Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 MAZUNGUMUZO YA BIBLIA PAMOJA NA JIRANI

Sababu Gani Tukumbuke Kifo cha Yesu?

Sababu Gani Tukumbuke Kifo cha Yesu?

Habari inayofuata ni mufano wa mazungumuzo yenye Shahidi wa Yehova fulani anaweza kuwa nayo pamoja na jirani yake. Kwa mufano, Shahidi fulani anayeitwa Wivine anamutembelea mwanamuke anayeitwa Irène nyumbani kwake.

‘MUENDELEE KUFANYA HIVI KWA KUNIKUMBUKA MIMI’

Wivine: Jambo Irène. Nilifurahi sana kukuona kwenye Ukumbusho wa kifo cha Yesu juma lililopita. * Uliona mukutano huo namna gani?

Irène: Nilifurahi kuwa hapo, lakini kusema kweli, sikuelewa mambo yote yenye yalifundishwa. Nimekwisha kusikia watu fulani wanakumbuka kuzaliwa kwa Yesu siku ya Noeli na ufufuo wake siku ya Pasaka, lakini sijasikia kama kuna watu wanakumbuka kifo chake.

Wivine: Ni kweli, Noeli na Pasaka ni sikukuu zenye kupendwa sana duniani. Lakini Mashahidi wa Yehova wanaona kama ni jambo la lazima kukumbuka kifo cha Yesu. Ikiwa uko na dakika kidogo, nitafurahi tuzungumuzie sababu gani wanafanya hivyo.

Irène: Ndiyo, niko na dakika kidogo.

Wivine: Kwanza kabisa, Mashahidi wa Yehova wanakumbuka kifo cha Yesu kwa sababu aliamuru wafuasi wake wafanye hivyo. Fikiria mambo yenye yalifanyika usiku wenye ulitangulia kifo cha Yesu. Umekwisha kusikia juu ya chakula cha pekee chenye alikula pamoja na wafuasi wake waaminifu?

Irène: Unataka kusema Chakula cha Mangaribi cha Mwisho?

Wivine: Ndiyo kabisa. Kinaitwa pia Chakula cha Bwana cha Mangaribi. Wakati wa chakula hicho, Yesu aliwapatia wafuasi wake maagizo yenye kuwa wazi. Tafazali, unaweza kusoma maneno yake katika andiko hili la Luka 22:19?

Irène: Sawa. ‘Pia, akachukua mukate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema: Huu unamaanisha mwili wangu ambao utatolewa kwa ajili yenu. Muendelee kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.’

Wivine: Aksanti. Ona agizo la Yesu katika musemwa wa mwisho wa andiko hilo: ‘Muendelee kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi.’ Pia mbele tu Yesu awaagize wafuasi wake wamukumbuke, alionyesha waziwazi ni nini walipaswa kukumbuka juu yake. Alisema kama uzima wake utatolewa kwa ajili ya wafuasi wake. Yesu alisema maneno mengine kama hayo katika Mathayo 20:28. Andiko hilo linasema hivi: ‘Mwana wa binadamu alikuja, si kuhudumiwa, bali kuhudumu na kutoa nafsi yake kuwa fidia [zabihu ya ukombozi] badala ya wengi.’ Kwa kifupi, hiyo ndiyo sababu Mashahidi wa Yehova wanakusanyika mara moja kwa mwaka ili kukumbuka kifo cha Yesu, ni kusema, kukumbuka zabihu ya ukombozi yenye alitoa. Kifo chake kinaweza kuletea wanadamu wote watiifu uzima.

SABABU GANI TULIKUWA NA LAZIMA YA ZABIHU YA UKOMBOZI?

Irène: Nimesikia watu wanasema kama Yesu alikufa ili tupate uzima. Lakini kusema kweli, sijaelewa kabisa jambo hilo linawezekana namna gani.

Wivine: Irène, hauko peke yako. Habari juu ya zabihu ya ukombozi ya Yesu ni habari ngumu.  Lakini pia ni moja kati ya mafundisho ya Neno la Mungu yenye kupendeza sana. Ungali na dakika kidogo?

Irene: Ningali na dakika fulani.

Wivine: Ni muzuri. Nimetoka tu kusoma habari juu ya zabihu ya ukombozi na nitajikaza kuifasiria kwa njia nyepesi.

Irène: Sawa.

Wivine: Ili tuelewe zabihu ya ukombozi, ni lazima tuelewe kwanza hali yenye Adamu na Eva walituletea wakati walifanya zambi katika bustani ya Edeni. Ili tuelewe jambo hilo, tusome pamoja andiko la Waroma 6:23. Tafazali, unaweza kusoma andiko hilo?

Irène: Ndiyo. Linasema hivi: ‘Mushahara ambao zambi inalipa ni kifo, lakini zawadi ambayo Mungu anatoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.’

Wivine: Aksanti. Acha tuzungumuzie maneno hayo. Kwanza fikiria namna andiko linaanza: ‘Mushahara ambao zambi inalipa ni kifo.’ Hiyo ni kanuni nyepesi yenye Mungu alitia tangu mwanzo wa maisha ya wanadamu, ni kusema, mushahara ao malipizi ya zambi ni kifo. Kwa kweli, mwanzoni hakuna mutu mwenye alikuwa mutenda-zambi. Wakati Adamu na Eva waliumbwa walikuwa wakamilifu, na watoto wao wote wangezaliwa wakiwa wakamilifu. Kwa hiyo, hakuna mutu mwenye angeweza kufa. Adamu na Eva na watoto wao wote walikuwa na tumaini la kuishi milele kwa furaha. Lakini kama vile tunajua, mambo yalifanyika tofauti, sivyo?

Irène: Ndiyo. Adamu na Eva walikula tunda lenye walikatazwa.

Wivine: Hiyo ni kweli. Na wakati walifanya hivyo, ni kusema, wakati walichagua kukosa kutii Mungu, walifanya zambi. Kwa njia hiyo, walichagua kuwa wasiokamilika, ao watenda-zambi. Uamuzi huo ungeletea Adamu na Eva matokeo mabaya sana, na pia watoto wao wote.

Irène: Unataka kusema nini?

Wivine: Sawa, pengine nitumie mufano fulani. Ninapenda kukuuliza, unafurahia kupika mikate?

Irène: Ndiyo! Ninapenda kupika mikate.

Wivine: Tuseme umepata chombo kipya cha kupikia mikate. Mbele ukitumikishe hata mara moja, kinaanguka chini na kinakuwa na alama kubwa. Sasa, mikate yote yenye utapika katika chombo hicho itakuwa namna gani? Yote itakuwa na alama, sivyo?

Irène: Ndiyo.

Wivine: Vilevile, wakati Adamu na Eva waliamua kukosa kutii Mungu, walitiwa “alama,” ao kasoro kupitia zambi na kutokamilika. Na kwa sababu walifanya zambi mbele wazae watoto, watoto wao wote walipaswa kuzaliwa na “alama” hiyo. Wote walipaswa kuzaliwa katika hali ya zambi. Katika Biblia, neno “zambi” linamaanisha tendo fulani na linamaanisha pia hali yenye tuliriti. Wewe na mimi hatukufanya jambo lolote mbaya, hata wakati Adamu na Eva walifanya zambi tulikuwa hatujazaliwa. Lakini matokeo ni kwamba, walituingiza sisi na watoto wao wengine wote na watoto wetu katika maisha ya kutokamilika na zambi yenye kutuletea kifo. Kama vile tulisoma katika andiko la Waroma 6:23, malipizi ya zambi ni kifo.

Irène: Jambo hilo halionekane kuwa la haki. Juu ya nini wanadamu wote wateseke milele kwa sababu ya zambi ya Adamu na Eva?

Wivine: Unasema kweli. Jambo hilo halionekane kuwa la haki. Lakini, linatia ndani mambo mengi. Kwa sababu Mungu ni mwenye haki kamilifu, aliamua kama Adamu na Eva walipaswa kufa kwa sababu ya zambi zao, lakini hakutuacha sisi watoto wao bila tumaini. Mungu alifanya mupango ili kututosha katika hali hiyo ngumu. Kwa hiyo, zabihu ya ukombozi ya Yesu ilikuwa ya lazima. Ona tena andiko la Waroma 6:23. Kisha kusema kama ‘mushahara wa zambi ni kifo,’ andiko hili linasema hivi: ‘Lakini zawadi ambayo Mungu anatoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu  Bwana wetu.’ Kwa hiyo, ni kifo cha Yesu ndicho kinatufungulia njia ya kutoka katika zambi na kifo. *

ZABIHU YA UKOMBOZI NDIYO ZAWADI KUBWA SANA YA MUNGU

Wivine: Katika andiko hili kuna jambo lingine lenye ninapenda kukuonyesha.

Irène: Ni jambo gani?

Wivine: Ona kuwa andiko linasema hivi: ‘Zawadi ambayo Mungu anatoa ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.’ Sasa, ikiwa ni Yesu ndiye aliteseka na kufa kwa ajili yetu, ikiwa ni yeye alitoa uzima wake kwa ajili yetu, sababu gani andiko linasema kama zabihu ya ukombozi ni ‘zawadi ambayo Mungu anatoa’? Sababu gani haliseme kama ni, “zawadi ambayo Yesu anatoa”? *

Irène: Hmm. Sijue.

Wivine: Sawa, ni Mungu ndiye aliumba Adamu na Eva, na wakati walikosa kutii katika bustani ya Edeni, ni yeye walitendea zambi. Bila shaka, aliumia sana moyoni wakati watoto wake wawili wanadamu wa kwanza walimuasi. Lakini, mara moja Yehova alifanya mupango wa kumaliza tatizo hilo. * Alipanga mumoja kati ya watoto wake wa kiroho akuje duniani, aishi kama mwanadamu mukamilifu, na mwishowe atoe uzima wake kuwa zabihu ya ukombozi. Kwa kweli, mupango wote wa zabihu ya ukombozi ilikuwa zawadi ya Mungu. Zabihu ya ukombozi ilikuwa zawadi ya Mungu katika njia nyingine pia. Umekwisha kuwazia namna Mungu alijisikia moyoni wakati Yesu aliuawa?

Irène: Hapana, ninazani sijafikiria jambo hilo.

Wivine: Ninaona vitu vya kuchezea pale katika uwanja mbele ya nyumba. Inawezekana uko na watoto.

Irène: Ndiyo, niko na watoto wawili; mwanaume na mwanamuke.

Wivine: Kama muzazi, fikiria kwanza kidogo namna Yehova Mungu, Baba ya Yesu wa mbinguni, alijisikia siku Yesu alikufa. Ninataka kusema, alijisikia namna gani huko mbinguni wakati aliona Mwana wake mupendwa anakamatwa, anazarauliwa, na kupigwa ngumi? Tena, alijisikia namna gani wakati aliona Mwana wake anapigiliwa misumari kwenye muti, na kuachwa hapo ili akufe kifo cha polepole na chenye maumivu makali?

Irène: Bila shaka, aliumia sana moyoni. Nilikuwa sijafikiria jambo hilo!

Wivine: Ndiyo, ni vigumu kueleza namna Mungu alijisikia kabisa siku hiyo. Lakini tunajua kama Mungu anaweza kuhuzunika, na tunajua pia sababu gani aliacha mambo hayo yote yatendeke. Sababu hiyo inaelezwa vizuri katika andiko moja lenye kujulikana sana. Ni andiko la Yohana 3:16. Tafazali, unaweza kusoma andiko hilo?

Irène: Ndiyo. Linasema hivi: ‘Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamutoa Mwana wake muzaliwa-pekee, ili kila mutu anayemuamini asiangamizwe bali [lakini] akuwe na uzima wa milele.’

Zabihu ya ukombozi ndio upendo mukubwa sana wenye umekwisha kuonyeshwa

Wivine: Aksanti. Angalia tena mwanzo wa andiko hilo. Linasema hivi: “Mungu aliupenda ulimwengu.” Upendo ndiyo sababu kubwa. Upendo ulimuchochea Mungu atume Mwana wake duniani ili akufe kwa ajili yetu. Kwa kweli, zabihu ya ukombozi ndio upendo mukubwa sana wenye umekwisha kuonyeshwa. Na hiyo ndiyo sababu Mashahidi wa Yehova wanakusanyika kila mwaka ili kukumbuka zabihu hiyo kwenye Ukumbusho wa kifo cha Yesu. Mazungumuzo haya yamekusaidia?

Irène: Ndiyo, yamenisaidia. Aksanti kwa kuchukua wakati wa kuzungumuzia habari hii pamoja na mimi.

Uko na ulizo fulani juu ya habari za Biblia ambalo umekwisha kujiuliza? Unapenda kujua mengi juu ya mambo Mashahidi wa Yehova wanaamini ao juu ya mambo fulani wanayofanya? Ikiwa jibu ni ndiyo, usisite kuuliza ulizo hilo wakati utakutana na Shahidi wa Yehova. Atafurahi kuzungumuzia mambo hayo pamoja na wewe.

^ fu. 5 Mara moja kila mwaka, Mashahidi wa Yehova wanakusanyika ili kufanya Ukumbusho wa zabihu ya ukombozi ya Yesu. Mwaka huu, tarehe ya Ukumbusho ni Siku ya Tano, tarehe 3 Mwezi wa 4.

^ fu. 32 Habari yenye kichwa “Mazungumuzo ya Biblia Pamoja na Jirani” itakayofuata, itazungumuzia namna zabihu ya ukombozi ya Yesu inatuwezesha kutoka katika zambi, na tunaweza kufanya nini ili tufaidike na zabihu hiyo.

^ fu. 36 Biblia inasema kama Mungu na Yesu ni watu wawili tofauti. Ili kupata habari zaidi, soma sura ya 4 ya kitabu Biblia Inafundisha Kabisa Nini? kilichochapishwa na Mashahidi wa Yehova.