STRAŽARSKA KULA septembar 2013. | Zašto ima toliko patnje? Kada će nestati?

Šta Sveto pismo kaže o patnji i o tome dokle će ona pogađati čovečanstvo?

S NASLOVNE STRANE

Ugašeno je toliko nedužnih života

U svetu ima mnogo nepravde i patnje. Da li za to treba kriviti Boga?

S NASLOVNE STRANE

Zašto ima toliko patnje?

Saznajte pet osnovnih uzroka patnje i pronađite pravu nadu.

S NASLOVNE STRANE

Uskoro više neće biti patnje!

Bog je obećao da će ukloniti sve uzroke patnje. Kako i kada će on to učiniti?

ŽIVOTNA PRIČA

Iako smo bili siromašni, duhovno smo bili bogati

Aleksandar Ursu je iz prve ruke video da delo propovedanja ništa ne može zaustaviti, čak ni u bivšem Sovjetskom Savezu. Pročitajte njegovu zanimljivu životnu priču.

Da li jezici potiču iz Vavilonske kule?

Po čemu je poznata Vavilonska kula? Odakle potiču jezici?

PRIBLIŽIMO SE BOGU

„Bog voli onoga ko radosno daje“

Saznajte zašto su motivi važni kada je reč o davanju.

POUČIMO SVOJU DECU

Bog ima osećanja — kako ga možemo obradovati

Da li znate da možemo da utičemo na Jehovina osećanja? Pročitajte kako su postupci Adama i Eve uticali na Jehovu.

Pitanja i odgovori

Biblijski saveti o braku su delotvorni zato što potiču od Jehove Boga — onog ko je osnovao prvi brak.

Još neke teme

Kako se finansira delo Jehovinih svedoka?

Saznajte kako međunarodno delo propovedanja napreduje iako nema sakupljanja priloga niti desetaka.