Izaiáš 41:1–29

41  „Mlčte a počúvajte ma,* ostrovy. Nech národy pozbierajú sily,nech pristúpia a prehovoria.+ Predstúpme spoločne pred súd.   Kto vzbudil dobyvateľa od východu?+ Kto ho povolal k svojim nohám,* aby vykonal spravodlivosť? Kto mu vydal do rúk národya podrobil mu kráľov?+ Kto ich mení na prach jeho mečoma na rozviate plevy jeho lukom?   Prenasleduje ich, bez zábran prechádzapo cestách, po ktorých ešte nešiel.   Čie je to dielo? Kto to urobil? Kto od začiatku povoláva k životu generáciu za generáciou? Ja, Jehova, som prvý+a zostanem ten istý až po poslednú generáciu.“+   Ostrovy to videli a dostali strach,končiny zeme sa trasú. Národy sa zhromaždili a prichádzajú,   navzájom sa podporujú,hovoria jeden druhému: „Buď silný.“   Remeselník posmeľuje zlatníka,+ten, čo vyklepáva kladivom,posilňuje toho, čo udiera na nákovu,a keď sa pozrie na zvarené miesto, hovorí: „Je to dobré.“ Nakoniec modlu pribijú klincami, aby nespadla.   „Ale ty, Izrael, si môj služobník,+teba, Jakob, potomstvo* môjho priateľa Abraháma,+som si vyvolil.+   Priviedol som ťa z veľkej diaľky,+povolal som ťa z najvzdialenejších končín zeme. Povedal som ti: ‚Ty si môj služobník,+teba som si vyvolil, nezavrhol som ťa.+ 10  Neboj sa, veď som s tebou.+ Neznepokojuj sa, veď som tvoj Boh.+ Posilním ťa a pomôžem ti.+ Budem ťa pevne držať svojou spravodlivou pravicou.‘ 11  Všetci, čo proti tebe zúria, budú zahanbení a ponížení.+ Tí, čo s tebou bojujú, sa stanú ničím a zahynú.+ 12  Budeš hľadať tých, ktorí s tebou zápasia, ale nenájdeš ich. Muži, ktorí proti tebe bojujú, budú, akoby ani neboli, zmenia sa na nič.+ 13  Veď ja, Jehova, tvoj Boh, ťa pevne držím za ruku*a hovorím ti: ‚Neboj sa, pomôžem ti!‘+ 14  Neboj sa, ty červík* Jakob,+pomôžem ti, ľud Izraela,“ vyhlasuje Jehova, tvoj Vykupiteľ,+ Svätý Izraela. 15  „Urobil som z teba mlátiace sane,*+nový ostrý nástroj na mlátenie. Rozmlátiš vrchy a rozdrvíš ich,z kopcov narobíš plevy. 16  Preveješ icha vietor ich odnesie,víchrica ich rozfúka. Budeš sa radovať v Jehovovi,+budeš sa chváliť Svätým Izraela.“+ 17  „Núdzni a chudobní hľadajú vodu, ale žiadna nie je. Ich jazyk vysychá od smädu.+ Ja, Jehova, im pomôžem.+ Ja, Boh Izraela, ich neopustím.+ 18  Dám, aby po pustých kopcoch stekali rieky+a v údoliach vytryskli pramene.+ Pustatinu zmením na jazero*a vyprahnutým krajom budú tiecť potoky plné vody.+ 19  Púšť vysadím cédrami,akáciami, myrtami a borovicami.+ V pustatine zasadím borievky,jasene a cyprusy,+ 20  aby všetci ľudia videli a spoznali,všimli si a pochopili,že to urobila Jehovova ruka,že to stvoril Svätý Izraela.“+ 21  „Predstúpte so svojím sporom,“ hovorí Jehova. „Predneste svoje dôvody,“ hovorí Jakobov Kráľ. 22  „Poďte, vy modly, predložte dôkazy a oznámte nám, čo sa stane. Povedzte nám o dávnych* veciach,aby sme o nich mohli uvažovať* a spoznali ich koniec. Alebo nám povedzte o budúcich veciach.+ 23  Povedzte, čo sa stane v budúcnosti,a my uveríme, že ste bohovia.+ Urobte niečo dobré alebo zlé,niečo, nad čím by sme užasli.+ 24  Ale vy nemôžete urobiť nič,veď ste menej ako nič.+ Každý, kto sa vám klania, je odporný.+ 25  Vzbudil som dobyvateľa zo severu a on príde,+príde z východu+ a bude vzývať moje meno. Pošliape vládcov* ako blato,+tak ako hrnčiar šliape vlhkú hlinu. 26  Kto o tom hovoril od začiatku, aby sme to vedeli,a oddávna, aby sme povedali: ‚Má pravdu‘?+ Nikto to neoznámil,nikto o tom nehovoril. Nikto od vás nepočul ani slovo!“+ 27  Ja som bol prvý, kto povedal Sionu: „Pozri, čo sa stane!“,+a do Jeruzalema vyšlem posla s dobrou správou.+ 28  Obzeral som sa, ale nebol tam nikto,nebol medzi nimi žiadny radca. Pýtal som sa ich, ale nikto neodpovedal. 29  Všetci sú iba klam.* Ich skutky nie sú nič,ich modly sú vietor a neskutočnosť.+

Poznámky pod čiarou

Al. „Mlčte predo mnou“.
Čiže aby mu slúžil.
Dosl. „semeno“.
Dosl. „pravú ruku“.
Čiže bezbranný a biedny.
Pozri Slovník pojmov, heslo „mlátenie“.
Dosl. „trstinové jazero“.
Dosl. „o prvých“.
Al. „sme si ich vzali k srdcu“.
Al. „zastupujúcich vládcov“.
Al. „sú, akoby ani neboli“.