Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Hľadajte pomoc u Boha

Hľadajte pomoc u Boha

Hľadáte pri výchove detí pomoc u Boha?

„Keď nás môj manžel opustil, prosila som Boha, aby nás podporoval. Odpovedal na moju modlitbu. Nič dôležité nám nechýbalo. Pomáhal nám a viedol nás.“ MAKI, JAPONSKO

V DNEŠNOM svete, ktorý je čoraz materialistickejší, ľudia len málokedy myslia na Boha. No náš Stvoriteľ sa o nás zaujíma a praje si, aby sme boli v živote úspešní. Jeho pocity sú pekne opísané v Izaiášovi 41:10: „Neboj sa, veď som s tebou... Ja ti skutočne pomôžem.“

V predchádzajúcom článku sme uvažovali o tom, ako nám Boh pomáha prostredníctvom zdravých hodnôt, o ktorých sa píše v Biblii. (2. Timotejovi 3:16) Ale Biblia je omnoho viac ako nejaká príručka. Zjavuje nám, akú nádhernú osobnosť má Boh a ako veľmi nás miluje. A tak — ako zistili mnohí kresťanskí rodičia, či už sú osamelí, alebo v manželstve —, keď uplatňujeme učenie z Biblie, na vlastné oči vidíme Božiu dobrotu.

Robert, Rakúsko: „Boh Jehova je lepší rodič než ktorýkoľvek otec či matka. Vie, čo naše deti potrebujú, a vie, ako ich chrániť. Preto sa k nemu s dcérkou často modlíme.“

Ajusa, Japonsko: „Som veľmi rada, že môj syn dôveruje Jehovovi. Hovorieva: ‚Jehova je s nami, takže všetko dobre dopadne.‘“

Cristina, Taliansko: „Keď mám pocit, že nejaká situácia je nad moje sily, pomodlím sa k Jehovovi a nechám všetko v jeho rukách. Okamžite ma zaplaví vnútorný pokoj, lebo viem, že daná situácia bude vyriešená tým najlepším možným spôsobom.“

Laurentine, Francúzsko: „Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že Jehova požehnáva osamelých rodičov. Naozaj prichádza na pomoc strápenému a deťom bez otca či matky.“

Kejko, Japonsko: „Boh nie je predpojatý. Chce sa s láskou starať o všetky rodiny, či už sú v nich obaja rodičia, alebo len jeden.“ (Skutky 10:34)

Ježiš Kristus, ktorý napodobňoval Boha v prejavovaní súcitu a záujmu o nás, povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa lopotíte a ste preťažení, a ja vás občerstvím... lebo ja som miernej povahy a pokorného srdca, a nájdete občerstvenie pre svoje duše.“ (Matúš 11:28–30) Môžeme si byť istí, že Ježiš a jeho nebeský Otec, Boh Jehova, si prajú, aby sme pociťovali ich láskyplnú starostlivosť a cítili sa bezpečne. V Žalme 34:8 čítame: „Okúste a viďte, že Jehova je dobrý.“ Presne tak, Boh si praje, aby ste sami videli, že mu leží na srdci vaše blaho. Prijmete jeho otcovské pozvanie?