Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Ulijua?

Ulijua?

Sinagogi la Wakati wa Mitume: Muchoro huu unaonyesha sehemu fulani za sinagogi la wakati wa mitume lenye lilipatikana Gamla, kilometre 10 kaskazini-mashariki mwa Bahari ya Galilaya. Unatoa wazo juu ya namna sinagogi la zamani pengine lilikuwaka

Masinagogi Ilianza Namna Gani?

NENO “sinagogi” linatokana na neno la Kigiriki lenye kumaanisha “mukusanyiko” ao “kukutana pamoja.” Jina hilo linafaa kwa sababu masinagogi imekuwa nafasi ya kukusanyikia kwa ajili ya mafundisho na ibada, katika maeneo kwenye Wayahudi walipatikana kuanzia wakati wa zamani. Maandiko ya Kiebrania haizungumuzie waziwazi masinagogi, lakini kupitia Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo, inaonekana wazi kama nafasi hizo za ibada zilikuwa tayari zimeanza kutumiwa wakati wa mitume.

Watu wengi wenye elimu wanaamini kama masinagogi ilianza wakati Wayahudi walikuwa katika uhamisho mu Babiloni. Kitabu Encyclopaedia Judaica kinasema hivi: “Kwa sababu [Wayahudi] wenye walikuwa katika uhamisho, katika inchi ya kigeni, hawakukuwa na Hekalu, walikuwa na lazima ya kufarijiwa katika taabu zao, kwa hiyo, walikuwa wanakutana mara kwa mara, pengine siku za Sabato, na kusoma Maandiko.” Wakati waliachiliwa kutoka katika uhamisho, inaonekana kwamba Wayahudi waliendelea kabisa kukutana kwa ajili ya sala na kusoma Maandiko, na walianzisha masinagogi kila mahali kwenye waliishi.

Kufikia wakati wa mitume, Wayahudi wenye walikuwa wametawanyika mu maeneo mbalimbali yenye kuzunguka Mediterania, katika Asia yote ya Kati na katika Israeli yenyewe, walikuwa wanatumia sana masinagogi juu ya mambo ya dini na mambo ya maisha. Profesa Lee Levine wa Masomo ya Juu ya Kiebrania ya Yerusalemu, anasema hivi: “[Sinagogi] ilikuwa nafasi ya kujifunzia, ya kukulia vyakula vitakatifu, ya kusambia, ya kuwekea misaada, na ya kufanyia mikutano ya politike na ya watu wote.” Anaongeza hivi: “Kwa kweli, jambo la maana sana lenye walifanyia mule, ni mambo ya dini.” Kwa hiyo haishangaze, kujua kama Yesu alikuwa anahuzuria kwa ukawaida mikusanyiko mu masinagogi. (Mk. 1:21; 6:2; Lu. 4:16) Katika ile masinagogi alifundisha, alichochea na kutia moyo watu wenye walikuwa mule. Kisha kutaniko la Kikristo kuanzishwa, mutume Paulo pia alihubiri sana mu masinagogi. Watu wenye walikuwa wanapenda kumukaribia Mungu walikuwa wanaenda mu sinagogi, kwa hiyo, wakati Paulo aliingia mu muji fulani, kwa kawaida alikuwa anaenda kwanza mu sinagogi na kuhubiri mule.​—Mdo. 17:1, 2; 18:4.