Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är treenighetsläran sann?

Är treenighetsläran sann?

Mer än två miljarder kallar sig kristna. De flesta tillhör kyrkor som lär ut treenigheten – läran att Fadern, Sonen och den heliga anden tillsammans utgör en Gud. Hur blev treenigheten en officiell lära? Och ännu viktigare, stämmer den med Bibeln?

BIBELN färdigställdes under det första århundradet efter Kristus. Läror som ledde fram till att treenigheten utvecklades började formuleras år 325 – mer än 200 år senare – vid ett kyrkomöte i Nicaea i Mindre Asien, den nutida turkiska staden Iznik. Enligt New Catholic Encyclopedia innehåller trosbekännelsen som uppkallats efter detta kyrkomöte den första officiella definitionen av kyrkans läror, däribland definitionen av Gud och Kristus. Men varför var det nödvändigt att definiera Gud och Kristus flera hundra år efter att Bibeln fullbordats? Är Bibeln otydlig på detta viktiga område?

ÄR JESUS GUD?

När Konstantin blev ensam härskare över det romerska imperiet var de ”kristna” oense om förhållandet mellan Gud och Kristus. Var Jesus Gud? Eller var han skapad av Gud? För att avgöra detta samlade Konstantin kyrkans ledare i Nicaea, inte för att han sökte sanningen, utan för att han inte ville att religionen skulle splittra hans rike.

”Så har vi bara en Gud, Fadern.” (1 Korinthierna 8:6, Svenska Folkbibeln)

Konstantin bad biskoparna, som kan ha uppgått till ett par hundra, att komma fram till ett enhälligt beslut, men hans begäran var förgäves. Han föreslog då att de skulle anta den dunkla tanken att Jesus var ”av samma väsen” (homoousios) som Fadern. Denna obibliska grekiska filosofiterm lade grunden för treenighetsläran, som senare blev en del av kyrkans trosbekännelser. I slutet av 300-talet hade treenighetsläran i huvudsak antagit den form som den har i dag. Då ingick även den så kallade tredje delen av gudomen, den heliga anden.

VAD HAR DET FÖR BETYDELSE?

Jesus sa att ”sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ... sanning”. (Johannes 4:23, Svenska Folkbibeln) Den sanningen  finns nedtecknad i Bibeln. (Johannes 17:17) Lär Bibeln att Fadern, Sonen och den heliga anden är tre personer i en och samma Gud?

För det första finns inte ordet ”treenig” i Bibeln. För det andra påstod aldrig Jesus att han var jämlik Gud. Jesus tillbad Gud. (Lukas 22:41–44) Ett tredje skäl har med Jesus relation till sina lärjungar att göra. Även när Jesus hade blivit uppväckt till en andevarelse kallade han sina efterföljare för ”mina bröder”. (Matteus 28:10) Var de bröder till den allsmäktige Guden? Självklart inte! Men genom sin tro på Kristus – Guds förstfödde Son – blev även de söner till Fadern. (Galaterna 3:26) Jämför några bibelställen med det som sägs i Nicenska trosbekännelsen.

Vad Nicenska trosbekännelsen säger:

”Jag tror ... på en enda Herre, Jesus Kristus, ... Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, ... av samma väsen som Fadern.”

Vad Bibeln säger:

^ § 13 Kursiverat av oss. Citaten i det här avsnittet är hämtade från Svenska Folkbibeln.

^ § 17 Bibelstudieboken Vad lär Bibeln? innehåller bland annat kapitlen ”Vad är sanningen om Gud?” och ”Vem är Jesus Kristus?” Du kan beställa den från Jehovas vittnen eller läsa den online på www.jw.org.