:4’ü okuyun).

19. Kutsal Kitap yeni dünyada bol bol yiyecek olacağını nasıl gösterir?

19 Bol bol yiyecek olacak. “Yeryüzünde tahıl bolluğu olacak, dağların tepesi ekinlerle dolup taşacak” (Mezmur 72:16). “Tanrımız nimetler verecek” ve “yeryüzü ürününü esirgemeyecek” (Mezmur 67:6).

20. Kutsal Kitaptaki hangi sözler yeryüzünün cennet olacağını gösterir?

20 Tüm dünya cennet olacak. İnsanların çok güzel evleri ve bahçeleri olacak (İşaya 65:21-24 ve Vahiy  11:18’i okuyun). Dünyamız Aden bahçesi gibi güzel olacak. Yehova ihtiyacımız olan her şeyi karşılayacak. Kutsal Kitap O’nun hakkında şöyle der: “Elini açarsın, ve her canlıyı arzusuna göre doyurursun” (Mezmur 145:16).

21. Kutsal Kitap insanlarla hayvanların barış içinde yaşayacağını nasıl gösterir?

21 İnsanlarla hayvanlar arasında barış olacak. Hayvanlar insanlara artık zarar vermeyecek. Küçük çocuklar bile, bugün tehlikeli olan hayvanların yanında güvende olacak (İşaya 11:6-9; 65:25’i okuyun).

22. Hastalar için hangi ümit var?

22 Kimse hasta olmayacak. İsa yeryüzündeyken birçok kişiyi iyileştirmişti (Matta 9:35; Markos 1:40-42; Yuhanna 5:5-9). Gökteki Krallığın Kralı olan İsa gelecekte tüm insanları iyileştirecek. Artık hiç kimse “Hastayım” demeyecek (İşaya 33:24; 35:5, 6).

23. Tanrı ölen insanlar için ne yapacak?

23 Ölmüş kişiler tekrar yaşayacak. Tanrı ölmüş olan milyarlarca insanı tekrar hayata döndüreceğine söz veriyor. “Doğru olanlar da olmayanlar da diriltilecek” (Yuhanna 5:28, 29’u okuyun; Elçiler 24:15).

24. Cennette yaşamayı istiyor musunuz?

24 Hepimiz için bir seçim söz konusu: Yehova hakkında bilgi alarak O’na hizmet etmeyi seçebilir ya da O’nun isteğini dikkate almadan yaşayabiliriz. Eğer Yehova’ya hizmet etmeyi seçersek, harika bir gelecek bizi bekliyor. Bir adam, öldükten sonra onu hatırlamasını istediğinde İsa şöyle cevap verdi: “Sen benimle birlikte Cennette olacaksın” (Luka 23:43). Sonraki bölümde İsa Mesih hakkında bilgi almaya devam edeceğiz ve onun Tanrı’nın harika vaatlerini nasıl yerine getireceğini öğreneceğiz.

^ p. 1 Tevrat’ta Aden denen bu bahçeyi sulayan ırmaklardan biri Dicle, başka biri de Fırat olarak adlandırılır (Başlangıç 2:10, 14). Dolayısıyla cennet, yani Aden bahçesi Türkiye’nin doğusunda, Dicle ve Fırat Irmakları civarındaydı.