STRÁŽNA VEŽA September 2014 | Zničia ľudia Zem?

Zájdu ľudia v ničení Zeme priďaleko?

Z TITULNEJ STRANY

Zničia ľudia Zem?

Biblia predpovedala nielen to, že ľudia budú ničiť Zem, ale aj to, ako Boh zareaguje.

Bol Boží Zákon daný Izraelitom spravodlivý?

Ktoré štyri zásady pomáhali sudcom v starovekom Izraeli vynášať spravodlivé súdy?

ŽIVOTNÝ PRÍBEH

Uspokojujúci život v službe Bohu

Pred 65 rokmi zažil Peter Carrbello niečo, čo zmenilo jeho život.

Sýrska Pešitta — pohľad do sveta raných prekladov Biblie

Tento staroveký rukopis potvrdzuje, že niektoré moderné Biblie obsahujú verše, ktoré neboli v pôvodnom biblickom texte.

Odpovede na biblické otázky

Mali by sme sa k anjelom modliť o pomoc?

Ďalší materiál online

Čo je Božie Kráľovstvo?

Prečítajte si, prečo je Božia vláda nadradená všetkým ostatným vládam.