Vrati se na sadržaj

Štampanje literature koja ljude približava Bogu

Štampanje literature koja ljude približava Bogu

Širom sveta, ljudi čitaju publikacije Jehovinih svedoka. Milioni ih čitaju u elektronskom obliku, kao i vi sada. Međutim, možda će vas iznenaditi obim posla koji se obavlja u našim štamparijama. Počev od 2013, štampamo biblijsku literaturu na oko 700 jezika i distribuišemo je u 239 zemalja i teritorija.

Isprva smo plaćali štamparijama da nam štampaju sve publikacije. Onda smo 1920. počeli da štampamo neke naše časopise i brošurice u malom iznajmljenom objektu u Bruklinu, u Njujorku. To su bili skromni počeci, a sada imamo 15 štamparija, koje se nalaze u Aziji, Australiji, Africi, Evropi i Južnoj i Severnoj Americi.

Najvažnija knjiga

Najvažnija knjiga koju štampamo je, naravno, Sveto pismo. Iz naše štamparije celokupna Biblija je prvi put izašla 1942. To je bio engleski prevod King James Version. Od 1961, Jehovini svedoci prevode i izdaju kompletno Sveto pismo – prevod Novi svet u jednom tomu. Do 2013, odštampali smo više od 184 miliona primeraka tog prevoda na 121 jeziku.

Ali to nije sve. Biblije koje štampamo izuzetno su kvalitetne. Papir koji koristimo nema kiselinu od koje bi s vremenom požuteo, a stranice su čvrsto uvezane. Krajnji proizvod je Biblija koja se ne haba brzo uprkos svakodnevnoj upotrebi.

Druge publikacije

Takođe štampamo publikacije koje pomažu ljudima da razumeju Sveto pismo. Evo nekih podataka iz 2013:

  • Stražarska kula, naš glavni časopis, izlazi na preko 210 jezika i ima najveći tiraž na svetu. Svako izdanje od 16 strana štampa se u 45000000 primeraka.

  • Probudite se! je propratni časopis Stražarske kule i drugi je po tiražu. Izlazi na 99 jezika. Svako izdanje se štampa u 44000000 primeraka.

  • Šta Biblija zaista naučava? je knjiga od 224 strane s mekim povezom. Osmišljena je da pomogne čitaocu da razume osnovna biblijska učenja. Od 2005, štampano je više od 214 miliona primeraka na preko 240 jezika.

  • Slušajmo šta nam Bog govori je brošura od 32 strane i namenjena je onima koji ne znaju dobro da čitaju. Prenosi jednostavne biblijske istine pomoću živopisnih slika i kratkih rečenica. Odštampano je više od 42 miliona primeraka na preko 400 jezika.

Osim ovih publikacija, Jehovini svedoci štampaju razne knjige, brošure i traktate. Te publikacije pomažu osobama koje proučavaju Sveto pismo da dobiju odgovore na biblijska pitanja, da se izbore sa životnim problemima i da imaju srećnu porodicu. Štamparije Jehovinih svedoka su 2012. proizvele preko 1,3 milijarde časopisa i 80 miliona knjiga i Biblija.

Štamparije Jehovinih svedoka su 2012. proizvele preko 1,3 milijarde časopisa i 80 miliona knjiga i Biblija

Oni koji posete naše štamparije često su zadivljeni marljivošću radnika koji proizvode literaturu. Svi ti muškarci i žene dobrovoljno troše svoje vreme i snagu. Kada dođu u Betel, što znači „Božji dom“, većina njih nema iskustvo u štampanju. Međutim, zahvaljujući obuci koju tu dobiju i stalnom usavršavanju kroz rad, postižu se dobri rezultati. Na primer, često se mogu videti mladići od dvadesetak godina kako upravljaju štamparskom presom velike brzine, koja za sat vremena može proizvesti 200000 časopisa od 16 strana.

Kako se finansira štampanje?

Širom sveta, posao koji obavljaju Jehovini svedoci finansira se dobrovoljnim prilozima. U izdanju Sionske Stražarske kule od avgusta 1879. pisalo je: „Verujemo da ’Sionska Stražarska kula‘ ima JEHOVINU podršku i da zato nikad neće biti potrebno moliti ljude za finansijsku potporu niti je od njih tražiti.“ I dalje smo uvereni u to.

Zašto ulažemo toliko vremena, novca i truda? Zato što se nadamo da će vam naša literatura, bez obzira da li čitate neko od miliona odštampanih primeraka Svetog pisma i knjiga ili ih čitate onlajn, pomoći da se približite Bogu.