Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Ko je Bog?

Bog je nevidljivo duhovno biće. Stvorio je nebo, zemlju i sav živi svet. Međutim, on postoji oduvek (Psalam 90:2). On želi da ga ljudi traže i saznaju istinu o njemu. (Pročitajte Dela apostolska 17:24-27.)

Bog je osoba koja ima svoje ime i ono glasi Jehova. Njegove osobine možemo zapaziti dok posmatramo sve što je stvorio (Rimljanima 1:20). Ali da bismo ga dobro upoznali, neophodno je da proučavamo njegovu Reč, Bibliju. Ona nam otkriva njegovu divnu ličnost. (Pročitajte Psalam 103:7-10.)

Kako Bog gleda na nepravdu?

Naš Stvoritelj, Jehova, mrzi nepravdu (Ponovljeni zakoni 25:16). Pošto nas je stvorio po svojoj slici, većina nas je takođe mrzi. Nepravda koju danas vidimo nije Božje delo. On je ljudima dao slobodnu volju. Nažalost, mnogi zloupotrebljavaju tu slobodu i postupaju nepravedno. Jehova zbog toga oseća „bol u srcu“. (Pročitajte Postanak 6:5, 6 i Ponovljene zakone 32:4, 5.)

Jehova voli pravdu i neće doveka tolerisati zlo (Psalam 37:28, 29). U Bibliji se nalazi obećanje da će Bog uskoro okončati svu nepravdu. (Pročitajte 2. Petrovu 3:7-9, 13.)

Biblija obećava da će Bog uskoro okončati svu nepravdu