Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Odpovede na biblické otázky

Odpovede na biblické otázky

Môžu nám anjeli pomôcť?

V minulosti anjeli pomohli Božiemu vernému služobníkovi Danielovi. Dnes anjeli pomáhajú pri šírení dobrého posolstva.

Dávno predtým ako Boh Jehova stvoril ľudí, vytvoril milióny anjelov. (Jób 38:4, 7) Anjeli sú mocné duchovné bytosti, ktoré slúžia Bohu. Niekedy ich Boh používa na to, aby viedol a chránil svojich služobníkov na zemi. (Žalm 91:10, 11) V súčasnosti anjeli pomáhajú Ježišovým nasledovníkom pri zvestovaní, aby sa dobré posolstvo dostalo ku všetkým ľuďom. (Prečítajte si Zjavenie 14:6, 7.)

Mali by sme sa k anjelom modliť o pomoc? Nie. Modlitba je prejav uctievania a to patrí výhradne Bohu. (Zjavenie 19:10) Keďže anjeli sú Boží služobníci, reagujú na pokyny od Boha, a nie na prosby ľudí. Naše modlitby by sme mali predkladať jedine Bohu prostredníctvom Ježiša. (Prečítajte si Žalm 103:20, 21 a Matúša 26:53.)

Existujú aj zlí anjeli?

Tak ako my ľudia, aj anjeli boli stvorení so slobodnou vôľou a môžu sa rozhodnúť, či budú konať to, čo je správne, alebo nie. Žiaľ, mnohí anjeli sa rozhodli vzbúriť proti Bohu. (2. Petra 2:4) Títo anjeli sú nazývaní démoni. Prvým z nich bol Satan a neskôr sa k nemu pridali ďalší. V roku 1914 bol Satan so svojimi démonmi vyhnaný z nebies a zvrhnutý na zem. (Prečítajte si Zjavenie 12:7–9.)

Dramatický nárast zla a násilia od roku 1914 svedčí o tom, že Satanov čas sa kráti. Už čoskoro Boh v súlade so svojím pôvodným zámerom obnoví raj na zemi. (Prečítajte si Zjavenie 12:12; 21:3, 4.)