Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vedeli ste?

Vedeli ste?

V akom zmysle sa v Biblii používa slovo „eunuch“?

Asýrsky reliéf zobrazujúci eunucha

Niekedy sa v Biblii slovom eunuch označuje muž, ktorý bol vykastrovaný. V biblických časoch boli niektorí muži podrobení kastrácii za trest alebo keď ich zajali či uväznili. Dôveryhodní, vykastrovaní muži boli v kráľovom dome dosadení za dozorcov nad háremom — časťou domu, ktorá bola vyhradená ženám. K nim patrili napríklad Hegaj a Šaašgaz, ktorí dohliadali na manželky a konkubíny perzského kráľa Ahasvera, stotožňovaného s Xerxom I. (Ester 2:3, 14)

V Biblii sú však eunuchmi nazvaní aj takí muži, ktorí neboli vykastrovaní. Niektorí odborníci tvrdia, že tento výraz sa používal aj v širšom význame, na označenie mužov, ktorí zastávali nejaký úrad na kráľovskom dvore. Zrejme v tomto zmysle bol výraz „eunuch“ uplatnený aj na Ebed-melecha, Jeremiášovho spoločníka, ktorý bol zjavne vysokopostaveným úradníkom, lebo mal priamy prístup ku kráľovi Cedekijahovi. (Jeremiáš 38:7, 8) Rovnako to bolo v prípade Etiópčana, ktorý prijal kresťanstvo od evanjelistu Filipa. O tomto Etiópčanovi sa píše, že bol správcom kráľovskej pokladnice a „bol v Jeruzaleme uctievať“. (Skutky 8:27)

Prečo pastieri v biblických časoch oddeľovali ovce od kôz?

Keď Ježiš hovoril o prichádzajúcom dni súdu, povedal: „Keď príde Syn človeka v svojej sláve... oddelí ľudí jedných od druhých, tak ako pastier oddeľuje ovce od capov.“ (Matúš 25:31, 32) Prečo vlastne pastieri oddeľovali tieto zvieratá?

Počas dňa pastieri bežne nechávali ovce a kozy pásť sa spolu. Na noc ich zaháňali do ohrád, aby ich chránili pred divými zvieratami, zlodejmi a chladom. (1. Mojžišova 30:32, 33; 31:38–40) Ovce a kozy boli oddelené, aby agresívnejšie kozy neublížili mierumilovnejším ovciam, predovšetkým bahniciam a jahňatám. Ovce a kozy boli oddeľované aj v čase, keď boli zvieratá „brezivé, keď ich pastieri dojili alebo v období strihania,“ uvádza sa v knihe All Things in the Bible (Všetky veci v Biblii). Teda Ježiš založil svoje podobenstvo na zvyku, ktorý jeho poslucháči v starovekom Izraeli veľmi dobre poznali.