Psalmerna 65:1–13

Till musikledaren. En sång av David. 65  Lovsång väntar dig, Gud, på Sion.+ Vi ska infria våra löften till dig.+   Du som hör bön, till dig kommer människor av alla slag.+   Mina synder har tyngt ner mig,+men du förlåter våra felsteg.+   Lycklig är den som du utväljer och låter komma dig nära,den som får bo på dina förgårdar.+ Vi njuter av det goda i ditt hus,+ditt heliga tempel.*+   Du kommer att svara oss med vördnadsbjudande och rättfärdiga gärningar,+vår räddnings Gud. Dig litar man på vid jordens yttersta ändar+och långt ute på haven.   Du* gjorde bergen fasta med din kraft,du* är klädd i makt.+   Du* stillar havets dån,+vågornas svall och folkens uppror.+   I avlägsna trakter fylls man av vördnad inför dina tecken,+från soluppgång till solnedgång får du folk att jubla.   Du tar dig an jorden,gör den rik och mycket fruktbärande.*+ Du sänder strömmar av vatten,ger brödsäd åt människorna,+för så har du skapat jorden. 10  Du vattnar plogfårorna och jämnar ut den plöjda marken,du mjukar upp den med regnskurar, du välsignar det som spirar upp.+ 11  Du kröner året med din godhet,i dina spår är det överflöd.*+ 12  Betesmarkerna i vildmarken frodas,*+kullarna klär sig i glädje.+ 13  Betesmarkerna myllrar av fårhjordar,dalarna täcks av brödsäd.+ De jublar i triumf, de sjunger!+

Fotnoter

Eller ”din helgedom”.
Ordagrant ”han”.
Ordagrant ”Han”.
Ordagrant ”Han”.
Ordagrant ”får den att flöda över”.
Ordagrant ”dina spår dryper av fetma”.
Ordagrant ”dryper”.

Studienoter

Media