Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Zničia ľudia Zem?

Zničia ľudia Zem?

„Jedno pokolenie prichádza, iné pokolenie odchádza. Zem však stojí naveky.“ (KRÁĽ ŠALAMÚN, 11. STOROČIE PRED N. L.) *

Tento staroveký biblický pisateľ poukázal na ostrý kontrast medzi prchavosťou ľudského života a stálosťou našej planéty. A pravda je, že hoci počas tisícročí jedna generácia striedala druhú, naša Zem je tu stále a je schopná poskytovať vhodné podmienky pre život — až doteraz.

Roky po druhej svetovej vojne niektorí označujú za obdobie prudkého rastu a rozvoja. V priebehu jedného ľudského života spoločnosť zaznamenala obrovský pokrok v oblasti dopravy, komunikácie a technológií, čo prinieslo nebývalý ekonomický rast. Mnohí majú taký životný štandard, o akom sa ľuďom kedysi ani len nesnívalo. A okrem toho sa populácia Zeme takmer strojnásobila.

Ale to všetko niečo stojí. Ľudia svojou činnosťou zasahujú do prírodných cyklov do takej miery, že narúšajú regeneračnú schopnosť Zeme. Podľa niektorých vedcov sme vstúpili do nového geologického obdobia nazývaného antropocén — do obdobia, v ktorom ľudia výrazne ovplyvňujú činnosť našej planéty.

Biblia predpovedala, že príde čas, keď človek bude ničiť Zem. (Zjavenie 11:18) Niektorí uvažujú, či sa táto predpoveď nespĺňa práve dnes. Ako ďaleko ľudia zájdu v ničení Zeme? A koľko toho naša planéta ešte znesie? Zničia ľudia našu planétu úplne?

 PREKROČÍME KRITICKÝ BOD?

Zájde ľudstvo v ničení Zeme tak ďaleko, že už nebude cesty späť? Podľa niektorých vedcov je ťažké predpovedať, k čomu všetkému povedú zmeny spôsobené ľudskou činnosťou. Preto sa mnohí z nich obávajú, že sa blížime ku „kritickému bodu“, keď náhle klimatické zmeny budú mať katastrofálne následky.

Vezmime si ako príklad západoantarktický ľadovcový štít. Niektorí vedci sa domnievajú, že s pokračujúcim globálnym otepľovaním dospejeme do bodu, keď bude topenie týchto ľadovcov nezastaviteľné. Prečo? Ľad a sneh prirodzene odrážajú slnečné lúče. Ale stenčujúca sa ľadová pokrývka odkrýva tmavé vody oceánu, ktoré pohlcujú viac tepla, čo následne vedie k intenzívnejšiemu topeniu. A tým sa môže spustiť proces, ktorý nebude možné zastaviť. Následkom toho sa zvýši hladina mora, čo môže pre stovky miliónov ľudí znamenať katastrofu.

NARASTAJÚCI EKOLOGICKÝ DLH

Odborníci navrhli viaceré stratégie riešenia krízovej situácie, v ktorej sa nachádza naša planéta. Jednou z nich je stratégia trvalo udržateľného rozvoja, čiže ekonomický a sociálny rast v rámci ekologických možností našej planéty. Aké výsledky sa podarilo dosiahnuť?

Žiaľ, podobne ako finančná kríza, aj ekologická kríza sa ďalej prehlbuje. Ľudia stále čerpajú prírodné zdroje rýchlejšie, než je Zem schopná prirodzene ich obnoviť. Jeden ekológ to zhodnotil slovami: „V podstate nemáme ani potuchy o tom, ako dobre spravovať našu planétu.“ Jeho slová sú v zhode s tým, čo sa píše v Biblii: „Kráčajúcemu mužovi ani nepatrí, aby riadil svoj krok.“ (Jeremiáš 10:23)

Biblia nás však uisťuje, že Boh Jehova, Stvoriteľ Zeme, nedovolí ľuďom, aby našu planétu priviedli k ekologickému krachu. V Žalme 115:16 čítame: „Zem dal ľudským synom.“ Naša planéta je skutočne „dokonalým darom“ od nášho nebeského Otca. (Jakub 1:17) A tento dar nemá obmedzenú  životnosť. Je to zrejmé z toho, ako je naša planéta naprojektovaná.

AKÝ JE STVORITEĽOV ZÁMER?

V Biblii v 1. knihe Mojžišovej nachádzame podrobný opis toho, s akou precíznosťou Boh tvoril Zem. Spočiatku bola Zem „beztvárna a pustá a na povrchu vodnej hlbiny bola tma“. (1. Mojžišova 1:2) Je dobré si všimnúť, že už na začiatku opisu nachádzame zmienku o vode, ktorá je pre život na našej planéte nevyhnutná. Potom Boh povedal: „Nech nastane svetlo.“ (1. Mojžišova 1:3) Zjavne vtedy prenikli cez atmosféru slnečné lúče, vďaka čomu bolo možné na Zemi po prvýkrát vidieť svetlo. Ďalej sa Biblia zmieňuje o moriach a suchej zemi. (1. Mojžišova 1:9, 10) Nato „zem začala vydávať trávu, rastlinstvo nesúce semeno podľa svojho druhu a stromy prinášajúce ovocie“. (1. Mojžišova 1:12) Tak postupne vznikli jednotlivé zložky, bez ktorých by nemohli existovať procesy a cykly nevyhnutné pre život — ako napríklad fotosyntéza. Prečo Stvoriteľ vynakladal všetko to úsilie?

Staroveký prorok Izaiáš napísal o Bohu, že je „Utvárateľ zeme a jej Tvorca, On, ktorý ju pevne založil, ktorý ju nestvoril len tak nadarmo, ktorý ju utvoril, aby bola obývaná“. (Izaiáš 45:18) Z toho je zrejmé, že Božím zámerom je, aby ľudia bývali na Zemi navždy.

Je smutné, že ľudia priviedli túto Zem, nádherný dar od Boha, na pokraj kolapsu. No Stvoriteľ svoj zámer nezmenil. V Biblii sa píše: „Boh nie je človek, aby luhal, ani ľudský syn, aby pociťoval ľútosť. Povedal to sám a neurobí to, a hovoril a nevykoná to?“ (4. Mojžišova 23:19) Boh nedovolí ľuďom, aby túto planétu zničili. Už čoskoro privedie „skazu na tých, ktorí kazia zem“. (Zjavenie 11:18)

ZEM BUDE NAŠÍM DOMOVOM NAVŽDY

Ježiš Kristus vo svojej známej Kázni na vrchu povedal: „Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem.“ (Matúš 5:5) V tej istej kázni tiež odhalil, ako bude Zem ochránená pred skazou. Svojich nasledovníkov učil, aby sa modlili: „Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako  v nebi, tak i na zemi.“ (Matúš 6:10) Teda Božie Kráľovstvo, čiže nebeská vláda, zabezpečí, aby sa na zemi diala Božia vôľa.

Pod vládou Kráľovstva nastanú úžasné zmeny. Boh vyhlásil: „Hľa, robím všetky veci nové.“ (Zjavenie 21:5) Znamená to, že Boh našu planétu nahradí novou? Nie, lebo problém nie je v tom, ako je Zem vytvorená. Za krízu našej planéty sú zodpovední „tí, ktorí kazia zem“, čiže dnešná chamtivá ľudská spoločnosť a jej vlády. A preto ich Boh odstráni a nahradí ich „novým nebom a novou zemou“. „Nové nebo“ predstavuje novú vládu, Božie Kráľovstvo, a „nová zem“ predstavuje ľudskú spoločnosť, ktorá sa bude podriaďovať Božej vláde. (Zjavenie 21:1)

Ekologický dlh, ktorý ľudia svojím nerozumným hospodárením nahromadili, nedokážu vyrovnať sami. Bude im v tom musieť pomôcť Boh. O tom, ako to Boh urobí, žalmista napísal: „Staráš sa o zem, dávaš jej dážď z neba a obsypávaš ju bohatstvom.“ (Žalm 65:10–14, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie) * Boh obnoví ekologickú rovnováhu Zeme a vyleje na ňu svoje požehnanie, a tak sa z nej stane raj s hojnosťou potravy pre všetkých.

Podľa Pjarelala Najjara, osobného sekretára Móhandása Gándhího, sa tento indický duchovný vodca vyjadril: „Zem je dosť bohatá na to, aby uspokojila ľudské potreby, ale nie ľudskú chamtivosť.“ Božie Kráľovstvo odstráni hlavnú príčinu zlého stavu Zeme tým, že spôsobí zmenu v zmýšľaní ľudí. Prorok Izaiáš predpovedal, že pod vládou Božieho Kráľovstva ľudia „nebudú nijako škodiť ani pôsobiť skazu“ — ani Zemi, ani sebe navzájom. (Izaiáš 11:9) Už dnes sa milióny ľudí zo všetkých kútov sveta učia, ako žiť podľa Božích vznešených noriem. Učia sa milovať Boha a svojho blížneho, byť vďační, starať sa o životné prostredie, šetriť prírodné zdroje a svojím životom podporovať Stvoriteľov zámer so Zemou. A tým sa pripravujú na život na rajskej zemi. (Kazateľ 12:13; Matúš 22:37–39; Kolosanom 3:15)

Zem je pre Boha príliš cenná, než aby ju nechal zničiť

Správa o stvorení z 1. Mojžišovej sa končí slovami: „Potom Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“ (1. Mojžišova 1:31) Zem je pre Boha príliš cenná, než aby ju nechal zničiť. Je útechou vedieť, že budúcnosť našej planéty je v rukách nášho milujúceho Stvoriteľa, Boha Jehovu, ktorý sľúbil: „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ (Žalm 37:29) Kiež aj vy budete medzi tými, ktorí budú môcť žiť na tejto nádhernej planéte večne.

^ 3. ods. Z biblickej knihy Kazateľ 1:4, Katolícky preklad.

^ 22. ods.Preklade nového sveta Žalm 65:9–13.