Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Maulizo Juu ya Habari za Biblia Yanajibiwa

Maulizo Juu ya Habari za Biblia Yanajibiwa

Wakati unaokuja wa watu utakuwa namna gani?

Namna gani kifo cha Yesu kinawezesha watu kuishi wakiwa wenye kuhangaikiana?

Bila shaka, watu hawataacha kufanya maendeleo katika mambo ya sayansi. Lakini kuna siku watawezesha watu wote kuishi pamoja wakiwa wenye kuhangaikiana kabisa? Hapana. Leo, watu katika dunia wanaongozwa na tabia ya kujipenda wenyewe na pupa. Lakini Mungu anakusudia kufanyia wanadamu mambo fulani ya muzuri.—Soma 2 Petro 3:13.

Neno la Mungu linazungumuzia wakati unaokuja wakati watu wote duniani watapendana. Watu wataishi kwa amani, na hakutakuwa mutu wa kuwatendea mubaya.—Soma Mika 4:3, 4.

Tabia ya watu ya kujipenda wenyewe itaisha namna gani?

Wakati Mungu aliumba mutu, mutu hakukuwa na tabia ya kujipenda mwenyewe. Lakini wakati mutu wa kwanza alichagua kukosa kutii Mungu, alipoteza ukamilifu wake. Tuliriti tabia ya kujipenda wenyewe kutoka kwake. Lakini, Mungu atatumia Yesu ili kufanya watu wakuwe tena wakamilifu.—Soma Waroma 7:21, 24, 25.

Ili mapenzi ya Mungu yatimie, Yesu alikufa ili kutoa zabihu ya ukombozi na kumaliza mambo yenye mutu wa kwanza alileta kwa sababu ya kukosa kutii. (Waroma 5:19) Kwa njia hiyo, Yesu alifanya iwezekane kuwa na wakati muzuri unaokuja wakati watu hawatakuwa tena na tabia ya kujipenda wenyewe inayowasukuma kutenda mabaya.—Soma Zaburi 37:9-11.