Prejsť na článok

Sú Jehovovi svedkovia americká sekta?

Sú Jehovovi svedkovia americká sekta?

Naše svetové ústredie sa nachádza v Spojených štátoch amerických, no nie sme americká sekta, a to z týchto dôvodov:

  • Niektorí definujú sektu ako skupinu, ktorá sa odtrhla od dlho fungujúceho a uznávaného náboženstva. Jehovovi svedkovia sa neodtrhli od iného náboženstva. Sme presvedčení, že sme obnovili kresťanstvo v tej podobe, v akej existovalo v prvom storočí.

  • Jehovovi svedkovia pôsobia vo vyše 230 krajinách. Bez ohľadu na to, kde žijeme, nesľubujeme vernosť ani americkej, ani nijakej inej ľudskej vláde, lebo naša vernosť patrí v prvom rade Bohu Jehovovi a Ježišovi Kristovi. (Ján 15:19; 17:15, 16)

  • Všetko, čo učíme, sa zakladá na Biblii, nie na spisoch nejakého náboženského vodcu zo Spojených štátov. (1. Tesaloničanom 2:13)

  • Nasledujeme Ježiša Krista, nie ľudského vodcu. (Matúš 23:8–10)