Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Ulijua?

Ulijua?

Majiwe ya kusagia ya mukononi yalitumiwa namna gani wakati wa zamani?

Majiwe ya kusagia (kupondea) ya mukononi yalitumiwa kusaga mbegu ili ikuwe unga wa kutengeneza mikate. Katika karibu kila nyumba, wanawake ao watumishi walifanya kazi hiyo kila siku. Wakati wa zamani ilikuwa kawaida kusikia sauti ya majiwe ya kusagia.—Kutoka 11:5; Yeremia 25:10.

Michoro na sanamu za Misri ya zamani zinaonyesha namna kazi hiyo ilikuwa inafanywa. Mbegu ilikuwa inatiwa kwenye jiwe ndefu lenye kujikunja kidogo katikati. Ili kusaga mbegu, mutu alikuwa anapiga magoti mbele ya jiwe kubwa la kusagia, kisha alikuwa anakamata katika mikono yake miwili jiwe ndogo la kusagia na kulipeleka mbele na nyuma juu ya jiwe kubwa la kusagia. Gazeti moja linasema kuwa jiwe ndogo la kusagia kama hilo lilikuwa na uzito kati ya kilo 2 na kilo 4. Ikiwa lilitumiwa kama silaha, lingeweza kuua mutu.—Waamuzi 9:50-54.

Kusaga mbegu ilikuwa kazi ya lazima sana ili familia ikuwe na hali ya muzuri; ndiyo maana sheria moja ya Biblia ilikataza kumunyanganya mutu jiwe la kusagia kwa sababu ya deni fulani. Andiko la Kumbukumbu la Torati 24:6 linasema hivi: ‘Mutu yeyote asitwae kuwa rehani jiwe la kusagia la mukononi ao jiwe lake la juu la kusagia kwa sababu ni nafsi anayoitwaa kuwa rehani.’

Maneno “katika kifua” yanamaanisha nini?

Biblia inasema kuwa Yesu iko “katika kifua cha Baba.” (Yohana 1:18, La Sainte Bible en swahili de la R. D. Congo) Maneno hayo yanaonyesha kuwa Mungu anamukubali Yesu, na kuwa Yesu iko na urafiki wa sana pamoja naye. Yanahusu desturi yenye Wayahudi walikuwa nayo wakati wa kula chakula.

Wakati wa Yesu, Wayahudi walikuwa wanakaa kwenye viti vyenye kuzunguka meza ya chakula. Kichwa cha kila mutu kilikuwa kinaelekea meza na miguu yake ilikuwa mbali na meza, na alikuwa anatumia mukono wa kushoto ili kuegemea kwenye muto (coussin). Kukaa hivyo kuliruhusu mukono wake wa kuume ubakie huru. Watu wote kwenye meza waliegemea upande wa kushoto, kila mumoja pembeni ya mwengine. Ndiyo sababu kitabu kimoja kinasema kuwa “kichwa cha kila mutu kilikuwa karibu na kifua cha mutu aliyekuwa nyuma yake, na kwa hiyo ilisemwa kuwa ‘alikuwa anaegemea katika kifua’ cha mwenzake.”

Kuegemea kwenye kifua cha baba wa familia ao cha mutu aliyealika watu kwenye karamu ilionekana kuwa heshima na pendeleo kubwa sana. Kwa hiyo, wakati wa Pasaka ya Yesu ya mwisho, ni Yohana, ‘mwanafunzi ambaye Yesu alikuwa anapenda,’ ndiye aliegemea katika kifua cha Yesu. Ndiyo sababu Yohana angeweza ‘kuegemea nyuma kifuani pa Yesu’ ili kumuuliza ulizo.—Yohana 13:23-25; 21:20.