STRAŽARSKA KULA januar 2014. | Da li je smrt kraj svega?

Smrt nije prijatna tema. Duboko u sebi, većina ljudi ne može da se pomiri sa smrću. Da li je pobeda nad smrću moguća?

S NASLOVNE STRANE

Nemoćni pred smrću

Svima nama pre ili kasnije smrt zada bolan udarac. Čovekova nemoć pred njom navela je mnoge da traže odgovore.

S NASLOVNE STRANE

Čovekova borba protiv smrti

Tokom istorije, čovek je pokušavao da pobedi smrt. Da li je takva pobeda moguća?

S NASLOVNE STRANE

Smrt nije kraj!

Zašto je Isus uporedio smrt sa snom? Šta možemo naučiti iz biblijskih zapisa o uskrsenju?

RAZGOVOR O JEDNOJ BIBLIJSKOJ TEMI

Zašto Bog dopušta patnju?

Na samom početku Biblije govori se o tome zašto Bog dopušta da se loše stvari dešavaju kad ima moć da ih spreči.

Da li ste znali?

Kako su se u Isusovo vreme davali prilozi u hramu? Da li je biblijski pisac Luka bio dobar istoričar?

BIBLIJA MENJA ŽIVOTE

„Jehova me nije zaboravio“

Ova veoma pobožna žena je konačno dobila biblijske odgovore na pitanja zašto ljudi umiru i šta se dešava posle smrti. Saznajte kako je ta istina promenila njen život.

Uskrsenje — nada za umrle

Isusovi apostoli su čvrsto verovali u uskrsenje mrtvih. Zašto?

Pitanja i odgovori

Šta znate o Bogu? Kako ga možete bolje upoznati?

Još neke teme

Šta je Božja volja za mene?

Da li vam je potreban poseban znak ili poziv da biste razumeli šta je Božja volja? Saznajte odgovor iz Svetog pisma.