Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Ulijua?

Ulijua?

Ofisa wa jeshi alikuwa na kazi gani katika jeshi la Roma?

Sanamu ya ofisa wa jeshi Marcus Favonius Facilis

Maandiko ya Kigiriki ya Kikristo yanataja mara nyingi maofisa wa jeshi la Roma. Askari mwenye alisimamia kuuawa kwa Yesu alikuwa na cheo hicho, na Kornelio, mutu wa kwanza asiyekuwa Muyahudi mwenye alikubali Ukristo alikuwa pia na cheo hicho. Askari mwenye angepaswa kusimamia kupigwa kwa Paulo, na Yulio, mwenye alimusindikiza Paulo Roma, wote wawili walikuwa pia na cheo hicho.—Marko 15:39; Matendo 10:1, footnote; 22:25; 27:1.

Kwa kawaida, askari mwenye cheo hicho alikuwa anaongoza kikundi cha maaskari wa miguu kati ya 50 na 100. Kazi yake ilitia ndani kuzoeza maaskari wake, kuwafundisha tabia ya muzuri, kuchunguza nguo zao, na kuwapatia maagizo juu ya namna ya kujipanga wakati wa vita.

Cheo cha ofisa wa jeshi ndicho cheo cha juu sana chenye askari wa kawaida angeweza kufikia. Maaskari wenye walikuwa na cheo hicho walikuwa wamefanya muda murefu katika jeshi, na wangeweza kuwa viongozi wazuri. Ni wao walisaidia ili jeshi la Roma likuwe lenye nguvu na lenye tabia ya muzuri. Kitabu kimoja kinasema kama maofisa wa jeshi “walikuwa watu wenye uzoefu na wenye kuelewa sana mambo ya kazi ya jeshi.”

Kulikuwa tofauti gani kati ya vioo vya wakati wa zamani na vioo vya leo?

Kioo cha zamani cha wamisri

Tofauti na vioo vya leo vyenye kutengenezwa kwa glasi (verre), vioo vya wakati wa zamani vilikuwa vinatengenezwa kwa chuma yenye iliangarishwa sana. Mara nyingi vilitengenezwa kwa shaba nyekundu (bronze), na inawezekana pia vilitengenezwa kwa shaba, feza, zahabu, ao muchanganyiko wa feza na zahabu. Katika Biblia, vioo vinatajwa kwa mara ya kwanza wakati wa ujenzi wa hema la ibada; mahali pa kwanza Waisraeli walijenga kwa ajili ya ibada. Wanawake walitoa muchango wa vioo ili kutengeneza beseni takatifu ya shaba na kinara chake. (Kutoka 38:8) Inawezekana vioo hivyo viliyeyushwa kwanza ili kutengeneza vitu hivyo.

Vioo vyenye vilichimbuliwa chini ya udongo katika Israeli na maeneo ya pembeni, mara nyingi vilikuwa pamoja na vitu vya masikio na vitu vingine vya mapambo vya wanawake. Kwa kawaida, vioo hivyo vilikuwa vya muviringo; vilikuwa na mukono wenye kupambwa sana uliotengenezwa kwa muti, chuma, ao pembe ya tembo. Mara nyingi mukono huo ulikuwa na umbo la mwanamuke. Kwa kawaida upande wa kioo wenye haukuangarishwa uliachwa bila kupambwa.

Vioo vya zamani havikukuwa na uwezo mwingi wa kuonyesha kwa kuvilinganisha na vioo vya glasi vya leo. Pengine mutume Paulo alikuwa anafikiria vioo hivyo wakati alisema hivi: “Wakati wa sasa tunaona kwa njia isiyo ya waziwazi kupitia kioo cha chuma.”—1 Wakorintho 13:12.