Skutky apoštolov 10:1–48

10  V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, dôstojník* takzvaného italského oddielu.*  Bol to zbožný muž a on i celá jeho domácnosť sa báli Boha. Kornélius bol štedrý k chudobným a stále sa úpenlivo modlil k Bohu.  Raz okolo tretej hodiny popoludní*+ mal videnie: jasne videl, ako k nemu prichádza Boží anjel a volá naňho: „Kornélius!“  On sa naňho so strachom pozrel a spýtal sa: „Čo si praješ, Pane?“ Anjel mu odpovedal: „Boh si všíma tvoje modlitby a dary chudobným a pamätá na ne.+  A teraz pošli mužov do Joppy a zavolaj k sebe Šimona, nazývaného Peter.  Je hosťom u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori.“  Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, Kornélius si zavolal dvoch sluhov a jedného zbožného vojaka z tých, čo mu boli k službám.  Všetko im vyrozprával a poslal ich do Joppy.  Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia* na strechu domu, aby sa modlil. 10  Veľmi vyhladol a chcel jesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal videnie.+ 11  V ňom videl otvorené nebo a niečo* ako veľkú plachtu, ktorá sa spúšťala za štyri rohy na zem. 12  Boli v nej všetky druhy zvierat: štvornohé zvieratá, plazy a vtáky. 13  Vtom sa ozval hlas: „Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!“ 14  Ale Peter povedal: „V žiadnom prípade, Pane! Nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté!“+ 15  Hlas sa ozval znovu, po druhý raz: „Už viac nenazývaj poškvrneným to, čo Boh očistil.“ 16  Opakovalo sa to ešte tretíkrát a všetko* bolo hneď vzaté do neba. 17  Peter bol zmätený a uvažoval nad tým, čo znamená to videnie. Medzitým muži, ktorých poslal Kornélius, našli Šimonov dom a prišli k bráne.+ 18  Zavolali domáceho a opýtali sa, či je tam hosťom Šimon, nazývaný Peter. 19  Ako Peter premýšľal o videní, duch+ povedal: „Hľadajú ťa traja muži. 20  Zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo som ich poslal ja.“ 21  A tak Peter zišiel dolu a povedal mužom: „Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli?“ 22  Povedali: „Poslal nás dôstojník Kornélius,+ spravodlivý muž, ktorý sa bojí Boha a má dobrú povesť v celom židovskom národe. Svätý anjel mu odovzdal pokyn od Boha, aby ťa zavolal do svojho domu a vypočul si, čo mu máš povedať.“ 23  Peter ich teda pozval dnu a pohostil ich. Na druhý deň vstal a šiel s nimi. Sprevádzali ho aj niektorí bratia z Joppy. 24  Nasledujúci deň prišiel do Cézarey. Kornélius ich už čakal spolu so svojimi príbuznými a dôvernými priateľmi, ktorých k sebe pozval. 25  Keď Peter prichádzal k domu, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa mu.* 26  Ale Peter ho zodvihol a povedal mu: „Vstaň, aj ja som iba človek.“+ 27  Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a videl, že sa tam zhromaždilo veľa ľudí. 28  Povedal im: „Viete, že Žid sa nesmie stýkať s človekom z iného národa alebo vojsť do jeho domu.+ Ale Boh mi ukázal, že o nikom nemám hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý.+ 29  Preto keď ste po mňa poslali, prišiel som bez námietok. A teraz mi povedzte, prečo ste ma zavolali.“ 30  Kornélius povedal: „Pred štyrmi dňami práve v túto hodinu, o tretej popoludní,* som sa modlil vo svojom dome. Zrazu sa predo mnou objavil muž v žiarivom odeve 31  a povedal mi: ‚Kornélius, Boh vypočul tvoju modlitbu a pamätá na tvoje dary chudobným. 32  Preto pošli mužov do Joppy a zavolaj k sebe Šimona, ktorého volajú Peter. Je hosťom v dome istého garbiara Šimona, ktorý býva pri mori.‘+ 33  A tak som po teba hneď poslal a je od teba láskavé, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti Jehova* prikázal.“ 34  Peter sa ujal slova a povedal: „Teraz jasne chápem, že Boh je nestranný+ 35  a v každom národe mu je príjemný ten, kto sa ho bojí a koná to, čo je správne.+ 36  On poslal svoje slovo synom Izraela a oznámil im dobrú správu o pokoji,+ ktorý sa dá získať vďaka Ježišovi Kristovi – on je Pánom všetkých.+ 37  Sami viete, o čom sa hovorilo po celej Judei. Začalo sa to v Galilei+ po krste, ktorý zvestoval Ján. 38  Hovorilo sa o tom, ako Boh pomazal svätým duchom Ježiša z Nazareta+ a dal mu moc. On potom prechádzal krajinou, a keďže s ním bol Boh,+ robil dobré skutky a uzdravoval všetkých, ktorých sa zmocnil Diabol.+ 39  A my sme svedkami všetkého, čo robil v judskej krajine a v Jeruzaleme. Ale povesili ho na kôl* a usmrtili. 40  Boh ho však na tretí deň vzkriesil+ a umožnil, aby sa zjavoval ľuďom – 41  nie všetkým, ale svedkom, ktorých vopred určil Boh, nám, čo sme s ním jedli a pili po jeho vzkriesení z mŕtvych.+ 42  Prikázal nám, aby sme zvestovali ľudu a vydávali dôkladné svedectvo,+ že on je ten, koho Boh vymenoval za sudcu živých i mŕtvych.+ 43  O ňom svedčili všetci proroci.+ Hovorili, že každý, kto v neho verí, získa v jeho mene odpustenie hriechov.“+ 44  Kým ešte Peter hovoril, na všetkých, čo počúvali jeho reč, zostúpil svätý duch.+ 45  A veriaci* spomedzi obrezaných, ktorí prišli s Petrom, sa čudovali, že dar svätého ducha dostali aj ľudia z iných národov. 46  Počuli totiž, že hovoria rôznymi jazykmi a chvália Boha.+ Vtedy Peter povedal: 47  „Môže niekto zabrániť, aby boli pokrstení vodou+ tí, čo dostali svätého ducha tak ako my?“ 48  A prikázal, aby ich pokrstili v mene Ježiša Krista.+ Potom ho poprosili, aby u nich zostal niekoľko dní.

Poznámky pod čiarou

Al. „stotník“, čiže veliteľ nad 100 vojakmi.
Al. „kohorty“, čiže rímskeho vojenského oddielu zloženého zo 600 vojakov.
Dosl. „okolo 9. hodiny“.
Dosl. „okolo 6. hodiny“.
Dosl. „akúsi nádobu“.
Dosl. „nádoba“.
Al. „vzdal mu poctu“.
Dosl. „o 9. hodine“.
Dosl. „na drevo“.
Al. „verní“.