Gå direkt till innehållet

Kommer Gud att besvara mina böner?

Kommer Gud att besvara mina böner?

Bibelns svar

 Ja, det kommer han. Både Bibeln och exempel från verkliga livet visar att Gud besvarar böner. Bibeln säger om Gud: ”Han gör vad de som fruktar honom önskar, han hör deras rop om hjälp och räddar dem.” (Psalm 145:19) Men om Gud kommer att svara när du ber beror mycket på dig själv.

Vad som har betydelse för Gud

  •   Att man ber till Gud, inte till Jesus, Maria, helgon, änglar eller bilder. Det är bara Jehova Gud som ”hör bön”. (Psalm 65:2)

  •   Att man ber om sådant som är i linje med Guds vilja och normer, som finns i Bibeln. (1 Johannes 5:14)

  •   Att man ber i Jesus namn och på så sätt erkänner hans myndighet. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”, sa Jesus. (Johannes 14:6)

  •   Att man ber i tro och ber om mer tro om man skulle behöva det. (Matteus 21:22; Lukas 17:5)

  •   Att man är ödmjuk och uppriktig. Bibeln säger: ”Jehova är upphöjd, och ändå ser han den ödmjuke.” (Psalm 138:6)

  •   Att man är ihärdig. Jesus sa: ”Fortsätt med att be, så skall det ges åt er.” (Lukas 11:9)

Vad som inte har betydelse för Gud

  •   Hudfärg eller nationalitet. Bibeln säger att ”Gud inte är partisk, utan han tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilken nation han än tillhör”. (Apostlagärningarna 10:34, 35)

  •   Kroppsställning. Man kan be till Gud när man sitter, bugar, står på knä eller står upp. (1 Krönikeboken 17:16; Nehemja 8:6; Daniel 6:10; Markus 11:25)

  •   Om man ber högt eller tyst. Gud svarar även på tysta böner som ingen annan hör. (Nehemja 2:1–6)

  •   Om bekymren är små eller stora. I Bibeln står det: ”Medan ni kastar allt ert bekymmer på honom, eftersom han bryr sig om er.” (1 Petrus 5:7)