Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li ste znali?

Da li ste znali?

Kako su se u Isusovo vreme davali prilozi u hramu?

Hramska riznica se nalazila u dvorištu za žene. Ona je u knjizi The Temple — Its Ministry and Services opisana ovako: „Bila je oivičena jednostavnim stubovima, i u njoj se naspram zida nalazilo trinaest kasica, to jest ’truba‘, u koje su se ubacivali prilozi.“

Te kasice su se zvale i trube, jer su pri vrhu bile uske a pri dnu široke. Na svakoj je bilo naznačeno za šta su prilozi namenjeni i novac se koristio samo za to. Isus se jednom prilikom nalazio u dvorištu za žene i posmatrao kako mnogi, pa i jedna siromašna udovica, ubacuju priloge (Luka 21:1, 2).

Prve dve kasice su bile rezervisane za hramski porez, jedna za tekuću a jedna za prethodnu godinu. U treću, četvrtu, petu, šestu i sedmu stavljao se novac za grlice, golubove, drvo, tamjan i zlatne posude. Ako bi neko izdvojio više novca za određenu žrtvu, višak bi stavljao u preostale kasice. U osmu se stavljao preostali novac od žrtava za greh. Kasice od devet do dvanaest služile su za novac preostao od žrtava za prestup, od žrtvovanih ptica, od žrtava nazireja i žrtava očišćenih gubavaca. U trinaestu su se ubacivali dobrovoljni prilozi.

Da li je biblijski pisac Luka bio dobar istoričar?

Luka je napisao jevanđelje koje nosi njegovo ime, kao i knjigu Dela apostolska. On je rekao da je ’pomno ispitao sve od početka‘, ali neki izučavaoci dovode u pitanje njegov zapis (Luka 1:3). Koliko je Luka bio precizan?

On je u svoj zapis uvrstio istorijske činjenice koje se mogu proveriti. Na primer, koristio je neke manje poznate titule rimskih državnih službenika, kao što su magistrati, to jest gradski upravitelji u Filipima i azijarsi, visoki službenici u Efesu (Dela apostolska 16:20, fusnota; 19:31, fusnota). Luka je takođe za Iroda Antipu rekao da je tetrarh, vladar jedne oblasti, a Sergija Pavla je nazvao prokonzulom Kipra (Dela apostolska 13:1, 7).

Lukina tačna upotreba titula nije zanemarljiva, budući da se u to vreme s promenom statusa neke rimske teritorije menjala i titula nadležne osobe. Biblista Brus Mecger kaže: „Svaki put se pokaže da se informacije iz Dela apostolskih uklapaju u tadašnje vremenske i geografske okvire.“ Drugi biblista, Vilijam Remzi, za Luku kaže da je „izuzetan istoričar“.